Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR,I

------Y BALA.

. CORWEN.:

. CYMDEITHASAU LLENTDDOL,…

CYNGHOR DOSPARTHI UWCHALED.

News
Cite
Share

CYNGHOR DOSPARTH UWCHALED. Cynhaliwyd cyfarfod misol y Cynghor uch- od yn Nghorwen ddydd Gwener diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr J. Roberts, Cerrigydruid- ion (cadeirydd). Darllenwyd llythyrau oddiwrth Col. Lynes a Col. Mainwaring yn gofidio nas gallent fod yn bresenol yn y cyfarfod hwn. Cafwyd sylw ar lythyr o Gyngor Plwyf Llan- gwm o berthynas i Dir y Ffolt," sydd wedi cael ei gau allan gan Col. Lynes. Trwy fod Col Lynes yn absenol barnwyd mai doeth fuasai anfon copi o'r llythyr iddo a gadael cyfleusdra iddo anfon atteb erbyn y cyfarfod nesaf. Cyfarwyddwyd yr Arolygydd i gyflogi Mr John Jones, Tynymynydd, i weithio ar ffyrdd i Llanfihangel. Derbyniwyd cais oddiwrth swyddogion Capel y Gro, Bettws, am ganiatad i adeiladu gwal yn lie y clawdd sydd rhwng y fynwent a'r ffordd. Cyflwynwyd y mater i gynrych- iolwyr Llanfihangel a'r Arolygydd, gyda hawl iddynt weithredu fel y barnam \n oreu. Adroddai Dr Davies fod y rhanbarth ar hyn o bryd yn glir oddiwrth afiechydon heintus. Bu y frech goch a'r pas yn lied gyffredin yn Glasfryn, ond erbyn hyn y mae yr oil wedi gwella a'r ysgol yn agored.

. LLANDRILLO.

ANERCHIAD ^

Cyfarfod Llandrillo* ®adolig…

Advertising

. CYNWYD.