Hide Articles List

10 articles on this Page

Y BALA.

. Cydnabyddiaeth Nurse Jones.

Concert yr Organ.

. ESGOB LLANELWY.

Cofadail T. E. Ellis. j

. CYNGHOR DINESIG Y BALA.

. BWRDD UNDEB Y BALA.

CYNGHOR DOSPARTH PENLLYN,

News
Cite
Share

CYNGHOR DOSPARTH PENLLYN, Ddydd Sadwrn.-Mc L. J. Davies, Y.H., yn y gadair. Cysegru'r Fynwent.— -Darllenwyd goheb- iaeth a fu rhwng y Clerc a'r Ysgrifenydd Car- trefol parthed cais Ficer Llanuwchllyn am gysegru rhan o fynwent newydd Ymneilldu- wyr Llanuwchllyn. Penderfynodd y Swyddfa Gartrefol gyflwyno adran A" o'r fynwent i'w gysegru. Cadarnhawyd hyn gan y Cyn- ghor Dosparth.—Rhoddodd y Cadeirydd ry- budd y byddai, yn y cyfarfod nesaf, yn cynyg fod cais i'w wneyd at Gynghor Plwyf Llan- uwchllyn i atal claddu yn adran C," fel y bydd yr adran hono yn gyfleus i adeiladu capel yno, neu rywbeth arall angenrheidiol. Ffyrdd.—Darllenwyd llythyr o Gyngor Plwyf Llanecil yn amgau deisebau yn gofyn i'r Cyngor gymeryd sylw o ffyrdd Penbryn at Fynyddnodol; Pare a Chefnmaes; a Phencelli at Bantycelyn Ar gynygiad Mr Evan Jones, a chefnogaeth Mr J. J. Edwards, penderfynwyd fod yr Arolygydd i wneyd ymchwiliad i ffordd Pare a Chefnmaes a cbyflwyno adroddiad i'r cyfarfod nesaf.—JPen- odwyd y Mri W. Richards, J. J. Edwards,IWW. T. Rowlands i fyned i olwg ffyrdd PeDcelli a Phantycelyn a Phenbryn fawr a Mynydd Nodol. Pont Buarthneini.—Ar gytiygja cierfy^L a chefnogaeth Mr J. J. Edward gd gweeyd cais at v Cynghor Sir aio aC fad edig at bont Buarthmeini, LlanU y Cynghor Dosparth i gwblhaU y » jyjrj P Dirprwyaeth. — YmddaDgosai fahydy^-hor Hughes, Meloch, a John Jones, CyD$ gerbrou y Cynghor i ^wyX,partb Plwyf Llanfor am i'r Cynghor D_PdW- A J y ffordd o Domengastell at Ma X,Dghor wyd y mater yn ol i ystyriaetn Llanfor. —

CERRIG-Y-DRU.1^0^ 0

Advertising