Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

CTMTEITHASAU LLENTDDOL. ————-j

News
Cite
Share

CTMTEITHASAU LLENTDDOL. ————- CARROG. Cyfaifod v Band of Hope-Cynhaliwyd yr tichod yn Vestry y M.C. nos Fercher, Ion. .ain, dan lywyddiaeth y Parch E. Edwards. Dechreuwyd y cyfarfod trwy ganu a cbyd- 2drodd Gweddi'r Arglwydd. Yna aed yn mlaen yn y drefn a ganlyn ;—Can, Dilyn lesu," gan Kate Howell. Adroddiad, "Ffordd i dreulio diwrnod," gan Arthur Owen. Can, "Mae'r Iesu'n derbyn plant," gan Levi Morris. Cystadleuaeth adrodd, "Byddin dirwest," goreu, Kate Howell; ail, Emily Jones. Ad- roddiad, "Paid a dechreu," gan L. A. Hughes. Dadl, Chwilio am nythod adar," cydrhwng M. D. Edwards, E. Davies a J. T. Hughes. Darllenwyd llythyr o South Affrica gan Miss Parry, Llan. Cystadleuaeth desgrifio y ffordd, goreu, W.. J. Jones; ail, J. T. Hughes Ad- rcddiad, Mae'r Iesu yn fy ngharu i," gan T. Ll. Mathews. Can, Fendigedig Iesu," gan D. W. Howell. Cystadleuaeth gwneud twll botwm (cyfyngedig i ddynion), goreu, J. E. Jones. Cystadleuaeth fatchio, goreu, Nellie Jones. Adrcddiad, "Byw," gan J. A. Jones. Adrcddiad, "Baclogen tlawd," gan James Parry. Adroddiad, Ar ein goreu," gan loiwerth Williams. Yna terfynwyd y cyfar- fod trwy ganu ton. Cafwyd cyfarfod gwir dda a dyddoroi. Cyfarfod Whyddf,-j,dol,-Fel ag y mae yn hysbys erbyn hyn fed yr uchod i gael ei gynal YD yr YsgoLGenedlaethol nos Wener nesaf, a deallwn fod y Parch. H. C. Williams, Cor- wen, yn dyfod i gynorthwyo ein Haelod Seneddol parchus i egluto y ddeddf, a chym- erir y gadair gan W. F. Jones, Ysw., Y.H., Corwen. Hyderir y rhydd llawer eu presen- oldeb. LLANDDERFEL. Cyfarfod Pobl leuainc yr Annibynwyr,— Cynhaliwyd y cyfarfod uchod nos Iau diwedd- af, yn ngbapel Rama, dan lywyddiaeth Mr Evzn Williaiiis. Prif waith y cyfarfod oedd papur gan Miss M. C. Roberts ar Feddw- dod," Catwyd papur rhagorol, a chafwyd gair arno'n mhellach gan y rhai canlynol:—Misses Maggie Parry, Derfel Gadarn Kate Davies, Topllan; Mrs Ruth Roberts; Wm. Edwards, R. R< berts, J. W. Roberts, Gwi.m Derfel, Evan Roberts, R. E. Roberts, Parch Ivan T. Davies, a'r Llywydd. Ar ol canil emyn, caf- wyd papur gan Mr R. K. Roberts, ar y '•Pwysigrwydd i benau teuluoedd fod yn llwyrymwrthodwyr." Cafwyd papur gwir dda ac an;sercl. Cafwyd gair yn mhellach arno gan Misses L. J. Edwards, M. J. Roberts, a Wm. Edwards, James Parry a Mr Davies. Cafwyd cvfarfod nodedig o dda, a gobeithiwn y daw pawb id do mor prydlon a tbro hwn. CyfctrJod DirwesttJl,-CYLbaliwyd cyfarfod dirwestol nos Wener, dan lywyddiaeth Mr William Edwards, Rama. Dechreuwyd gan Mr James Parry, Tanyffordd. Cafwyd hel- yntion yr amseioedd gan y Llywydd a Mr Robert Thomas, Shop. Yna aed at brif waith y cyfarfod, sef papur ar John Penry," gan Miss Maggie Parry, Derfel Gadarn. Cafwyd papur neullducl o dda, a siaradwyd yn mhellach ar y mater gan Mri Hugh Ellis. Pale Lodge, Chas. Jones, Llan, Parch I. J. Williams, R. Thomas, Shop, Gwilym Derfel, ac R. Thomas, Tanyffordd. Derbyniwyd dau aelod o'r newydd.—GOL, LLANUWCHLLYN. Cymdeithas Jeuenetyd yr Annibynwyr.—Nos Yawrth (neithiwr) bu Mr J. Pugh, Blaeulliw, yn ein hanerch 0 dan lywyddiaeth Mr J. C. Jones. Cymerodd yndestyn i'w araeth "Cospedigaethau y Beibl." Ymdriniodd ar y gwahanol gospedig- iaethau yn ddeheuig iawn, ac fel y sylwodd y Cadeirydd, mewn cylch bychain hawdd i ni ei -cofio. Siaradwyd yn mhellach gan y Parch D. Itoberts a Mr Thos Lloyd, ac amryw aelodau o'r gymdeitfaas, Terfynwyd y cafarfod gan T. J. ]|>avie$. NOB yfory (Inn) bvdd y Parch Ivan T Davies, TJandviiio. yn dailithio ar "Bisiart Davies, y Cocbion, nu o Apostolion Oogledd y yn yr Ysgoldy, nm 7 o'r gloch. Gwa. Jhoddiad croesa w gar i bawb. Cyfarfod Llenyddol y Groglieh.-Maa y testyn- au yn barod, a gellir eu cael ond gofyn i un o'r ysgrifenyddion. John Rowlands, Ddolbach, neu John Jones, Tremgarth.

CERRIG-Y-DRUIDION.

Family Notices

Y BALA. / . K

C°miDg' CYNWYD., ch«el-C

SCHOOL BOARD AOC