Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I QUININE BITTERS &WILYI EYAUS. %)TVv GlKlAETH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGIHIAETH LWYDD- IANUS. MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. N IANUS. MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. TTElls GWILYM V -a '3 EVANS. t ■— — We^ cae* iachad oddiwrth amryw ioy Anghymarol Hwn "Sttw, MM pob -w i-r» t itt Tlj, A-RALL WEDI METHU. K eVS GWilym Evans £ f py^- DiffyTg, Tre"Iif1d- Ji 1(<ef y,,? Llosg Cylla. fcjNid c^- Pruddglwyf. Sao Clefyd yr Ysgyfaint. » &J Poeri Gwaed. Diffyg Anadl. &c*'&c' V F^WTLYM R" VANS. C.YANS. Gwelir 0ll.felly fod y iaJn ^eddvc!"6- Bitters byn iad ?y» a 7pGlaeth anmhris- ^^idJ0otoiiaS .u- oddiwrth brof- W^i J* a pi! ei^Wyr, fferyllwyr, Y lawer o gleifion, ftcli P'am 86 feddyginiaeth an- 0<^di-vpr4-u y ^yoddefwoh mwy- Pftn y doluriau uchod 7ay 7319,0 Meddyginiaeth 111:101, synll ac v. affeithiol 'i'w chael. i'w B!E!{ f52ILYM rr^ANs. tlYANS. Meddyginiaeth Lysieuol ac Effeithiol yw BITTEE* GWILYM EVANS. Oanmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gleiflon wedi caelliachad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ac Anhwylderau o bob math. BITTERS CWiLYWI EVANS. I TYSTIOLAETHAU. Mae'r cryd, ar mwytb, a Ilesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. crNONFARDD. Dolwyddelen, E brill 13eg. Foneddigion, Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafu fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Dagenyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraeth berffeithiat yr oeg hon yw BITTEBS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ae amryw Felus-lysiau a Cbwerw ysian, I Tystia miloedd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWIL YM EVANS. RHYBUDD! OOGHELWCH DWYLLWYR. Mae poblosjrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dvSon diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan gyffelyb enwau, yr^yhoeidd. Pan y^ e7brynuf mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gweitbir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wvlwvr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd. Llanelly, S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. 1. K ORRIS DENTIST J** Sefydledig), ^AGE, CORWEN. i f^v^AL WoBRWYEDIG, %iil^er,afiarad' a diguro a Pharhao]111,101 Daniiedd Gddheb b0en' ^^irDannedd tyllog,&c jjr yn ddyddiol galw yn h O"ce jfa.-Y-DBtnDioN, *T a appwyntiad, 1? f J°iI:S & S°N' Bodlondeb. iS* a^J^iad, yn nhy °8k ^reet, CHANCE IHOTEL. I Benthvca Arian Gvfnnachol o,tio I FYNY; An PEOMlSSORt NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a I enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymclieciiu yn wastaaol i actio yn deg ac mewn dull gwyteb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER O LYTH- YRAU O WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Loud.), DENTIST- Bydd yn ymweled a'r 1ST B A L A:-g Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, jVlanchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn it j nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddil* iant gymhariaeth ag unrhyw fM- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. I L. J. DAVIES, Percaenog David Stephens. TELEGRAMS DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., (~8i,JBRIDGE|STBEET| CITY, Estimate^Free+i