Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I Cynghor Eglwysi Rhyddion…

---Marwolaeth Mr. Humphrey…

Advertising

Advertising
Cite
Share

SALE FAWR YN Y Victoria Hall, Bala. Bydd MR. R. LLOYD JONES yn cynal Sale ar bob math o DDODREFN TY, 0^P"Dyddiau Iau a Sadwrn, Mawrth 5ed a'r 7fed.p^ Mae eisoes i'w gwerthu luaws o Ddodrefn, yn cynwys Bedroom and Parlour Suites, Din- ing Tables, Sideboards, Cadeiriau, Byrddau, Chests of Drawers, Carpedi, Rugs, Sofas, Llestri, Fire Irons, Gwelyau, a lluaws mawr o bethau eraill defnyddiol mewn ty. Er mwyn hwylusdod bydd yn dda os gall pawb sydd a rhyw ddodrefnyn I'w werthu an- fon gwybodaeth am dano i'r Auctioneer yn Station Road mor fuan ag y gellir, er mtfyn i ddesgrifiad o hono gael ei gyhoeddi yn brydlon. Bydd hyn yn gyfleusdra arbenig i ymadael ag unrhyw ddodrefnyn sydd ar y ffordd, neu nad oes ei eisieu, ac i gael un arall mwy pwr- pasol, os dewisir, yn ei le. Cofiwch roddi gwybodaeth brydlon am hyn. Brethynau! Brethynau!! -.9 iaiswm- ARDDANCOSFA YSBLENYDD Mewn Brethynau at SIWTIAU a CHOTIAU UCHA, a Ladies' Cos- tume Cloth. Gwneir hwy i fyny yn y tip-top style, ar y rhybudd lleiaf, ac yn ol prisiau iselaf y farchnad. Caniateir 1/- yn ol mewn siwtiau 42/ 50/ gwerth o 50/- i 60/ TeIe rau- Llrian Parod. Cofiwch y eyfeiriad,- R. DA VIES, DILLADFA'R BOBL, CUEWEN. O.Y.—Gwneir Mackintoshes a Rain- proof Coats ar fyr rybudd. ADDOLDY Y BEDYDDWYR, CORWEN. Nos Wener, Mawrth 20, 1903, Tratidodir DARLITH AR "ANN GRIFFITHS," Gan y Parch, H. CERNYW WILLIAMS. I' Hefyd, bydd cystadleuaeth mewn canu ac adrodd. Am fanylion pellach ymofyner a'r Ysgrifenydd, G, JONES, GLYNDWR TERRACE,^CORWEN. BYDD I Ul SALE FLYNYDDOL CROWN SHOP, CORWEN, Yn dechreu dydd Sadwrn, Chwef 14, ac yn parhau am dair wythnos, hyd Mawrth 7 am B\TDD BKRGF-INION GWIRIONF-DDOL YN MHOB kDRNN."Ift Mae. yT 0\\ o sioc, y gawai v*e&Y eu YnMCio am y Cost Price. liae yiv iWid eu pli-rio, er miyn caeVWe 1 stoo yr Yiaf. ^g?Lew%^xa. ax^A.erc\xog„ six o\Y yri Yvo\Yo\ «,c,y*x f £ a«\yri«,\v &VN«e<y&ax*&. T> N.'O'O'V JN"iSy J? A.xxrv,x