Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"=" „ WHINE BITTEUS &WILYI EVANS. DY(iTx>T *MAETH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOIj, MEDDYGINIAETH LWYDD- I ANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. "F L-1 4t AQ GJVILYM EVANS. | *& ^foyddf C#e^ oddiwrth amryw Anghymarol Hwn rpob 114 WEDI METHU-8i s* **wilym Evans itSs/SS^- Di^JrS^: "Pruddglwyf. C^A^1101- Clefyd yr Ysgyfaint. 1 4o, Poeri Gwaed. Kw Biffyg Anadl. vl Gw?^™ r-VANS. TLYANS. fel?Wellr fc ^el]« a chanr,Ii1jWyr' ffer.yllwyr, Cecils Y l&wer o gleifion, &eh ,ata J feddyginiaeth an- pto ^ith v ^yoddefwoh mwy- y m&ft at in"au uc^od 8^i0j feddyginiaeth ^eithioi871*11' ac |S^ chael. 1W Gwn?M p VANS. T,YANS. d Meddyginiaeth Lysieuol ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gleifioa wedi caeljiuchad trwyddo ar ol i bob modd- iou eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iacbau Twymau ac Anhwylderau o bol) math. BITTERS CWIL YM EVANS. I TYSTIOLAETHAU. Mee'r cryd, &'r mwytb, a Ileagedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn floi i'w le ei hun. CYNONFARDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion, Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ae yn swrth a digalon fymeddwi, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth hon, ni chefais ddim poen, so yr wyf yn ysgafu fy meddwl a'm corff, ac yn galln gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,-Byddaf ddiolchgar os anfonweh i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd Yoik, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedidreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraoth berfteithielf yr oes hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwyea Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tystia miioedd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWILYM EVANS. RHYBUDD! GOCHELWCH DWYLLWFR. Me poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg ofelychiadau gwaol o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. ge. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunel yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly, S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. Nr0 R R 161& I)ENTIST 14t DENTIST OTTACIE$ CORWEN. }) WOBHWYEDIG, Sl&rad, a !a^Ciio1 Dan"edd ^MiaBDed<1 beb boen- V *Daimedd tyllog,&c >^Viad >medro1- St ^^yddiol §alw yn JV **>«d Nw1, ^0 tlirwy appwyctiad, ^0j*E8 A O T1- B°dkndeb. C V u LEN' ■ fiiea^,poirtstad'Bhy: Benthvca Arian Gvfrinachol 0 £10 I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'l enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn ralaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymthecbu yn wastadol i actio yn dee ac mewn dull gwyiieb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER O LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, I L.D.S.B.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r Er B A L A:L-g Bob dydd Sadwrn n pfeob diwrnod Ffair, o 1 byd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEwis, Manchester House. 7, Tegid Street, í B A LA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres ynia nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isol. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddil* iant gymhariaeth ag unrhyw fag nachdy Strall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Penmenog 0 David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, (fee., 81, BRIDGEISTBEETI CITY, Estimate^Free rf