Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

A- Great Western Railway BYDD TREN RHAD Yn rhedeg fel y canlyn;— DYDD MA WRTH, CHWEF. 10, (am 3, 4, neu 7 diwrnod), i LUNDAIN, (PANTOMIMES), O'r Bala, Corwen, a Llangollen, Am fanylion pellach gweler yr Hysbysleni. J. L. WILKINSON, General Manager. Dymuna E, WILLIAMS &CO., Ironmongers and Implement Agents, LLANIDLOE8 a RHAYADER, Hysbysu AT A a'r w^a(^ yn trigolion y XJxX J-Jxa. gyffredinol eu bod wedi prynu masnach eang eu bod wedi prynu masnach eang Gof ac Implement Agent MR. WILLIAM HUGHES Yn y BALA. Y maent wedi sicrhau pedolwr prof- iadol yn mherson Mr. E. R HUGHES, yr hwn sydd wedi cael 24 mlynedd o brofiad gyda'r gwaith. Cedwir gan E. Williams and Co. amrywiaeth mawr o Gelfi Amaeth- yddel, megis Peirianau tori Gwellt a Maip, Peirianau Malu, Ogau Chain, Cribyniau, &0., &c. Mae ganddynt lu o dystiolaethau yn dwyn cymeradwyaeth i'w gwaith. Cofiwch y cyfeiriad— High Street, BALA. "RICHARD OWEN." Traddodir -DARLITH- Ar y testyn uchod gan Mr. J. J. Hughes, Bala, Yn nghapel Cefnclclwysarn, IOSFERCHER, CHWEF. 11, 1903. Mynediad i mewn, 6.; plant, 3c. Yr elw at wobrwyo plant yr Ysgol Sal yn y lie. FFISIGORA. ARCHWAETH AT FWYD. BWYTA YN BLESER. DIM POEN AR OL GORPHEN. Yr unig ffordd i sicrhau y bendithion uchod ydyw trwy gymeryd dogn (dose) o FFISIGORA oddeutu awr cyn bob pryd o fwyd, ac fe fydd yr effaith yn rhyfeddol, a gellweh ddyweyd Good bye" wrth boenau yn y Frest, y Pen, a'r Cefn, Gwynt ar yr Ystumog, Cyfog, Pylorod, Anmhuredd yn y Gwaed, Coll Cwsg, ac mewn gwirionedd rhoddi rhybudd i ymadael am byth i'r boll gwynion sydd yn codi I oddiar, ac yn dilyn yr afiechyd poenus a eiwir yn gyffredin yn Gamdreuliad y Bwyd, neu Ddiffyg Treuliad oherwydd y mae FFISIGORA wedi llwyr wellhau miloedd yn Nghymru, Lloegr, a'r America, oeddynt on cael eu dirdydu gan boenau annioddetol yr afieehydofnadwy yma, fel ag y mae eyfrolau o lythyrau cymeradwyol sydd wedi eu derbyn yn profi. Nid rhoddi attalfa yn unig ar yr afiechyd difrifol yma y mae "FFISIGORA," ond treiddia yn union- gyrchol i ranau mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraidd y drwg, a chliria ef allan yn rhyfeddol o fuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd. RHYBUDD Wrth ddeall am effeithiau rhyfeddoi 'FFISIGORA' yn llwyr adfer nifer mor enfawr o ddioddefwyr, a hyny wedi i bobpeth arall fethu, y mae ihai personau diegwyddor yn ceisio twyllo y cyhoedd trwy argym- bell pethau ereill fel rhai llawn cystal. rhai tebyg, a ,run fath a Ffisigora." Gwrthodwch hwynt yn bendant, oherwydd efelychiadau hollol ddi-werth yd- ynt; ac y mae y ffaith fod cymaint o honynt, yn profi mai FFISIGORA ydyw prif feddyginiaeth yr oes, gan mai y goreu o bobpeth fydd yn cael ei efelychu bob amser. Gwnewch yn sicr fod yr enw arwyddoctiol breint- iedig FFISIGORA, ac enw y gwneuthurwr ar bob potel, label, ac amlen. Ar werth yn mhob man. Pris ls I ic, neu deir- gwaith y m&int 2s 9c oc os bydd uurhyw anhawsder i'w gael, fe'i hanfonir yn rhad drwy y Post, gyda chyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal Order am Is 3c neu 3s oddiwrth y gwneufchurwr, OWEN JONES, M.P.S., MANUFACTURING CHEMIST, ABERGELE. SALE FAWR YN Y Victoria Hall, Bala. Bydd MR. R. LLOYD JONES yn cynal Sale ar bob math o DDODREFN TY, BWDyddiau Iau a Sadwrn, Mawrth 5ed a'r 7fed.W3 Mae eisoes i'w gwerthu luaws o Ddodrefn, yn cynwys Bedroom and Parlour Suites, Din- ing Tables, Sideboards, Cadeiriau, Byrddau, Chests of Drawers, Carpedi, Rugs, Sofas, Llestri, Fire Irons, Gwelyau, a lluaws mawr o bethau eraill defnyddiol mewn ty. Er mwyn hwylusdod bydd yn dda os gall pawb sydd a rhyw ddodrefnyn I'w werthu an- fon gwybodaeth am dano i'r Auctioneer ya Station Hoad mor fuan ag y gellir, er mwyn i ddesgrifiad o hono gael ei gyhoeddi yn brydlon. Bydd hyn yn fjyfleusdra arbanig i ymadael ag unrhyw ddodrefnyn sydd ar y ffordd, neu nad oes ei eisieu, ac i gael un arall mwy pwr- pasol, os dewisir, yn ei le. Cofiwch roddi gwybodaeth brydlon am hyn. Miss RUBY WILD ADVANCED SENIOR CERTIFICATE, L.C.M. BRONZE MEDALIST, gives Lessons in PIANOFORTE PLAYING. Terms on Application— MINAFON, BALA. CORWE3N. f Marwolaeth. — Gofid^-iaeth (Jof( wythnos hon groniclo Q £ obe ^jyo ens, anwyl briod Mr • le Cefn Rug, yr hyn gf10 Qe<jd F* jit#: bore-i Llun diweddaf. Q*tC edig yn chwaer i'n Foulkes Jones, Col°^ je(jj*aeth }° dydd Iau y bydd y /Lfedig' lie yn Glan'rafon. CyW eu P Mr Roberts a'r perthyoasa" a«.-Da wyr y traddodir darlitb y ,ajn cyfis. y lie uchod nos Fawrth, y JV(jdor° 1 Parch J. Felix, ar Evans, Eglwys Bach. e(J ni gael y cyfleusdra o B^ pa ? darlithydd, a diamheu g jwr da» f jydo oblegid y mae efe yo sl^fL d?bie y testyn yn ei siwtio, ga yD fiia0, genym air pellach a BrethyJJ^11' Brethy11^ — Mewn Brethynau at■ p Oaniateir 1/-yn kq/- i 42/ 50/ gwerth° V T^ • Telercm—Ar" Cofiwch y cyfeiri»d> R, DA VIES' o3u DILLADFA'B coBW^ O.Y.—Gwneir proof Coats ftr y Y MAB | R y\IVN 0 SHOP.. CORW^f Tvwor Tym#.u -Bit P3*Mae prisiau y syndod i Y a n*3