Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Undeb Ysgolion Sabbathol Annibyawyr…

CYNGOR PLWYF CORWEN.

News
Cite
Share

CYNGOR PLWYF CORWEN. Cynhaliwyd y cyfarfod misol nos Wener di- weddaf. Yn breFeiiol.-Mii D. Williams (cad- eirydd), T, Evans (is-gadeirydd), L. Lloyd John, ii. Jones ac E. Edwards, Cairog W, Jones ac E. Richards, Glyndyfidwy; E. Williams, Salem; T. Griffiths, S. Jones, J. Williams, H. Hughes, T. Edmunds, a T. Jones, Tre'rddol. Cofrwdion,—Daiilenwyd cofnodion y cyfaifod Uaeoorol, a plies iwyd hwy, I Mghirkad,—Cafwyd gair o eghirhsd gan y I Cadeirydd o barthed i rywfater ogamddealltwr- iaeth oedd yn bod cydrhwng Mr Lloyd John ac yntau. Datganodd Mr Lloyd John fod yr eg- lurhad yn foddhaol, a theimlai y Cyngor yr uil modd. Llwybr Cilgwri.-Dygodd Mr E. Williams, Salem, y llwybr hwn o flaen sylw y Cyngor. Amilygai ef a'r ddau aelod (Mri T. Evans a T. Jones) fuont yn edrych y lie, bod angen gwellhad ar y llwybr mewn amryw fanau; ond mewn atebiad i ofyniad gan y Cadeirydd ac eraill, Did oedd yr un o'r tri aelod yn sicr a oedd y llwybr ar Fap y Plwyf. Mewn canlyniad, pasiwyd fod i'r aelodou a enwyd i edrych y Map er cael sic- rwydd a ydyw y llwybr yn un cyhoeddus, ac yna bydd i'r Cyngor benderfynu beth wneir iddp Rhagor o gvflmsderau yn Ngorsaf Glyndyfr- dwy.—Dygodd Mr H. Jones sylw at y buddiol- deb o gael lie cyfleus i drucio anifeiliaid yn yr orsaf a enwyd. Ar ol peth siarad ar y mater, cydsyniodd Mr H. Jones i siarad a Mr Grant yn gyntaf oil. Cyngor Dinesig,-Galwyd sylw gan Mr E. Richards at y priodoldeb o ffnifio Plwyf Clerigol Corwen yn Ddosbarth Dinesig, gyda holl awdur- dod Cyrgor Dinesig. Datganodd Mr Richards ei feddwl ar y mater, and addefai nad oedd gan- ddo welèrligfieth hollol oglur ar y pwnc. Er mwyn bod yn drefnus, cynygiodd y peth mewn ffurf o benderfyniad, a chefnogwyd ef gan Mr W. Jones. Cynygiwyd gwelliant gan Mr T. Edmunds sef oedi y mater am fis o leiaf, gan fod y pwnc yn meddu cryn bwysigrwydd, a chefnogwyd hyn gan Mr T. Evans. Siaradwyd yn mhellach i'r un cyfeiriad gan Mri T.Griffiths, J. Williams, ac eraill. Eglurodd Mr Lloyd John bod y Cyngor wedi pasio penderfyniad i'r un perwyl flynyddau yn ol, a bod y peth mewn gwirionedd yn Haw Bwrdd y Llywodraetb Leol ar y pryd hwnw. Bydd i'r ewestiwn dd'od o flaen y Cyngor yn mhen mis eto. Eglurhad avail.—Darllenwyd llvthyr o eglur- had oddiwrth Miss H. Evans o berthynas i rai cmagymeriadau yn y Jury Lisa Teimlai Mr J. Williams yn foddhaol ar yr eglurbad, felly ter- fynodd yr achos. Y Llyfrgell.-Caed adroddiad v Llyfrgellydd, yr bwn oedd yn dra chalonogol. Nifer y llyfrau roddwyd allan yn fentbyg 63, o'i gyferbynu a 20 y mis blaenorol. Nifer y rhai fu yn darllen yn y Library, dvweder o haner awr i ddwy awr yn ystod nosweitbiau y mis, yn 135. Teimlai y Cyngor yn faJch iawn oherwydd hyn. GOHEBYDD. "0_

Advertising