Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TO Ovclists I Cvclists! Cvclists! j. (. _¥ ,2;;j. Send a Post Card to E. ROBERTS, Llandrillo, Merionethshire, For 1902 List of CYCLES AND CYCLE ACCESSORIES.: Covers from 9/- Second-hand Machines from £ 2 1 OS. PRICES WILL ASTONISH YOU. Agent for Swift, Rover, Rudge Whitworth, Sparkbrook, Centaur, Star, and other cycle manufactors. All Machines Carriage Paid to any Station. Best Gas Lamp, value 15/ and best Bell, Talue 3/6, Free with each Machine. Try ROBERT'S Zio ros Bicycle, with Ball-bear ing, Free Wheel, Band Brake, Front Rim or Tyre Brake, Plated Rims, warranted for 2 years. Send P.C. for List. Llyfrau yn y Swyddfa hon. Y Doctor, sef Llawlyfr Llysieuol. Gan loan Dderwen 0 Fon. Pris 1/ drwy'r post, 1/1. Y mae yn ymdrin ar bob afiechyd bron ag y mae y y 0 corff dynol yn agored iddo, a rhoddir ynddo gynghorion syml a gwerth- fawr pa fodd i'w meddyginiaethu. Hanesion y Beibl, gan J. R., ar furf I mddyddanion. Pris 2/- mewn llian hardd, gyda'r post, 2/3. Trydydd argraffiad. Llyfr dyddorol ac adeiladol, a chymhwys iawn fel anrheg i bobl ieuainc. t AWELON Y MYNYDD. GAN EDNANT. Pris 6c. Sef rhan 0 Chwedlau Esop ar g&n. Prynwch Oriaduron HUGHES Unig neuthurwyr yn Ngl ymru. jD OQ3 dim gwell i'w cael yn y byd. Maent wedi sefvll y prawf am dros cliwarter canrit, ac heddyw y mae pawb yn cydnabod eu rhagor- iaeth. Jf 7J 1('1 f F F 1 t.1 f 1 'f < D HVGflESai FAB, LLAMT-OLLEN. me Wonde" Colnaa Parcel R o i4- Kfil t if3 FfrO R Contain*— fC»pyrtgM JtegisJMvd.) 1 White WlMay Blankets, hrga »izm, 1—otifnHr fntriieil. soft ad fleeoy. 1 Mr Whk« Twill Sheet*, txanmad nadyte w, 21 fda. by 3 yd*. 1 Handsoma SatiD-fialtbad Wldt* Qailt?beastifrUf faised worn floral design, 3 yda. long by yds. l Pair Whit* Calico PillowC«at, ftdfirae.nA qmtttr,bcttaoodands, ready fat m 1 white Marcefla Toflat Co^ac.45 in. toag, 9 in. wide, pnttr mi*o6 1mtt Anten. 1 Sat of 5 wMta Dooheaas ToAk Man. 1 MrlCNng Hmkabadk Toilet Towala. 1 Very giM aM hpAtuaa Striped Antrim Raa>euMnWa tWM 8>fc arTbMifilut Iml' Carrttqgt PwM -m rnmjM if P.4XO. StoCted 0WHI Mi XMIHIB C VlrAILL Li Ft: i'ii I F •. UUi i E!). P E L EN A U (Pi-iii'y Royal a Steel) T O W L E I FEKCHED. Gwellhhnt bob afreoleidd-dra yn uniongyrchol, symudant bob ibwystrau, a diflaiiant yr urwydd- ion blinderus a boena y thyw fenywaidd mori fynych. Mewn box"s Is. lie. a 2 9c. (yn cyn- wys tair gwaith y swm), a be,x inawr 4/6, gan bob Fferyilydd, ijcti danfonir h -vy g,.n y <iv, neu- tburwr, E, T. TGWLK & Co., Manufaturers, 66, Long Row, Nottiiighaii., ar ddarbyoiad 15, 34 neu 55 wtamp. Gochelwch efelychiadaa uiweidiol a diwerth. Swyddfa'r WYTHNOS ar iliii) Bala Pob math o waith Argrafiu yn y modd goreu a rhataf. POSTERS CYFARFOD YUL) LLE V- YDDOL, C YJSGH E li I J D A U, Jyr. SEFYDLWrD 1873. M R. EDWARDS, SURGEON DE^jl 65, HIGH STRE^yL. Ymwela Mr. Edwards CHORWEN ydyd<1 yn mhob mis, a pbot> ()oop ynnhyMr. D. EdWAB»»> o 1 hyd 5 or gioch- j^rn R,- BALA, bob dydd Sa^ Saddler, fFair, gyda Mr. D« jjyd Birmingham House, o ii ,T„ caele! loch. cael el1 glocll. fQfh 0^^ Danedd Cdfi/ddydol o r W br,8ia^flll f gosod garni do yn ddtboen, y gellir eu cael gan unrb}"^ jfl* Nghymru. ,1 Ffit berfaith, ac yraddawj warantif'diq. n ffVda I Tyuir Danedd yn ddiboeu horl. Cocaine. Ni chodir til amJ SlARKDlR JOH N WILLlAN19 COACHBUILDEB, COBftrE^' ef4'r»<?' A ddymuna hysbysu J' u j gylchoedd ei fod yn P"w,dkJ ei fasnes ymlaen fel a yn P. am y gefnogaeth y 12 mlynedd diweddw' dyf0d am barliad o'r unrby Y mae yn Pa0 yn gerbydau newyddl(,n> pasflj110 weirio hen gerbyda^i bosi^' y modd goreu^rb^ Llyfrau (JYHOEDDEDIG AO A ypp, H. EVANS, ARGRAP (JyfreS j Llyfrau dr^rf^ II, a III. Pris yn cy< 1/ Y mae y rhai j, amrywiaeth mawr ° Darnau i'W h«»«g^dydd Band of Hope,_ w ^au yddol ac Adloriiado 0 ly 7 Llyfr y TriAdery* hyriotal yr iaitiL ^assss^?5 "Zg^iA atal wofeow- ny0. ( CL)0OB e„» VENOS LI'iHTNl hy" Me"1 Sydd peswch, bronchitw atf y'u iube" a „(?, a peswc'i pinrit, i-et.. «,««■ s,c«;r, Ge ..ge iv-.ox, ^CU a, p(i^ Fitisbury;'1, P-* > ft ,e^r' heU bl^' L'glitnir-g C/'i'Ugl> (-a^,Jol ddio«el L-id. l/l\ a 2/9. I'w **ai