Hide Articles List

4 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD.

----------CORWEN.

DYRCHAFIAD I GYMRO.

News
Cite
Share

DYRCHAFIAD I GYMRO. Mr. Gol.Caniatewch ofod i mi i longyfarch Mr C. Bryner Jones ar ei ddyrchafiad diweddar yn ddarlithydd mewn Agricultural and Estate Management yn Durham College of Science, Newcastle-on-Tyne. Dyma y tip top eoleg am- aethyddol yn Voeg", ouite. Albanwyrsydd wedi llanw y swydd yma, oddigerth un eithriad, er sefydliad y coleg. Yr oedd 13 yn ymgeisio am y swydd. Mr Jones oedd y Cyiuro cyntaf bas- foddd yn F.A.S.E. yn Cumberland, a meddyliwyf fy mod yn gywir pan y dywedaf mai efe ydyw y Cymro cyntaf a gafodd swydd bwysig mewn colsg rnor uchel a, all areithio yn y ddwy iaith, yr hyn sydd yu anrhydedd mawr iddo ef yn ogystal ag i Gymru Mae y safle y mae wedi enill yn symbyliad iddo i fyned yn uwch, ac yn fantais hefyd, a'n dymuniad vw, yn uwch yr elo. Yn ychwauegol at y swydd a nodais, bydd gofal yr areithio yn Durham a Northumberland arno, a hefyd yr arbrawfion (experiments) ar y tir per- thynol i'r col eg. Fel y mae yn wybyddus, mae Prof. Jones yn dal y swydd o ddarlithydd yn Nghoieg Bangor er's blynyddan, ac fe fvdd yn golled i'r coleg ac i siroedd CaerLarfon a Dinbych am ei wasanaeth. CYFAILL. [Cydlawenhawn a CYFAILL yn llwyddiant Mr. Jones Da genym weled fdd wyrion yr Hen Olygydd yn dal i fod o wasanaeth i'w gwlad I a'u cenedl.—Gol.]

Advertising