Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I Cynghor Eglwysi Rhyddion…

---Marwolaeth Mr. Humphrey…

News
Cite
Share

Marwolaeth Mr. Humphrey Lloyd, Pencoed y Fron, ger Corwen. Gyda gofid yr ydwyf yn ysgrifeuulr cofnodiad byr hwn am y diweddar Mr Humphrey Lloyd, yr hwu a f1.1 farw ddydd Iau, y 5ed cyfisol, yn ei 71 mlwydd o'i oedran. Hebrycgwydei weddill- ion marwol y dydd Llun canlynol i fynwent eg- lwys Llawrybettws, pryd y daeth cycuiliad llu- osog yn nghyd i dalu'r gymwynas olaf iddo. Gwasanaethwyd yn yr eglwys ac wrth y bedd gan y Parch James Jones, Rheithor y lie, tra y gwasanaethwyd With yr offeryn gan ei briod, Mrs Jones. Yr oedd y gwasanaeth trwyddo yn ddwys a theimladwy. Dicddefodd y cyfaill siycbdcd maith a phoenus, ac heb rwgnach na dyweyd dim yn ynfyd yn erbyii Duw. Yr oedd yn ddyn tawe] a diymffrost., yn Eglwyswr pybyr, ac yn aelcd ffyddlon yn Ysgol Sabbathol Capel Bug am !awer o JBynyddoedd. Hyd o fewn y flwyicYD olaf o'i fywyd byddai yn brydlon a chysoB yn y dcpaj th, ec eisteddai yn yr un man bob Sabboth, end am jr yspaid a ncdwyd meth- od Q gan waeJedd ei itchyd breseroli ei hun yn y dfspaith| oi:d yi. Ikd anfynycn. Yr oedd yn doarllen irr g W) ch, a phwysleisiai yn ddymunol i wrf. Btio a mo, a cueddai ai syniadau lied glir am yi fyddai dan sylw, Ond e> byn hyn n;ae Hnmplney Lloyd wedi tewi, ac iii ch!y\nir mwyach ei Jais yn y iie otdd mor holf: 9, Tt-inilwn hisaelh ar ei ol, ond bydd ei ii t t 11 yn ai, wyl ar ein cof. Gadawodd "fcttitiw j.heda-ir c> ftie!-«d j h. rw b u biraeth ar ol un oedd yn briod a thad mor serchog yn ei deulu. Nawdd Duw fyddo au rhan yn yr am- gylchiad galarus hwn, a chymorth gaffont i ym- ostwng i drefniant eu Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Yn ei amdo mae'n huno-bellach Y bedd sy' dy iddo; Gorpbwysa yn ngwely'r gro Nes clln udgorn i'w ddeffro. Pryd hyn cyfyd mewn eiliad—ar wedd: Yr lesu ei Geidwad; Cana mwy yn ddi-nacid Ei folawd i Dduw'rjcariad. CYMYDOG.

Advertising