Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

•*"' MESUR ADDYSG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

• MESUR ADDYSG. Mr. Gol,—Yn y ddwy adran gyntaf o'r CI Nodiadau Cyffredinol," yn yr Wythnos A'R ERYR am y 7fed cyf., y mae sylwadau con- demuiol ar y Mesur Addysg, a phwy bynag sydd yn gyfrifol am y cyfryw syniadau, hyd- craf y bydd iddo roddi atebiad eglurhaol i nifer o gwestiyDau sydd yn cyfodi yn naturiol oddiar y nodioD crybwylledig. Gan fod lladrad ac anghyjiawndcr" yn weithredoedd anghyfreithlon, Yn iaf, gofynaf fod i'r cyhuddiad hwn gael ei egluro a'i brofi yn ei gymhwysiad at y Mesur Addysg. Yn 2i1, rhoddir anogaeth i'r bobl i roddi anufudd-dod i'r brenin, a thori y gyfraith. Os ydyw yn iawn i'r gyfraith gael ei thori mewn anufudd-dod i'r brenin, pa fodd y mae an- rhydeddu y brenin mewn ufudd-dod i orch- ymyn yr apostol ? Yn 3ydd, os oes miiiynau o ddynion da ydynt a'u cydwybodau yn cael eu sathru gan y Mesur anghyfiawn hwn, ac yn penderfynu ra thalant y dreth," gofynaf beth sydd yn y Mesur yn "sathru ar gydwybodau dynion da?" Pwy ydyw y dynion da y cyfeirir atynt-ai yr Hethiaid, yr Amoriaid, &c., pa rai sydd yn gwrthryfela yn erbyn dysgeidiaeth gristionogol ydynt ? Yn 4ydd, Pa fodd y gall addysg gristionogol "ddysgu plant bach yr Ymneillduwyr i daflu anfn ar grefydd eu tad a'u mam," os bydd y cyfryw yn Gristionogion ? Yn 2ed, Os nad yw y cyfryw rieni yn Grist- ionogion, beth ydyw yr arfau a roddwyd yn nwylaw Cristionogion i ddistrywio y rhai di- gred, a pha fodd y mae defnyddio yr arfau hyny o dan deyrnasiad yr efengyl ? Yn 6ed, pa un ai cydwybod y digred ynte cydwybod y credadyn sydd yn haeddu mwyaf o barch a chydymdeimiad mewn teyrnas grist- ionogol ? Bydd atebiad i'r nchod ar seiliau ysgryth- yrol yn dderbyniol. E. ROWLANDS. OJr braidd yr ydym yn teimlo fod y gofyniadau uchod yn deilwngo syiw, ond rhag i'r ffol fod yn ddoeth yn ei olwg ei hun, atebwn rai 0 hon- ynt rnor fyr ag y gallwn. 1. Mae "Deddf Addysg 1902," wedi ei gwneud yn bwrpusol i gario allan anrgaeth Iarll Salis- bury yn ei aneichiad i'r "Gymrleithas Genedl- aethol er hyrwyddo addysg y tlodion yn ol eg- "wyddor Eglwys Loegr," yu 1895 Dymaddywed- odd,—" Eich gwaitfa ddylai fod, cymeryd i fyuy y Byrddau Ysgol. Cynierwch hwy i fyny dan yr hen ddeddf, cyme; web hwy i fyny dan y ddeddf newyrid cloffwch hwy yn eu cyllidau atalivtch en dadblygia,d cedwch eich cnu eich buuain A thrivy bob raodd gadewch i ni gael yr hyn oil a allom mewn cyfraniadau hel- aethach o'r cyllid cyhoeddus." Dyma yn gymwys yr hyn yr aracantt y d(ieddf bon ei wrie'uttiar- "cymeryd i fyny," "cloffi," "ataJ," dwyn oddiar y wlad.. a dinystrio y Byrddíiu YsgoJ, a dwyn aiiari ) cyhoedd 1 qadw ysgolion sect. Nid yw o ddim pwys gan y Llywodiaeth orthrymus bres- enol fIll y w lad yn hoffi y Byrddan Y sgol, a'u 4" er amser eu sefydliad yn 1870 wedi bod o fendith anuhraethol iddi, sc wedi gwneud gwas- aimeth i addysg iizt welwyJ ei gufelyb yn holl iiaiies y deyruas. 0 Oil, "ymaith a hwy! er mwyn i ni gael y tir i ni ein hunain; a chan fod genym fwyafrif yu y Senerid all gario y peth a fynom, gadewch i ni fauteisio ar y cy fleusdra i aathrn Anghydffurfiaeth, ac i broselytio pawb yn Eglwyswyr. Amcan addefedig cynllunwyr y ddeddf ydyw lladrata ein plant, ac er IUwyn ^allu gwneud byny, rhaid lladrata ein harian iefyd. Gorfodir Ymneillduaeth i dalu am ei chrogbren ei hun. Trwy bob oodd," teg ) i eii annheg, nid oes dim gwahaniaeth. canys y mae yr amcan yn eyfiawnhau y medd, yu ol syniad larll Salisbury. Os narl yw hyn yn "lladrad ac au- ghyfiawnder," nid oes ystvr i'r geirian. 2. Os yw y gyfraith yn anghytiawn, ac y mae lion felly tu hwnt i bob dadl; ac oa yw yn ceisio Igenyna fathru dan ein traed a gwadu aiD heg- wyddoriou gwerthfawrocaf a mwyaf cysegredig, ein dyledswydd yw anufuddhau iddi, a cbymered y brenin ei siawns am ei anrhydedd. Onid felly y gwnaeth Cranmer, Latimer, Hooper, a Itidley? jkc yn wir, onid felly y gwnaeth yr Apostol ei thiu? A pha beth yw gwera hanes Dai.iel a'r tri Marie 1 S. Beth sydd yn y Mestir yn sathru ar gyd- wybodau dynion da ? yu wit. Mae y Mt-sur jn rhoddi llywodraethiad addysg mewn wyth mil o blwyfydd yn Lloegr a Chymru yn hollol yn llaw yr Eglwyswyr, tra yn gorfodi Ymneillduwyr y plwyfydd hyny i dalu at gyoal yr ysgolion; a chan fod y llywodraethiad yn eu dwylaw hwy, gallant ddysgu Pabyddiaeth lhonc yn eu hyagol- ion, fely gwneir mewn 11awer o engreifftiau allem enwi. Haerir, hwyrach, fod y Mesur yn amddi- ffyn ac yn parchu cydwybodau rhieni Ymneill- duol. Na, na, fe ddirmygir ac fe ddiystyrir plant rhieni felly yn y dyfodol fel yn y gorphenol, mewn canoedd o achosion. Galiem ddyfynu hanesion gwirioneddol am ymddygiadau felly sydd yn ddigon i beri i waed y stoic mwyaf ferwi yn ei wythsnau. I ddwylaw y bobl drahaus hyn y mae y Mesur wedi cyflwyno addysg ein plant. Nid ydym yn bwriadu ateb rhan olaf y cwestiwn hwn, dim ond yn unig ddweyd nad yw awdwr Philistaidd y cateciam hwn yn deilwng i'w gyd- maru am foment a'r anheilyugaf 0 honynt bwy. 4. Addysg Gristionogol" yn wir A wyr E. R. rywbeth am helynt Dorchea er? A wyr ef fod 9600 o glerigwyr Defodol yn eglwysi ein gwlad ? y rhai a fyddant yn aicr o ddefnyddio pob ystryw i babeiddio yr ysgolion fydd dan eu gofal. Gosodir croepau i fyny yn nrysau yr ys- golion, a gorfodir y plant, ie hyd yn nod y rhai o dan "adran cydwybod" i ymgrymu iddynt Erchir iddynt fyned i wasanaeth yr Offeren, a rhoddir iddynt gyfarwyddiadau manwl pa fodd i benlinio, ymgrymu, croesi eu hunain, &c., gan derfynu gyda chyfarwyddiadau i'r plant droi i'r Dwyrain ac ymgrymu i'r allor sanctaidd cyn gadael yr Eglwys a dysgir hwy i ddywedyd yn uehel "IIentfych Mair," ar ddiwedd yr ysgol. Mae hyn yn cael ei wneud yn awr mewn llawer He, hyd yn nod yn Nghymru, a pha faint mwy y gwneir hyn o dan gysgod y ddeddf newydd ? Addysg Gristionogol Nage, nage, eithr yn hytrach cabledd ac eilunaddoliaeth. Nid yw yn werth ceisio y ddau gwestiwn olaf Boed hysbys i E. R, fod rhieni. Ymneillduol ein gwlad yn fit gwell Cristionogion a chredinwyr nag y gall ef byth fod tra yn bwrw allan y fath ensyniadau brwnt ag a gynwysir yma.

Family Notices

----'-__--_--""""T CERRIG-Y-PRUIDION.

Advertising