Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

$$>» -^!FBEWN0L.

News
Cite
Share

$$>» -FBEWN0L. Sti\»o;nybtdd yn dwud ?° 0rd wediev«m.fis' Nid W'ri lsQes § yn erL dl%gio ar ol ei Ord YW 4 yyn taflu y yT4esur Add- N f*v rt0h Ti 8ys§0d mel1- gymharhol C"' »> Crl Ugain n,']°nf y mae Cliff- bor» °ed' ond y w- lt,H i(Vchv 8 p'ydai" I ^FYNGODD BII- NKSM^C-J" arddul]" ^Ki?<^kth fct Tv"coc(Vat ?C%' Vaeth i °ecld ymwared lf%r A hyd Vh Wawdi0 stvle » K rfe<? h">? yT8l''r Bedydd' I IS fW,N<l5 °ddiar yg fod Bal- AM *eu u tan-beler^r e§wyddor ■vVi, '4d dri-3 dim i 8a°ddo fod nftjJ y r^yfel hwn. Fel Prydain, rhaid i Transvaal dalu ei rhan o dreth y gwaed, ac un o ddybenion pwysicaf ymweliad Chamberlain a'r wlad yd- oedd setlo faint a phryd y dysgwylid dalu ei dyled. Dywed gohebydd y Leader iddo gael hysbysrwydd fod y gynhadledd a fu cyd- rhwng Mr. Chamberlain a Chyogor y Mwnau, wedi cytuno ar fod i Transvaal dalu o bum' ar hugain i ddeng miliwn ar hugain o bunau i Lywodraeth Prydain. Dywed gohebwyr eraill yn fwy pendant mai deng miliwn ar hugain yw'r swm a ddisgwylir iddi dalu yn nghorff y tair blynedd nesaf. Ni fu'r fath beth a rhyfel rad mewn unrhyw oes o'r byd. --A -b. M.:t. -t

LLAWDDEN JHT EI FEDD!

Advertising