Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

RHYDYWERNEN.

News
Cite
Share

RHYDYWERNEN. Cynhaliwyd cyfarfod llenyddol a cherddorol yn y lie uchod nos Calan. Cafwyd tvwydd hynod ffafriol fel ynghyd a ffyddlondob a brwdfrydedd yr ardaloedd cylchynol, daeth tyrfa luosog iawn yn nghyd. fel yr oedd y capel wedi ei orlenwi. Yr oedd edrych ar y gynulleidfa yn sicrhau pawb y byddent gael cyfarfod hwyliog. Yr oedd nifer y cystadleuwyr yn llnosog iawn ar rai pethau, yn enwedig y plant, a dyna y peth mwyaf pwysig yn nglyn a'r cyfarfodydd hyn. Aed diwy y rhaglen fel y canlyn :-Adroddiad i rai dan 10 oed, yr emyn 5 o'r Caniedydd Cynulleid- faol. Daeth 11 yn mlaen i gystadlu, laf, Debora Williams, Tynrerw 2il, Robert D. Jones, Llwynon, a Thos. Jones, Hendre 3ydd, Maggie Winnie Jones, Rhydywernen. Unawd i rai dan 16 oed, y don" Silchester," o'r Caniedydd. Dau ddaeth yn mlaen. sef Mary C. Evans, Berhel, ac Enoch Lloyd, Rhydywernen, a dyfarnwyd y ddau yn eydradd. Unawd i ni dan 10 oed. Daeth naw yn mlaen yn y gystadleuaeth hon, laf, Lizzie E. Edwards, Ys- gubor fawr; 2il, Jane E Griffiths, Rbydywernen; 3ydd, Simon W. Jones, Tai Isa 4ydd, Ruth W. Jones, eto, Cystad!euaeth Sillebu. Daeth I'u o blant yn mlaen, laf, Maggie Jones 2il, Maggie E. Hughes. Deuawd i blant (Sop., Alto.,) laf, Annie L Ed- wards, Coedybedo, ac Enoch Lloyd, Llwynon, Rhyd. ywernen; 2il, Martha Evans, Taimawr, a Hugh Jones, Tvtanffordd, Soar. Cystadleuaeth Darllen Difyfyr. Daeth 11 i gys- tadlu, laf, Mary C. Roberts, Llandderfel 2il, Kate Ellen Hughes, Bryniau, a David Williams, Bethel. Beirrrihdaeth y Llawysgrifsu, i rai dan 10 oed, laf, Robert D. Jones, 1 hvynon 2il, T. Jones,Hendre. Cystadleuaeth Areithio difyfyr. Tri ddaeth yn mlaen, sef Edward Parry, Soar David Roberts, a David Lloyd, Cefnddwysarn. Y testyn ydoedd "Clwyu" Gan ei fod yn destyn ac y mae Jlawer i'w ddweyd am dano, ac mor gyffredin, ni welodd y beirniaid fod yr un o'r tri wedi teilyngn y wobr. Beirniadaeth ar y Penillion ar "Amgylcbiadau y flwyddyn 1902," laf, Meredydd 0. Jones, Cynlas Bach. CystadJeuaeth "lfnawdBaritone "CwympLIewelyn," laf, T. Eoberts, Cefnddwysarn; 2il, Gwilym Row- lands, Tanycoed Cystariloaaeth Cor&u Plant, y den Hungerford," o'r Caniedydd. Ni ddaeth ond un cor yn mlaen, sef Rhydywernen, dan arweiuiad John Price Jones. Cafodd gsnmoliaeth gan y Beirniad. a dyfarnodd ef yn wir c'eiiwng o'r wohr. Cystadleuaeth Deuawd, "Y Ddau Wladgarwr." laf, Ellis D-vies, Tyhen, a Meredydd O. Jones, Cynlns Bafh. Beirniadaeth y Llawvsgrifau i rai dan 16 oed, laf, Jones, Hendre 211, Enoch Lloyd, Llwynon Sydd K. Stephen, Tyddy ndyfi, Soar. (J;.t-'tudleuaeth, dadl o ddewisiad yr ymsreiswyr, foreu oeddynt, Dora J. Jones, Ty'nyfedw, Kate, a Grace Gjffiths, Ty'Dyffridd 2il, Dovid Jones, Ty'n- fedw, a Robert Roberts, Tyddynsgnbor, Bethel. Bdmisdaeth y Traethodau fir hanes Gethse- mane," l«f, Gwilym Rowlands, Tanycoed, Soar; 2il, Msgiie Parry, Llamiderfel. Cystadenaeth Parti a 8 mewn nifer ar y don o'r Caniedydd. Daeth tri pharti yn mlaen i r gystadleuaeth hon, sef Soar dan arweiniad Edward Parry Rbydywernen clan arweiniad Thos. Edwards Llandderfel dan arweiniad It. E. Roberts, laf, parti Ehydywernen, Beirniadaeth ar y Cyfieithiad. Daeth pedwar cyf- ieithiad i law, goreu o ddigon ydoedd eiddo John R. Jones Richrrds, LJawrcwm. Cystadleuaeth Adrodd. Yr adroddiad at ddewis- iad yr ymgeiswyr. Daeth 4 o adroddwyr gwerth eu clywed yn mlaen i adrodd, laf, D. J. Price, Tynant, Dinmaei 2il, John Lloyd, ieu., Penybryn, Bethel. Cystaaleuaeth Parti 16 mewn nffer, ar yr Anthem Bhif 16 oli- Caniedydd, Fel y drefa yr Hudd." Ni ddaeth ODd un parti yn m laed, sef parti Ehydywernen dan arweiniad John H. Griffiths. Dyfarnwyd hwynt yn deilwng o'r wobr. Dygodd hyn waith ycyfarfod i derfyniad- Y LJywydd ydoedd y Parch. H. Gwion Jones, dvranidog. Y gwahanol Feirniaid oeddynt—Mri. W. T. Rowlands, W. Richards, Soar; R. Davies, J.Jones, Bethel, Morris Jones,^John Jones, Rhydy- wernen. Beirniaid y Farddoniaeth eedd Mr. H. LL 'W. Hughes, Tytandderwen a chlorianwyd y cantor- A ion yn hynod ddeheuig gan Mr. Tbos Davies, Cwm- chwilfod. Talwyd y diolchiadan arferol i'r gwahaDol feirniaid wedi ennii yn wresog Dan y fendith wrth yruadael." Ymadawodd pawb gyda chanmoliaeth xichel i'r cyfarfod. O.Y.— Cyhoeddcddy Llywvdd fod Cyfariod o'r un xiatur i f:aèl ei gynai Nos Dydd Gwyl Dewi. Gan mai Sabboth sv, Dydd Gwyl Dewi, cynhelir y cyfarfod -Nos Lun, Mawr1l1 2il Y mae pwyIJror wrthi yn jparatoi rhaglen, fe allai y bydd yr Wythnos a'r Eryr" yn da] n gared-g i gyboed di ihai o'r prif destynau, Cofiwch ei cbwilio yn fanwl bob congl yr wythnosau netaf. Fe welir fud y pwyllgor am gadw jr ktitticiic me«xi gwaith, gyda bod hwy wedi tynu nn rhaglen i lawr y mae y pvyllgor yn. codi un 4krall i fynu yn union, ond peidiwn digaloni daliwn ati hyd y diwedd. I'r gweithiwr diwid hvd y diwedd • Try ei lafnr yn orfoledd.

CORWEN.

Advertising