Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD.

Y MESUR ADDYSG.

News
Cite
Share

Y MESUR ADDYSG. Mr. Gol.-Mae genyf hyder yn eich rhydd- frydedd a'ch tegwch y bydd i chwi JJganiatau i ychydig frawddegau gael ymddangos am y waith hon yn unig. Yn yr "YVythnos a'r Eryr" am Ionawr 2iain, y mae atebion i rai o'm gofyniadau, a drwg genym weled fed y cyfryw I atebion yn gamarweiniol. Yn Jaf-Mae yr ymgais a wneir i brofi y cyhuddiad o ladrad ac anghyfiawnder" yn hollolddisail; oblegid mae atian y cyhoedd fel arian ciwb neu ryw gymdeithas, ac mae pob un sydd yn talu ei gyfraniadau yn meddu liaw] gyfreithlon i drysor y cyfryw gymdeithas. INid "IIadrad yw defnyddio arian cymdeith- as yn unol a'r ihe< l;>u y cytunwyd arnynt trwy foddion cyfreith:on ac mae gan y gym- deithas wladol berffaith hawl i ddefnyddio J'han o'r trysor at welia afiechyd corphorol a moesol eu gwahanol aekdau, am fod y cyf- ryw yn cyd-dalu i'r drysorfa gyffredinol. Mae" lladrata plant" yn ymddangos yn gyhuddiad sydd wedi cyfodi oddiar ddychym- yg ofer a disail. Nis gall Cristionogion fod yn lladrata," tra yn y weithred o ddwyn plant at eu perchenog sef eu Creawdwr a'u Gwaredwr. Ai tybed mai i ladrata plant a phobl yr ydym yn anfon cenhadon i wled- ydd paganaidd ? Buasai firoseiiitio yn well gair na "lladrata," a phe byddai Egiwys .Loegr yn gwneud ymgais i broselittio, ni fyddai hyny yn ddim mantais arianol, am fod cynhaliaeth y weinidogaeth wedi ei sicrhau yn annibynol ar gyfraniadau yr aelodau. Y jffaith ydyw, mai pa fwyaf o addysg a manteis- ion bydol y mae yr Eglwyswyr wedi ei gyf- ranu yn rhad i blant yr Ymneiilduwyr, y rhai iiyny yw eu gelynion penaf, fel y dywedodd y Salmydd, mai yr hwn "fwytaodd fy mara, ddyrchafodd ei sawdl i'm herbyn." Ni waeth faint a ganmolir ai addysg y byrddau ysgol, addefir gan lawer eu bod wedi troi yn feth- iant, a bod addysg y deyrnas hon ar ol i deyrnasoedd eraill, ac amcan y Mesur yw gwella manteision addysg yn mhob cyfeiriad. Y nail, Ofer yw cyfeirio at Cranmer, X; timer, Hosper, a Ridley," yn a thros eg. wyddorion a dysgeidiaeth Eglwys Loegr y collasart eu gwaed. Ofer hefyd yw cyfeirio at hancs Daniel, a'r tri llarc." Gwrthcd ymgrymu i ddelw eillin addolgar a wn-eth y Thai liyny, ac nid gwrthod dycgi: rgwyrVorion crefydd yr Hwn a'u gwa eiodd yn y ffwrn. Yn 3ydd, Nid gwir yr haeriad fed y Mesur yn rhoddi llywodraeth addysg,—yn hollol yn Haw yr Eglwyswyr." Na mae y Mesur yn darparu fod y gofal yn nwylaw yr awdurdodau Ileol, ac yn meddiant pa rai y bydd agoriadau y Trysorlys, oni fydd i'r cyf- ryw ddilyn esiampl Cyngor Sirol Arfon, trwy streicio a rhoddi eu hawliau i fyny i awdurdod unbeniaethol. Yn 4ydd. Nis gellir profl y bydd Clerig- wyr ein gwlad yn sicr: o ddefnyddio pob ystryw i babeiddio yr ysgolion fydd dan eu gofal." Ni ofynir i'r plant "fyned i wasanaeth yn Offerau, ymgrymu i'r allor sanctaidd," ac ni "ddysgir hwy i ddywedyd Henffych Mair." Cofler mai nid "cabledd ac eilun addoliaeth," a ddysgir yn ysgoiion Eglwys Loegr. Dywed yr eglwys am weithredoedd o ewyllys dyn ei hun, a thros ben gorchymyn Duw, na ellir eu dysgu heb ryfyg ac annuwioldeb" (Erthygl xiv.) Os na fydd gan y bobl ymddiried yn awdurdodau yr Eglwys, gall yr awdurdodau Ileol ofalu na fyddo dim yn cael ei ddysgu yn yr ysgolion a fyddo yn groes i ysgrifenedig Air Duw." E. ROWLANDS.

Advertising