Hide Articles List

4 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD.

----------CORWEN.

News
Cite
Share

CORWEN. » BWRDD Y GWARCHEIDWAID, dydd Gwener' Ion. 16eg.-Presenol :-Dr. Jones (cadeirydd); Mri- R. R. Roberts, H. Rees,- a H. Hughes, Corwen R. Wynne, Gwyddelwern W. E. Williams, a T. Owen, Llanga- Anrh. Mrs. Eden, Llandrillo E. P. Jones, Llansantffraid G. D. John Williams, ac R.M.Davies, Llangollen (gwledig); Miss Barker, aJ. Nanson, Llangollen (dinesig) John Roberts, Llanfihangel G.M. E. Morris, Llanarmon D. C. John Evans (clerc) E. Derbyshire ac E. Foulkes (swyddogion Elusenol); R. Williams (meistr.) Cyfrifon.-Rhoddwyd yn allan-gynorthwy- on yn ystod y pythefnos diweddaf,—dosbarth Corwen, trwy law Mr E. Derbyshire, ^59 3 o i 194 o dlodion pythefnos cyfer- byniol y llynedd, £56 16 o i 204 o dlodion. Dosbarth Llangollen, trwy law Mr. E. Foulkes ^55 16 9 i 199 0 dlodion pythefnos cyf- erbyniol y llynedd, ^53 8 o i 1930 dlodion. Nifer presenol yn y Ty, 61 wythnos gyfer- byniol y llynedd 49. Cynorthwywyd 67 o grwydriaid yn ystod y pythefnos diweddaf ar gyfer 38 am y pythefnos cyferbyniol y llyn- edd. Y Crwydriaid. Bu ymdrafodaeth lied faith o berthynas i'r cynydd sydd er's tro yn rhif y crwydriaid, ac awgrymai rhai y priodol- deb o ychwanegu y tasg fel moddion effeithiol i gadw crwydriaid draw. Dywedodd y meistr mai tori tri canpwys o gerrig gwenithfaen a ofynir gan bob un am fwyd a Hetty noswaith, ac mai ychydig fydd yn gallu myn'd trwy y tasg dan dair awr o amser, ac yn fynych bydd yn cymeryd hyd ganol dydd i rai fyn'd trwy y gwaith. Mewn rhai amgylchiadau pan fydd mai anghynefin a thori cerrig i mewn, a phobl wei-niaid ac afiach, bydd yn rhoddi rhyw waith arall ychydig bach yn ysgafnach iddynt. Dywedodd y Clerc hefyd ei fod ami i dro wedi clywed cwyno yn Ngherrigydruidion fod y crwydriaid yn cael eu cadw yn rhy hir yn Nghorwen, fel erbyn y cyrhaeddant i Gerigy- druidion ar eu flordd i Lanrwst, y bydd wedi mynd yn hwyr ar y diwrnod, a'r canlyniad fydd gofyn am gael aros mewn rhyw adeilad, yy hyn ni ellir yn hawdd ei wrthod 0 dan yr ajngylchiadau. Yn y diwedd, gofynwyd i'r Meistr beidio rhoddi ond can lleied ag fydd bosibl o groesaw i'r rhai sydd yn dilyn yr al- wedigaeth o grwydro o fan i fan, ac arfer ei ddoethineb gyda'r rhai y bydd yn barnu eu bod yn weithwyr ac yn cerdded i chwilio am waith. Rhoddioii.-Hysbysodd y Meistr ddarfod i Mr E. 0. V. Uoyd, Rhagatt, roddi gini iddo i'w rhanu rhwng ddeiliaid y Ty, ac hefyd ddarfod i Mr Taylor, o Langollen anfon sypyn o rifynau Nadolig gwahanol gyhoeddiadau. Diolchwyd i'r boneddigion hyn am eu cared- igrwydd.

DYRCHAFIAD I GYMRO.

Advertising