Hide Articles List

4 articles on this Page

CORWEN.

News
Cite
Share

CORWEN. BWRDD Y GWARCHEIDWAID dydd Gwener, Ionawr 30.—Presenol:—Dr. Jone tcadelrydd], a deg-ar-hugain o aelodau. Cyfrifon.-Rhoddwyd yn allan-gynorthwy- on yn ystod y pythefnos diweddaf,—dosbarth Corwen, trwy law Mr E. Derbyshire, £ 59 17 o i 198 o dlodion pythefnos cyfer- 'byniol y llynedd, ^55 7 o i 204 o dlodion. Dosbarth Llangollen, trwy law Mr. E. Foulkes ^58 7 1 i 199 o dlodion pythefnos cyf- erbyniol y llynedd, ^"53 5 6 i 207 o dlodion. Nifer presenol yn y Ty, 63 wythnos gyfer- byniol y llynedd 58. Cynorthwywyd 50 o grwydriaid yn ystod y pythefnos diweddaf ar gyfer 28 am y pythefnos cyterbyniol y llyn- edd. Estyniad yr Eiholfraint i dlodion-Ar gyn- ygiad y Parch. Ivan T. Davies, yn cael ei eilio gan Mr, W. Pencerdd Williams, mab- wysiadwyd penderfyniad oedd wedi ei basio gan Warcheidwaid Undeb St. George, Llun- dain, yn ffafr cyfnewid y gyfraith fel ac i roddi yr etholfraint i bersonau yn derbyn cymorth plwyfol. Ailbrisiad yr U?i<Jeb—Eglurodd Mr. W. E Williams, Cadeirydd y Pwyllgor Trethianol, fod y pwyllgor wedi delnyddio pob moddion yn eu galiu er ceisio csgoi ail brisiad yr Un- deb at ddibenion trethianol, a'u bod erbyn hyn yn argyhoeddedig fod gwir angen am ail brisiad. Yr oedd deugain mlynedd wedi pasio er pan brisiwyd yr Undeb o'r blaen, ac oherwydd llawer o gyfnewidiadau oeddynt wedi cymeryd lie yn ystod hyny o amser yr cedd pethau wedi mynd i anrhefn i raddau, a llawer o enghreifftiau o anghyfartalwch i'w canfod yn y gwahanol blwytydd. Ar gynygiad Mr. R. R. Roberts, yn cael ei eibo gan Mr. R. Eilis, pasiwyd fod y Bwrdd yn cymeradwyo cynygiad, y Pwyllgor Treth- ianol i ailbrisio yr Undeb, ac yn gofyn i'r Pwyllgor ddewis Prisiwr neu Briswyr prof- iadoi i wneud y gwaith a dyfod ac adroddiad i'w gadarnhau gan y Bwrdd mewn cyfarfod dyf dol.

A THING TO BE PROUD OF.

ARIANDY GOGLEDD A deheudik…

Advertising