Hide Articles List

4 articles on this Page

NORTH AND SOUTH WALES BANK…

[No title]

News
Cite
Share

fc^0r°l mT^AIN-"—°yna destyn wrty' G1- Tegid, yn iner diweddaf. Yr ?rry vn J er's ^awer amser i Haif^ hanes ei daith ef °s cynullh?an' ac nid,oes an§en ^dSy l Qer WeHi mawr °&d yn yr ffrh ^oi J?r^th trw*mw^n^au fayny yn fawr- fc.eth 1^/ |yfr^n§ yr hud-lusern, ff J- c. ■R- LJoyd Jones. Ar lkhC^yd vr J- T. Toifns,x^ yn cael e* trcynh« °Mr p'& S- w- Bank' n_,nÐ \>o:ng Y tlodio.. y BaiT??rlaUwyd cyfarfod misol AT ^aQ lVw ddydd Sadwrn Tondd,aeth Dr Hughes- a'r priOTfS,V,Parc' sylw at yr an" ^yd iv^^eus } vc° 0 adeiladu ty L/O'* LW^feistry Parc- Cyf °d yn Uglvn ^0Des> Bala> i ddar- 4fre'ths yn a r mater. ^4th°Md<^mvrnWAn adgoffa aelodau Nil- ^11yn oa ^^ibynwyr fod y ycW Vf!Q f°d rha Ji 61 gyntlal nos yfory ia^U' ac y cdr amrywio1 rag°ro1 bi H<vi' ^ydera, cystadleuaethau bresenoL y bydd aeI°daU Hu§hes= The yn ncrv?^!1 bobl°gaidd ar ?%?k ^'oriSaf' GOKJ-FK Cefnddwysarn nghvd y bydd igy11- v° stta0l r ^^arlith y r^oddir can- V,801>» teS'^elw i gael ej y He. Se^ at wobrwyo COFFA MILWR.—Da genym ddeall fod rhai perstitaau yn y Bala yn bwriadu symud yn mlaen i gael carreg goffa i Henry Martin Nightingale. IOLO CAERNARFON, y bardd-bregethwr poblogaidd, fydd yn llanw pulpud Capell Mawr y Bala y Sabbath nesaf. Da genym ddeall fod Mr Roberts wedi gwella yn dda o'i afiechyd diweddar. DYCHWELYD. Y ma6 y Parch Robert I Jones a Mrs Jones (gynt o'r Brynmelyn, Tal- ybont) ar eu ffordd adref o'r maes cenhadol. Cyflwynodd Llywodraethwr Assam fathodyn, a elwir Kaisar-i-Hind," i'r cenhadwr enwog am ei wasanaeth yn India. Dymunwn i Mr a Mrs Jones fordaith cysurus a glaniad diogel. YMRYSONFA AREDIG.—Gwelir mewn col- ofn arall hysbysiad am ymrysonfa aredig a gynhelir yn y Bala y mis nesaf. Y mae deng mlynedd wedi myned heibio er pan gynhal- iwyd y ddiweddaf yn y Bala, a gobeithioNnad el deng mlynedd eto heibio cyn ceir un arall. Paham na cheir ymdrechfa flynyddol ? FOOTBALL.—Bala Press Reserves played a return match at Trawsfynydd on Saturday. A very good game ended in a victory fot the Press Reserves by 5 goals to 4.

Penllyn District Nursing Association.…

Advertising