Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

k ftUlNINE BITTEUS GWILYI ETA¥S. MAETH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- h IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. 'WRS GWilym EVANS. r 1— j| ° iacbad oddiwrth amryw Aiighymarol Hwn 06tla pob ^iti ArALL WEDI METHU. ser* Giciiym Evans Ssfiyy W"^ Gil* ,C.vl]a. Diffyg Treuliad. Sw-^Vd Llosg Cylla. %i](i Cw Pruddglwyf. Ca<W>ol. Clefyd yr Ysgyfaint. '» &c. Poeri Gwaed. Diffyg Anadl. DS|^ &c-'&c- Gl w?M r VANS. tlVANS. lel?Welir ■ a bfrn h anmfaris- C-i<3°8io?°riaid w?diwrth brof" t C a cha^yr, fiery 11 wyr, Y ttipo6 lawer ° gieifion, H v ? feddyginiaeth an- Pte ^*th v j^defwoh mwy- y tuae ^°lnriari uchod ^turioi ^fiddyginiaeth N. ,iiti,l ilw kV <&ael. 1W —■——■ Evim J Meddyginiaeth Lysieuol ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gleifion wedi caelfiachad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iaehau Twymau ac Anhwylderau o bob math. BiTTlttS CWILYW1 EVANS. TYSTIOLAETHAU. Mae'r cryd, a'r mwytb, a llesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. CfNONFARDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion,—Yr wyf wedi defnyddio Quiniae Bitters Gwilym Evans, ae wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fy meldwl, ac yn anmharol i adim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth ben, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio .llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Phvsigwraeth berffeithiaf yr oas holt yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tystia miloedd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWIL YM EVANS. RHYBUDD! GOCHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly,S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. S £ R • c Y N» DENTIST AGE; COP,WEN. XsfH VatS,a'aa' a dignr° V. 5hafhaol.nMo1- DaMedd ft j ^*H)n Vo^fcekboen. V. anDedd tyllog,&c i ^oliad )medro1- .ad' J'13 ddj'ddiol h- J'11 ealu \i\}- 0 tkr,,y sPP*yi>tiad, vC- L V'««v.ssw„. >v HAS*8' IHotei,. Benthvca Arian Gvfrinacho! O £ 10 I FYNY- 0 910 1 FYNY; AE PROMISSOEV NOTE Y BENTHYC- IWR EIHUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y fiwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fuenes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymchectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyteb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 IJYTH. YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth yrhaifuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyfiawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonal neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.E.C.S. (Land.),'] DENTIST- Bydd yn ymweled a'r B A L A:L"g Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. GwelyanHaiam a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isel. Cyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddil* iant gymhariaeth ag unrhyw fu- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perchenog David Stephens. Telkgeams: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., II 81, BRIDGEISTBEET CITY, "A t"i1Il i. Eatimate%]?ree$ £ L