Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

"Vvg 1902'

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

"Vvg 1902' NlJAt)AUYp„FYR. GYDA NOD- A0L' §$fta"d01 fod y HI H v y° sicr V?°J ^hwyldroadol yn Sb 0 <3dL11156 Vn r yddant hefyd yn eu ?l*°l ar bob un a Wi^efh'b°ed ef If 0 tuag at bwnc ac a r neu gefnogydd i'r i°Mav' attlcana at°fd mewn grym y *8 a hlanican o K e,stroh el chyf' i, tyaB ^el] °^dwn "yrwyddo dealltwr- ^ifbJ^riad afma fras-gyfieithiad, S S.^eddf y 11,0(3(1 y gweithia! S welli d1lClle11 eiV oKdra,thywy11 mewn fcJtau mai anK^ ydyw k V y t)rt CWr« 1 ^wcb dan len KdVC y bS0§- Anghofiodd KeS nderat byTOddai'n bosibl defn- v!^yh% a0(* °idan8waba"ol i'w i ai5Qcenir « dd Mr- L1°yd JSd '^u f SiUt droi ddangos wrth eth el a rol, Yn ol el gynllun ef, %0 *heoi y* arfan yn gynorthwy h 9et^ gyfla yr e*holwyr ar weinydJd (S^h ^'o ^dandau ^n'batth o v>dSlion dan r)jy,drefn newydd X 8 a ^hufain, &c., H&f* • yn ysgolion na ddarperir ("not provided") gan yr awdurdod. Rhag pentyrn geiriau byddai'n Hawn cystal, efallai, galw y dosbarth cyntaf yn "ysgolicn rhydd," a'r lleill yn ysgolion enwadol." Y DDEDDF. Rhenir hi yn bedair :— Rhan I.-Yr awdurdod newydd. „ II.—Addysg Uwchraddol. III.-Addysg Elfenol. „ IV. -Cyffredinol. RRAN I.—YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL. Y Cynghor Sir fydd yr Awdurdod Addysg Lleol dros yr holl sir, oddieithr He bo 1. Bwrdeisdref sirol ynddi hi Cynghor y Fwrdeisdref fydd yr Awdurdod. 2. Bwrdeisdref gyda phoblogaeth uwchlaw 10,000; yma Cynghor y Fwrdeisdref fydd yr Awdurdod, ond dros addysg elfenol yn unig. 3. Dosbarth Dinesig (Urban District) gyda phoblogaeth uwchlaw 20,000 yma eto Cynghor y Dosbarth fydd yr awdurdod, ond fel yn (2) dros addysg elferiol yn unig. Nodiadau. 1. Diddymir felly bob Bwrdd Ysgol. Anfon- wyd yn barod gan Fwrdd Addysg Llundain at y Byrddau na fydd anged etholiad arall. Dealler fodd bynag na fydd raid i'r Byrddau roddi i fyny yr awenau hyd nes bydd y Cynghorau, yr awdurdodau newydd, yn barod i'w cymeryd drosodd. Ac nid oes orfod gwneud hyny hyd ddeunaw mis ar ol y 26ain o Fawrth nesaf. 2 Gwelir gwertb honiad y Toriaid mai unol- iaeth" oedd prif amcan y Mesur. Dyma ddau awdurdod dros yr un rhanbarth yn barod ceir ychwaneg yn nes yn mlaen. 3. Y mae trefi Caerdydd, Abertawe, a Chas- newydd yn fwrdeisdrefi sirol. Bydd eu Cyn- ghorau hwy felly yn Awdurdodau Lleol. Pedair bwrdeisdref sydd yn Nghymru dros ddeng mil o boblogaeth Bangor a Gwrecsam yn y Gogledd, a Phenfro a Neath yn y De. Bydd eu Cynghorau hwy yn awdurdod dros addysg elfenol yn uuig. Cofier mai wrth gyfrifiad 1901 y sylfaenir y dos- barthu hwn, a hyny am byth, neu o leiaf, tra y bydd Deddf 1902 mewn grym fel mai y Cyngor Sir fydd yn gweinyddu addysg yn nhref Caer- narfon hyd yn oed pe codid y 9,760 presenol i'r deng mil o fewn y flwyddyn. Am y dosbarth- iadau dinesig urban districts) dros ugain mil, y mae naw o honynt yn Nghymru, sef Merthyr Tydfil, Rhondda, Pontypridd, Aderdar, Barri, Abertileri, Ebbw Vale, Mountain Ash, a Llan- elli. Cant hwythau'r fraint o weinyddu eu haddysg elfenol eu hunain. Yn y Gogledd, felly, bycict y uyngnor oir yn awdurdod cyfangwbl ar bob math, ar addysg, heblaw yn Mangor a Gwrecsam.

Advertising

Marwolaeth Mrs. 'Thomas, Mona…

Advertising