Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

^STHASAU LLENYDDOL.

LLA Nos LLLANDDEREEL.

LLANTTWCHLLYN.

GLASFRYN, CERRIGYDRUIDION.…

. Y TAN YN RHYDLECHOG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y TAN YN RHYDLECHOG. Rhestr o'r casglyddion yn nghyda'r symiau a gasg- lwyd,- £ s. c. £ s. c. Talybont— Mr. T. Roberts, Gwerndyfrgi 6 5 9 T. Roberts, Fedwarian 2 2 6 Llidiardau- Mr. Ellis Evans, Pencelli 3 7 9 Silvanus Lewis, Cynythog 316 6 Capel Celyn- Mri. H. Jones, Hafodfadog, a Ishmael Jones, Brynifan 21 0 6 Pare a Moelya.rnedd- Mr. Thos. Williams, Fondro 2 8 6 J. 0. Jones, Cystyllenfawr 7 13 6 Cwrntirmynach- Mri. David Jones, Garn, a Thomas Jones, Nantycwrtiau 10 7 0 Nantycwrtiau i Cwmpenaner— Mr. John Pugh, Nantfach 2 0 3 Trebenmaen a Llanfor- Mr. John Williams, Llwynyci 0 9 0 John Jones, Tynyffridd 2 3 0 Bethel a Sarnau- Mr. Cad. Evans, Cwm Cottage a Wm. Richards, Gwernbrychdwr 2 12 0 Rhosygwalia Mr. Hugh Davies, Garnedd 116 „ David Thomas, Garthlwyd 1 15 9 Llangower- Mr. John Roberts, Pantyronen 2 15 2 John R. Owen, Brynraber 1 10 0 LlanuwchUyn- Mr. L. J. Davies, Post Office 10 „ R. E. Roberts, Bro Aran 1 10 0 Pennontlliw- Mr. T. F. Rowlands, Werglodd-ddu, ac E. Williams, Dolhendre 7 17 0 Cynllwyd Mri. John Williams, Nantybarcut ac Evan Jones, Rhydybod 3 0 3 Llawrbettws Mri. Robert Davies, Bodelith ac Hugh Jones, Hengaer isa 1 3 8 Llandderfel Mr. Robert Thomas, Shop ..050 Llangwm Mr. David Jones, Llwynmali, 0 10 0 W, Jones-Ellis, Tyddyneli 3 3 0 Bala (North) Mr Edward Jones, College View 5 16 Bala (South) Mri. Daniel Roberts, Pensarn Roal a Griffith Rees, Glanddol 8 6 6 Bala to Blaenau Ffestiniog Mr. R. Lewis Jones, Guard 4 0 3 Total jE107 5 10

Advertising