Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

QUININE BITTERS &¥ILTM EYANS. HlN'i iaETH DDIOGBL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- b IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. ulli ?Yens L AF.ZI GJVILYill EVANS. v. ° iachad oddiwrth aruryv; 'edd y 9'Vn Anghymarol Hwn Wf iALL WEDT~METiau!l t s Qwilym Evans Quf Cylla. Diffvg Treuliad. Llosg Cylla, olsw^ Cvft. r" Pruddglwyf. ^n y* Af?i&o1- Clefyd yr Ysgyfaint- v Sc^h. *&■&*>. Poeri Gwaed. K. *-• Diffyg Ariadl. Bfejs &c-&c- GWJPM CTVANS- ^MWlLYM tvANS. Gwelir On; fod y iJJ £ ? Bitt«*S S?V a £ laeth Mahrig. ach J feddyginiaeth an- Pah I ^yoddefwoh. mwy- y m„ y "oluriau uchod ^atutio] ^eddyginiaeiii ^ioisyinivwac chael. W —— V. GwnlM CVANS. t.VANS. A Meddyginiaeth LysieuoJ ae Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedcl o gleifioa wedi caeliiachad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ac Anhwylderau o bob math. I an BITTERS CWILYM EVA^IS. TYS TIOL A E THA U. Mae'r cryd, a'r mwyth, a llesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. CYNONEARDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion, Yr wyf wedi defnyddio Quinitie Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gailu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,-Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraeth berffeithiaf yr oes hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Gynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ae amryw Felus-ly-siau a Chwerw-lysiau, Tystia miloedd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw BITTERS CWIL YM EVANS. RHYBUDD! GOOHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio I dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan cyffelyb enwaa, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gweithir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion— QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly,S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. «. <L?T ORRIE 0N dentist r CORWEN. ):) $41th if. WOERWYEDIG, .Q+Sla.rad' a diguro a^Cituno1- Da»»edd Hi, nnedd teb boen. Y ffiei WlrDann«Mtyllog,&c Ya rbad, Y]a ddyddiol H jy yn ^ETTIDION, Nm*" ^0 a appwyntiad, 0N> Bodlondeb. S.^OtaK. ""•'WotTsT*' J° 1' T>«a?E», ef' ""Juno* ;HO«i,. Benthvca Arian Gvfrinachoi 0 zeio I FYNY. AR PROMISSORY" NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyheb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL. IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadan, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Lond.), D E N T I S T Bydd yn ymweled a'r B' B A L Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Flair, o 1 feyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, B A LAi NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrliyw fat- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perchenog David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER.: Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal &om the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &e., 81 ,|BRIDGl|STREErf^ CITY, Estim a »