Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

bruid Calf Meal h AT fagu lloi. tUld Cattle Food 1 GEPPYLau, W GWartheg, &c. H & Go, MILLS, CORWEN. A:v,u b wlad ?n ^»J- £ OYD S^^o?-esllestriahalen '^Htbobm^OH' BALA- 0I' lad goreu a° lestri Staffordshire 111 y prisiau mwyaf 5^8 a«°f busnes S»? '8'«»h'a °& B0B MATH, ,u hen o~r C,J ° kob Mw. Y U^dd°'biryo"enVhori ar gery £ l%l)^ ^rearts nntth ? WreaMs i roi o n X-Lovr, ^^edigaethau. joSh>^rambris V Ci^LOYD, sack, — ^'k%w ^Ni^^dtg. >4? Mydd?,! WIJ0H CIIEE fLS"th»a civ*13?"1 wella K> lN' 5, SKfr M»eDZ». 'H s a/^CtSUSh Cu Sg^eca6'« I?01101 Avenue,, /9 T,e yu ]Ve ^Whp -J0gora Reno's V Vi>uol^nWch»bron- V. PA: OIL MORRIS EVANS. P w y s 10, tf) LLOSG EIRA. At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- weh yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i (Iclawnsiopolea.. CYRN AR Y TRAED. j Dim ond rhoddi cerpyn teneu o amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd vn glir i ffwrdd os daliweh ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. Toriadau ar y Coesctu neu imrhyw le arall. Irer yn ysgafB y lie dolurus ac o'i amgylch, ag 0 ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- oedd o lythyrau diolchgarwch, ac yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, Portdinorwig, Carnarvonshire. Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs Williams am bymtheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan- Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fod yr afiechyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. ■■■ PETLS. Mae eanoedd yn Ffestiniog yn nnig wedi bod yn canmawl y Ilesad gawsant—rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwvd, eraill trwy chwistrillio yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. Yn Ile gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro Yn fuai) cliwi wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuangc fyddwch eto gyda'r Oil." BRONCHITIS, BRON AU DRWG A CHWARENOG. Cymer y cyntaf fwy o amser i'w wella na'r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Hid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwYt a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, os mynwch eng- reifftiau, maent i'w cael. m I( ELLA I DDIM DIODDA I OGLA. FO." Os tynir ymaith yr arogl, tynjr ymaith yr hyn sydd yn lladd germs yr afiechydon, ac mae Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda hwy fel aa raid ofci unrhyw gened], gan fod y pethau hyn oil a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi yn feddigiuiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewn potelau Is lie, 2s 6c, 5s, 10s, ag 20s yr uin. D.S.—Nid oes botelam 6c or Household Oils. Mae yr olew ar w-erth yn mliob ardal, neu oddiwrth y gwneuthurwyr Morris Evans & Co., Festiniog