Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

;::=:--....::;..-..-LLANDRILLO.

News
Cite
Share

;=: LLANDRILLO. Marwolaeth Chwith genym gofnodi li arwolaeth Mrs Pugh, Brynygroes (gweddw y diweddar Barch. William Pugh), yr hyn gymerodd le boreu lau, yr 8fed cyf., yn 86 ttlwydd oed. Genedigol o-Tregeiriog ydoedd rrs. Pugh, ond treuliodd y rhan helaethaf o'i hoss yn Llandriilo. Cafodd y fraint o'i dwyn i lyay ar aelwyd grefyddol iawn, ac yr oedd byoy i'w weld yn amlwg iawn yn ei bywyd. Nid oedd dim yn ormod ganddi wneud i weision yr Arglwydd, a'l hoff bleser oedd cJtllletya pregethwyr. Cymercdd y gladdedigaeth le ddydd Llun, jvyd y daeth cynulliad mawr yn nghyd. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch. John Jones, ac yn y capel gan y Parchn. J. Howel Hughes, Bala, Ivan T. Davies, Liandrillo, Mri, J Ll. Owen, Bala, E. Jarrett, Plasyn- faerdre, a John Roberts, Berwyn House. Darlienwyd a gweddiwyd ar lan y bedd gan y Parch. John Jones. Cydymdeimlir yn fawr a Miss Pugh, yr hon a fu yn hynod o garedig a gofalus o'i mham yu ei hen ddyddiau. Cyfarfod DIRWESTOL-D) munir arnom hysbysu y bydd Mrs. R. R. Morris, Festiniog, yn anerch cyfarfod cyheecdus yn Ysgoldy'r Bwrdd, Nos Lun Nesat--i ddechreu am 7 Q'r glech. Mae Mrs Morris yn talu ymwel- iad ar ran Cymdeithas y Chwiorydd, ond thcddir gwahcddiad cyries i bawb (yn feibion v- rcerched,) i fod yn bresenol yn y cyfatfod, gan y sictheir fod Mrs, Mcrris yn un o'r siaradvsyr goreu. C1 merir y gadair gan y Parch. Ivan T. Davits. --L--

CWMMAIN.

Family Notices

Advertising