Hide Articles List

4 articles on this Page

CORWEN.

A THING TO BE PROUD OF.

ARIANDY GOGLEDD A deheudik…

News
Cite
Share

ARIANDY GOGLEDD A deheudik CYMRU. Ddydd Mawrth cynlialiwyd cyfarfod blynyddol (y seitbfed a thriugain) perchenogion yr ariandy hwn yn Lerpwl, 0 dan lywyddiaeth Mr Joseph Beausire, ac yr oedd yno gynuiliad lluosog. Wedi i'r cyfarwyddwyr gyflwyno yr adroddiad a'r cyfrifon, a welir mewn colofn arall, dywedodd y Cad- eirydd, wrth gynyg eu derbyn,fodMrBrocklebank wedi myned ar daith i'r India, ond gobeithiai gael y mwyn. had 0 anerch y cyfarfod blynyddol nesaf. Cyfeiriodd wed'yn at farwolaeth Mr Rae, a'i gymmun-roddion er budd clercod yr ariandy. Gan fyned rhagddo i wneyd sylwadau ar y cyfrifon, ebe-Y mile ein cyfal- af wedi ei dalu i fyny, mewn canlynisd i'r ychwan- egiad diweddar o gyfranau newydd, yn awr yn sefyil yn 750,000, a'n cyfalaf cyfrifedig yn arddangos y swm o 3,000,000. Y mae ein trysorfa wrth geln, hefyd, wedi cvnyddu o 400,000p i )25,000p. Nid yw y ffisvrau eraill yn y fnntol-len yn galw am sylw, oblegid y maent rhywbeth yn debyj? i'r arferol ae yn dangos, yr wyf yn meddwl, sefyllfa foddbaol ein masnach. Ar gyfer ein cyfrifoldeb i'n ewsmeriaid y mae genym 60 y cant mewn arian, buddsoddau, a biliau cyfnewid, ac y mae hyn, mi gredaf, yn sefyllfa gadarn (cymeradwyaetk). I droi at gyfrif yr enill- ion a'r treulion bydd i chwi sylwi fod cyfanswm ein henillion yn dangos cynydd o 35,267p, neu 25,730 o gynydd clir ar ol tynu allan y treulion. Yr wyf yn sicr y bydd i chwi ystyried hyn yn foddhaol yn y dyddiau hyn o gystadleuaetb, ac y mae hefyd yn brawf boddhaol 0 ganlyniad pryniad busnes Leyland a Bullin (elyweh, clywch). Ar ol talu 16 y cant i'r cyfranddalwyr, a thrcsglwyddo symiaui gyfrifyr ad- eiiadau, trysorfa blwydd-dal y swyddogion, a'r swm o lOOOp i drysorfa y gweddwon a'r amddifaid y cyf- eiriwvd ati t. n barod, yr ydym yn cario yn mlaen weddill 0 2t,022p. Mae y swm mawr 0 10,546p wedi myned i dulu treth yr inewm. Yr ydym wedi agor cangen yn ystod y nwyddyn yn Wellington, sir Am- wythig, ac hyd yn hyn yr ydym yn berffaith fodd- lawn gyda'i Uwyddiant. Am y canlyniadau hyn yr ydym yn ddyledus i'n goruchwyJiwr cyffredinol gallu- og a'r swyddogion gweithgar (clywch, clywch), y rhai, trwy eu hymroddiad i fuddianau yr ariandy, a fuont yn llwyddianus i'n cadw bron yn glir oddiwrth oll- eriion (clywch, clywch). illewn perthynus i'r rbagol- ygon presenol credaf y gallaf ddyweyd eu bod yn foddbaol 0 safbwynt arianol. Terfynaf yo awr trwy gynyg "Fod yr adroadiad, fel ei lledaeuwyd eisoes yn mhlith y perchenogion, yn cael ei fabwysiadu." Eiliodd Mr William Watson y oynygiad, a phas- iwyd yn unfrydol Cynygiodd Mr Edward Paul], U.H., ail ethol Mr. Gilbert Robertson Sandbach, a Mr. William Watson, fel cyfarwyddwyr yr ariahdy (clywch, clywch). Mr Ebenezer Bees, wrth eilio, a ddywedodd fod enwau y ddati loneddwr a gynygiwyd yn sefyli yn ucbe] yn Lerpwl, fel nad oedd angen iddo yebwanegu Cariwyd y penderfyniad yn unfrydol. Cynyjaodd Mr Robert Shaw gyflwyno aiolck y cyfranddalwyr i gyfarwyddwyr yr ariandy am eu gwasanaetb gwerthiawr, a gosod y swm o 4,500p at eu gwasanaeth fe1 eu cydnabyddiaeth Yr oedd y swm a fwriedid ei bleidleisio yr un faint a'r llynedd. Mr. J. Herbeit Lewis, A.S., wrth eilio y pender- fyniad, a ddywedai fod y cyfran ddalwyr yn ddiameu yn falch oherwydd penderfyniad y cyfarwyddwyr, yn y rhai yr oedd ganddynt bob ymddiried, i eangu cylch gweithrediadau yr ariandy. Cofiai ei fod yn bresenol yn un o'r cyfarlodydd blynyddol rhyw ddeng mlynedd yn ol, prydyr anogai un o'r rheolwyr galluocaf a fu gan yr ariandy fod i'r gweithrediadau gael eu hestyn i Ddeheudir Cymru. Ei farn ef (Mr. Lewis), oedd na fyddai yn umhyw anturiaeth am- heus i'r ariandy ymgymeryd a hyn, a phe y gwnel- sent, tebygol ydyw y buasai y symudiad nid yn unig yn ddiberygl, ond y buasai y cynydd yn y rhanbarth- au gwledig mawrion yn Nebeudir Cymru, megys Caerdydd. Barry, a Chwm Khondda. Y pryd hyny poblogaeth Barry ydoedd 700, yn awr yr oedd yn 27,000. Gwyddai iod rhai ariandai wedi cael colled- ion yn y Deheudir, ond teimlai yn sicr gyda'r fath gyfarwyddwyr ag a fu gan Ariandy Gogledd a De. heudir Cymru yn y gorphenol, y rhai na chymerent eu twylio gan fusnes anturiaetliol, y byddai yr arian- dy yn eicr o Iwyddo. Dywedai'r Cadeirydd mewn atebiad i sylwadau Mr. Herbert Lewis fod y pwnc o eangu gweithrediad- au yr ariandy yn cael sylw manwl y cyfarwyddwyr bob amser. Ond cyn y gallent anturio i faes iel y Deheudir, rhaid oedd i'r pwnc gael eu hystyriaetb fanylaf a difrifolaf. V vo éael Ar gynygiad Mr. R. W. Jonest tod 3fri, 0 1 gan Mr. W. C .|Aikman, cytao^y arcb^1' Banner a'i Fab i frael eu PeD° ca«o fiwyddyn bresenol am y cyflog °. ,1 jeS 4 Mr. G. R Sandbach a gvQyS1" w]aDd It' calonog y cyfranddalwyr i Mr- pigeDt swyddogion yr ariandy am v ^yddP1 d dangos yn eu gwaith yn ystod y {o» yr ariandy. ,ali fl Dywedodd Mr. Philip a ganddynt yr ymddiried lwyra^* 5 weled jc go"" iandy. Llawen ydoedd gailddo W b geful wedi ei yebwanegu at y drysor |eiriftd» i.jjy# eithiai y parheid yn yr unrby^ gy pe» >jg f Siaradodd Mr. John Morris 0 myned f ac awgrymodd y buasai yn > mhellach yn y ffordd 0 gym^n2joO J0 wanegiad at gyrlogau y swyda a clercod.. aaxio Wedi i'r penderfyniad gael e s 0Olwr j Honai Mr. Rowland Hughes y rrjS we ^0 wrth gydnabad y diolch, fod f arwain. Gallai sicrhau fod *joD) ac ? f eji<#»' cydymdeimlad llawn a'r swy' ° y W0 swyddogion mewn gwell Terfynodd y cyfarfod gy"a ^—■" lywyddu.

Advertising