Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

JAw. tf ————————————————————————————————————————————— Cwyl Lenyddol a Cherddorol CYNWYD, Cynelir nos Wener, Mawrth 13, 1903 Beirniad Cerddoi-ol, Mr, D. GRIFFITHS, L!a.ngollen. RHAI O'R TESTYNAU. Parti beb fod dies 20, O'r dyfnder y llefais (W.T. Samuel). Gwobr XI, a 's. i'r arweinydd. Parti 8, y don St Catherine (o Llyfr Hymnau y M.C.,) ar y geirian "Duw mawr y rhyfeddodau maith," &c. Gwobr 8s. Unawd ar offeryn pres neu linynawl. Gwobr Medal Arian. HER-UNAWD. Unrhyw unawd. Gwobr CWPAN ARIAN HARDD, gwerth XI 10s. Ateb 6 o gwestiynau ar Amaetbyddiaeth, Gwobr 5s., ail 2/6. Yn nghyd a lluaws o destyn&u eraill mewn Barddoniaeth, Celfyddyd, Adrcdd, ac Amryw- iaeth. Khestr gyflawn o'r testynau i'w cael end anfon stamp Ie. i'r Ysg rife ii y(i'd,- OWEN DAVIES, PRINCE OF WALES HOTEL, CVNWYD. Dymuna E, WILLIAMS & CO., Ironmongers and Implement Agents, LLANIDLOES a RHAYADER, Hysbysu r> AT A a'r w'a<^ >'n trigolion y JDxxJLl.0. gyffredinol eu bod wedi prynu masnach eang Gof ac Implement Agent ME. WILLIAM HUGHES Yn y • A Y maent wedi sicrhau pdolwr prof- iadol yn rnherson Mr. E. R HUGHES, yr hwn sydd wedi cael 24 mlynedd o brofiad gyda'r gwaith. Cedwir gan E. Williams and Co. amrywiaeth mawr o Gelfi Amaeth- yddol, niegis Peirianau tori Gwellt a Maip, Peirianau Malu, Ogau Chain, Cribyniau, &c., &c. Mae ganddynt lu o dystiolaethau yn dwyn cymeiadwyaoth i'w gwaith. Cofiwch y cyfeiriad— High Street, BALA. Ysgol y Bwrdd, Lllandderfel. j CYNHELIR Cyngherdd Mawreddog yn y Ile uchod JVcs Wetter, Chwefror 1 Zey, 1903. CADEIKYDD, IVOR O. WVNN WILLIAMS, Ysw. Mvreili if) i mevm t»wv doovn: u .3. Ih., a 6c ADY3 Bhu J D ilgorell uru 0-i.0, 1 Jdechrtju un 7. OYFARFOD LLENYDDOL, (dan nawdd Oymdeithas Pobl Iouaine Rama,) — LLANDDERFEL,— yr hwn a gynhelir NOS IAU. CHWEFBOB 26, 1903. Llywydd,— DR. WILLIAMS, BALA. Arweinydd,— T. JONES, Ysw., LLANDDERFEL. Beirniad Cerddorol,- E. WILLIAMS, Ysw., CYNWYD. Cyfeilyddes,— Miss HUGHES, BALA. TESTYNAU. CERDDORIAETH. 1. I'r cor o 20 i 25 a ddatgano oreu, "O'r dyfndery lledais" (allan o Raglen Cymanfa Ysgolion Annibyn- wyr Edeyrnion). Gwobr, lp 5s. 2. Parti o 8 i 12 mewn nifer a gano oreu Bryn- aman a "Rhad Ras (allan o Raglen y Gymanfa). Gwobr, 6s. 3. Pedwarawd, "Bwthyn ar y bryn." Gwobr, 4s 4. Her-unawd o ddewisiad yr ymgeisydd. Gwobr, Cwpan Arian. 5. Penihion telyn (yn ol y dull arferol o ganu gyda'r delyn). Gwobr, Medal Arian Canol Aur. Beirniad, Robeits, Post Office. 6. Unawd soprano,"Negesy blodeuyn." Gwobr,3s 7. Unawd tenor," Y penill adro"dei fy ribad." Gwobr. 3s. 8. Unawd bass,"Dychweliad y milwr." Gwobr 3s, 9. Unawd i rai heb eni11 o'r blaen, Y mynydd i mi." Gwobr, 2/6 10. Unawd i blent dan 14 oed," Y fronfraith." Gwobr, 1/6. ADRODDIAD. 11. Adroddiad i bob oed e ddewieiad yr ymgeisydd Gwobr, Meda! Arian Canol Aur. 12. I rai dan 18 oed," Beth yw gweddi (Dewi Havesp). Gwobr, 2s. Rhestr cyflawn o'r Testynau, pris ceiuios, i'w gael gan yr Ysgrifenydd,— EVAN ROBE-RTS, BEYNHVFRYD, LLANDDERFEL. CYFARFOD LLENYDDOLaCHERODOROL RH YD YWE WEfJ, a gynhelir NOS LUN, MAWRTH 2, 1903. Llywydd-Parcli. H. Gwicn Jones, Gweinidog. Beirniad Cerddorol, Mr. TOM DAVIES, Cwmchwilfod. 1. Prif draethawd, Diwydrwydd fel elfen han- fodol i lwyddiant. Gwobr 2s. 2 Adroddiad o (idewisiad yr ymgeiswyr. Gwobr 1/6. 3. Dadl o ddewisiad yr ymgeiswyr. Gwobr 1/6 4. Araeth heb fod dros 5 muuud, Dylanwad Esiampl. Gwobr Is CERDDORIAETH. 5. Prif gystadJeuaeth, cor heb fod dros 25 mewn nifer, a gano oreu yr Authem, "Dysg i mi dy lwybrau," rhif 13 or Caniedydd Cynulleid- faol. Gwobr 12/6. 6. Parti 8, y don Hermon, allan o raglen y gymanfa, 1903. Gwobr 48 7. Pedwarawd, y don Heidelberg, emyn 442 o'r Caniedydd Cynulleidfaol. Gwobr 2/6 8 Deuawd, Tenor a Bass, Y Ddau Forwr, allan o Ceinion y Gan, rhan 5. Gwobr 1/6. 9. Unawd Soprano, Yr Hyfryd Wiad, o'r Can- iedydd Cynulleidfaol, emyn 920 (dau benill cyn- taf.) Gwobr Is. 10. Deuawd i blant, Soprano ac Alto," Mor hyfryd yw gweled y plant yn gytun," Rhif 11, allan o Caniedydd yr Vsgol Sal. Gwobr 1/ 11. Cor Plant beb fod dros 20 mewn nifer, a gano oreu y don Clarach," o'r Caniedydd Cyn- ulleidfaol, emyn 706, penill cyutaf a'r olaf (can- iateir Tenor a Bass i gynorthwyo.) Gwobr 6a. Rhestr gyflawn o'r testynau i'w chael gan yr Ysgrifenydd, J. H. GRIFFITHS. Y MAE CROWN SHOP COR WEN, ARDBAN&"S!A AEIREK^0 AT Y T Tymor GaøJ. Stoc helaeth 0 J ACEDI i Fercbe o 5/1 i i 60/. • Detlioliad da o DRESS Ferched o 2/11 i 25/- Stoc helaeth o UNDER S o 1/11 i 18/6. i/ll' Ovflawnder o i7/6-" Stoc fawr o 0 Hefyd, Maokintosb6s^0< Glovss, Silk and L^ce Pelt a Gwellt yn y naMJ araf. hefyd Stoc Ardderahog 0 TOPIAU CO^ I DDYNION p5r o 12/6 i 501-. I RAINPROOF COATS 16 /11 J fyny Cre is*Mae prisiau vr srndod i .-rr Miss RUBY advance^ ^ctl. SENIOR CERTIF1CA bronze meD' bronze meD' Kives Ie5SonS_" Ay IH^ PIANOFORTE Terms on minaf on. • )