Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

»C^U»vdR DINESI6 1 BALA'

News
Cite
Share

»C^U»vdR DINESI6 1 BALA' Vl^ner dfyfar(od gohiriedig o'r Cynghor z^Q y gadl- Mr J- W- Roberts, Cv fWi.v • ryfi,0r rhoddn "no1 a chyfarwyddiadau yj l>Vn L °n i'r nP yr Ar°lygydd Iechydol i-heb gVdS?Dau hy°y oeddent, byd yn wfi0 a'r cyfa-y^^aui! Prion i eidiol ders a gwneyd gwelliantau ach f Hvsh, r ./?Wy" sefyllfa iechydol ch fOd IIYsbYSOdd yr Arolygydd yn mhell- Sywei Mr P edl§ yn Heol y Plasey, .p/10 er ei foHH?6 y ^hiwlas, wedi ei had- ^!oddion^ydd. °eidlaDsPanhe~d7aUrTD,AroIygydd gyda Mr a8 a jatl(^do i Plasey Alley. Yr un peth lsA^oMyZ2d ^rth yr Arolygydd Jot)es. sef r y Cadeirydd a Mr R. train cvfltp61" id barod i wneyd y ^rth 0tl(^ i'r ediad a p'nerchenogion Wvfc §Wrs) darfi ^yng°r wneyd y llwybr. ^y&v '^ybr Wfvr31 ma* e^ddo cyhoeddus dv]«rio 1 ?c yn b°d> ac oherwydd Bu ^yd? y Cyaghor ydoedd ei cy^oeHr? Slarad yn y Cyngor yn ^4.Ll°yd T dusrwydd y »e, a dywedodd ?r ^av"^r £ eu 50d 1 gyd yn Swybod VT Jo«es vdus ydoedd- Ar gynygiad 5t ?vk nes rJ Cae e* e^'° §an Mr R. ^Hai0e^uSrw!5,jr^ynwyd cael trafodaeth <Jr HeoWd.y lie gan Bwyllgor 4* u' 1 r "Wn y rhoddwyd y Sot u cyllid riaQol /As Is^dd Cadeirydd y Pwyll- CaQiaf-c • ?' Parry) nad ydyw eu yd ar U ynt wario swm o arian syd!e!7g fel aS i'w rhoddi i'w It^Sylchi^? a an 0 waith- Gobeithio 0llir y au y Cyngor yn fwy ffafriol am wneyd llwybr Plasey yn ■««« J 3 jNvn^^yddf^1"Bu'r Pwyllgor hwn, t^^cvf06^ Perth y Cynghcn-, yn ngolwg i ad^-i i r Cynghor yn edrych ri^yb k ^yr. vG1fdu ty Sadw taclau y vdn^i !6 mvyyaf cyfleus, yn ol r*etl ft-V* ^ddia d tu ol i gapel y Plase, ih6' 8an >erts> Br n\ ar ^yn ° bryd »an Mrs c/i(W s Hoh1 BarnentJ os gellir J oael<5 y 1Ie al 1 roddi y He i fyny, fi ryt ^1 araii^ y.^eus' Bamai rhai Wr' eraill r~rhai yn ffaff cael lie yn G^chod y Gfeen> °nd y diwedd lP^\y Greenbdd Mr R- Lloyd Jones, ^bodfel yr oedd^L t! g°di i -^r8 y la a f ^9 ohnv> ychydig flynyddau yn >fh9 ar V ° ,,w tain ar y 29am o y cVn0tllas. Tvr°ain ° Faw'th fod Mr 4S >hf a"'v!,t !e"ant.Presen°l. 1 MtV CrrP derbyn f J telerau hyn, ac os to*- ll.et5igael trefniadau eraill i °frk0e^d/d JonesSU gWneyd- Rhesymau O'^yn nt f°d Tar T^ wneyd y cynysiad &»■ £ ■,vc»fcb Tbomas' y" i: hyn aiH r, r oedd ytl. 8°s°d y Green i v!' f°d S?r naa ii« gweled caravan ^od^g'd gosod80^ a° nid °6dd c*>0 oed 1 d?yd y Green iddo ^th^Vn °dd Mr ry ^yn ?ae' bod >U>d,:«* Rees nad oedd Wgnr vt i°s°n' Pasiwyd i anfon Sn8°s yn 1 fod ff^.ysbys°dd Mr R.Evans, tK y 6(^d yr an^eWn newyddiad- Sh hy*"er"4 y M lrCi c yn nPv- un newyddiadur, ^la §bor ath ana]1 anS')yfleusdra mawr. fIr a arh atif" allgilywir eb yn bod ar 01 'ed y w] V y° cynwys ffeiriau y iv Nodwyd pwyllgor Cr^lwrnater- Seisi^8 Lloyd 6d* ^od yn siarad a'r Vd r gandrf wedi methu y° yr at ^f0 ^sgoi r,llwybr ar°' penderfynodd y D !n tir v f?anolradd iyr 0chr chwitl1 l'r Genethod hyd to-" (y'6}'ciuJ^uZ y Coleg. lwodd IVir T manv yn J* B. Parry sylw y Cyngor at y bwrdd hysbysebu wrth orsaf y Rheilffordd, ac at y pwyllgor hwnw a benod- wyd gan gyfarfod cyhoeddus i hysbysebu y Bala. Dywedodd Mr R. W. Roberts ei fod bron a chynyg eilwaith i'r Cynghor dynu y bwrdd hysbysebu i lawr. Y mae yn disgrace i'r Cyngor. Y penderfyniad ddaethpwyd iddo ydoedd galw pwyllgor yr hysbysebu at eu gilydd. Ysgol Haf Dduwinyddol,-Darllenodd Mr R. Lloyd Jones lythyr oedd wedi dderbyn oddiwrth y Parch Ward Williams, Gwrecsam, yn galw sylw at y ffaith fod Ysgol Haf Dduw- iDyddol i gael ei chynal eleni yn y Bala ac yn gofyn i'r Cyngor am dderbyniad swyddogol i'r dref. Penderfynwyd felly. Gobeithio mai y dydd hwn y dadorchuddir bwrdd hys- bysebu y Cyngor, ac mai y peth cyntaf i daro llygaid y duwinyddion galluog fydd cyfeiriad y bwrdd hysbysebu at ystafelloedd y Cynghor, yn mha rai y penderfynwyd codi y bwrdd flwyddyn yn ol. Bydd hyn yn ad-daliad i'r Cynghor am yr hwyl y mae pobl wedi gael wrth edrych ar y gwartheg yn y Green drwy ddrych Cynghor Dinesig y Bala.

LLANDDERFEL.

Advertising