Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

_n -==-=:=-===: THE Druid Calf Meal I (Powdwr Lloi,) THE DRUID Food ,tor Cattle (Powdwr Gwartheg, &c.), Mewn Bagiau 14 a 28 pwys. Gwneir yrl. uchod gyda'r gofal mwyaf, ac o'r defnyddiau goreu, yn Melin y Ddwyryd, GER CORWEN. Rhoddwch brawf teg arno, a chewch eich boddioni. I'W GAEL GAN J. PARRY & Co., MASNACHWYR, BALA A CHORWEN. At drigolion y Bala a'r wlad yn gyffredinol. DYMUNA JOHN LLOYD Hysbysu ei fod yn cario busnes llestri a halen yn mlaen yn GINSHOP BACH, BALA. Bydd ganddo bob math o lestri Staffordshire o'r gwneuthuriad goreu, am y prisiau mwyaf rhesymol. Hefyd, ei fod yn agor busnes CERIG BEDDAU 0 BOB MATH, mewn Granite, Marble, &c., o bob lliw. Y mae yn glanhau hen geryg a thori ar geryg beddau mewn unrbyw fynwent, Bydd ganddo bob math o wreaths i roi ar feddau, a wreaths at gladdedigaethau. Bydd yn dda gan J. LLOYD roddi estimate am unrhyw fath o waith Mason yn rhad. Fy arwyddair yw, Y gwaith goreu am bris rhesymol." Gofiwch y eyfeiriad- JOHN LLOYD, GINSHOP BACH, OIL MORRIS EVANS. ARBED COLLEPIOH 1 AMAETHWYR. =-=;I" Chwech ar hugain o Wartheg. wedi eu hadfer, a'r rhai hyny yn achosion anobeith- iol, am lai na ILO/- yr un. > Yr afiechyd heintus hwn wedi ei drechu o'r diwedd, DAEFOBEDIIjAETH (Tuberculosis). AR YR YSCYFAINT. PENYFED, TYNANT, j CORWEN, MR. MORRIS EVASS. lVIni 21, 1901. Anwyl Syr,—Yr wyf yn amgau 10/- i cLwi am y botel a gefais ar arbrawf i'r fuwch ag yr oedd y Ffarier yn dweyd ei bod yn dyoddef oddiwrth y Darfodedigaeth ar yr ysgyfaint, ac yr oedd wedi myned yn hynod o deneu, ac yn pesychu yn ddrwg iawn, a thuchanfa dost arni ar adegau, a chwaren yn ei phwrs, a barnai nad oedd yn werth rhoddi ychwaneg o gost ami. Ond, fodd bynag, mae y fuwch heddyw yn ym- ddangos yn holliach, ac yn Ilaetba yn rhagorol. Byddwch gystal ag anfon potel 10/- arall, er bod wrth law at beth bynag all ddygwydd. Mae yn ardderchog at wella'r defaid cynrhon- Jlyd. Hefyd, anfonwch y tair order a ganlyn. Potel 10/- i fy nhad, Mr. DAVID ELLIS, Brithdir. 7 Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Tai mawr. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Votty celyr,. Yr oil i Corwen Station. Gwnaf fi eu danfon. Yr eiddoch, THOMAS ELLIS. D.S.-Os dewisir gellir cael golwg dros y llyth- yrau hyn y.nghyd a rhai eraill gan gynrychiol- ydd Morris Evans, ond gefyn am hyn, ac yn eu plith gyfres o lythyrau oddiwrth amaethwr sydd er y flwyddyn 1892 wedi colli 80 o wartheg ö'r afiechyd hwn yn unig.-MoRitis EVANS. AR Y COLUDDION. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim." VRON OLEU, LLANABER, BASMOUTH, Awst 5, 1901, Anwyl Syr.—Mae yn wir dda gsnyf alia iwyli tyslioiaeth i effeithiolrwyud eich olew. Yr oedd- wn wedi bod yn ddefnydoio er's tua GWY flyn- edd at y Clwyf Coch. ar wyn. ac wedi ei gael yn effeithiol i'w rwystro, ac hefyd i famogiaid ar ol bwrw WYU; ond yn awr yr wyf wedi sael prawf newydd i'w rinweddau, ac mae yn haeddu y gan- moliaeth uchaf sydd yn bosibl. Yr oeddwn wedi prynu buwch gan Mr. Griffith Griffiths, Mockras, ond yn mhen ychydig ddydd- iau ar ol ei phrynu, mi ddeallais nad oedd y fuwch yn iach-yr oedd yn gollwng drwyddi, ac yn myned yn deneuaek bob dydd, nes iddi goll hyny o gnawd oedd arisi, er rhoi pob peth goreu iddi i'w fwyta-digoll o flawd iddi trwy y gauaf, eto nid oedd dim yn tycio. Yr oeddwn wedi penderfynu ei lladd a'i ckladdu -yr oedd golwg druenus arni. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim. Ond cymerais fy mkerswadio gan Mr. Bennett Williams y Shop i dreio Olew Morris Evans iddi, ac anfonodd am botel 10/- atoch, ar y telerau i mi dalu 5/- wrth ei chael, a'r gweddill os gweUa y fuwch, neu beidio talu y gweddill oni wna. Derbyniais y botel tua thri ruis yn ol, a mi ddechreuais roddi yr olew iddi nos a boreu yn ol y cyfarwyddyd, ac yn fuan iawn gwelais ei bod yn dechreu gwella, ac yn magu cnawd, ac yn gwella yn ei llaeth, ac y mae yn dda genyf ddweyd ei bod yn edrych cystal os nad gwell na'r un o'r gwartheg eraill, ac yr wyf yn benderfynol o'i gymell i bawb sydd yn cadw anifeiliaid, ac fe ddylai y wlad fod yn ddiolchgar i chwi am eiah darganfyddiad gwerthfawr. Anfonwch botel 10/- arall i mi, gan fy mod am roddi peth o hono i'r gwartheg eraill. Yr eiddoofa, ROBERT EVAN a Hyd. 1, 1901, cawsem order am betel 10/- arall gan, Mr. Evans. Mae yi Olew ar werth yn mhofe ardal. Nid yw yn costie ond lie. y dose o'r potelau 10/ 2Vid yw ya ddiogel bod hebddo. Os methir ei gael yn y potelam 10/- danfener atl Cft., Festinieg,