Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Jjj f N ^GH W- LLOYD," K.U mm £ r& DISPENSING V,CHEMIST P Li QUEEN T .ra^am'si Chemist to the BALA. Itt Iron Tonic. 1Im,¡, Y cyransnddiad a phuro y gwaed. PhUr°"SWaed IB & oni,y Ora.nge Wine gy^yd. Trnlnin.e ^ewn ffordd hawdd jn^O°cjT.0r pethau goreu i ^dioei'r0"^0- Mae V » 1* ?sh,m ac yn Sa,lu" JjW £ i'w ddal. OCl'sT-*1' cjgate! — jWcss^r x>,Ajs°H r„. Mixture Gellir ei roddi yn ddiber y Bow.anodd' Tic' &c- )tr At cael -yi, IiIOIi S1"REET, BALA 4t d ^°11OH V TT^ — ^inol'r Wlad yn LLOYD ^SFPRRIR V Uriad g0r h ° lestn Staffordshire am y prisiau mwyaf b„usues V ar 6eryg ar 6eryg ar 6eryg ^hw11 dda ? Wrea*ks i roi O !• UOVD ^jMedigaethau. Vf» Mas#n°t tT 7y oofeb'^rambris OIL MORRIS EVANS. ARBED COLLEPIOW 1 AMAETHWYR. Chwech ar hugain o Wartheg wedi eu hadfer, a'r rhai hyny yn achosion anobeith- iol, am lai na 10/- yr un. Yr afiechyd heintus hwn wedi ei drechu o'r diwedd, I DARFODEDIG AETH (Tuberculosis). AR YR YSCYFAINT. PBNYFED, TYNANT, COBWEN, MR. MORRIS EVANS. Mai 21, 1901. Anwyl Syr,—Yr wyf yn amgau 10/- i chwi am y botel a gcfais ar arbrawf i'r fuwch ag yr oedd y Ffarier yn dweyd ei bod yn dyoddef oddiwrth y Darfodedigaeth ar yr ysgyfaint, ac yr oedd wedi myned yn hynod o deneu, ac yn pesychu yn ddrwg iawn, a thuehanfa dost ami ar adegau, a chwaren yn ei phwrs, a barnai nad oedd yn werth rhoddi ychwaneg o gost arni. Ond, fodd bynag, mae y fuwch heddyw yn ym- ddangos yn holliach, ac yn llaetha yn rhagorol. Byddwch gystal ag anfon potel 10/- arall, er bod wrth law at beth bynag all ddygwydd. Mae yn ardderchog at wella'r defaid cynrhon- Ilyd. Hefyd, anfonwch y tair order a ganlyn. Potel 10/- i fy nhad, Mr. DAVID ELLIS, Brithdir. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Tai mawr. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Votty celyn. Yr oil i Corwen Station. Gwnaf fi eu danfon. Yr eiddoch, THOMAS ELLIS. D.S.—Os dewisir gellir cael golwg dros y Ilyth- yrau hyn ynghyd a rhai eraill gan gynrychiol- ydd Morris Evans, ond gafyn am hyn, ac yn eu plith gyfres o lythyrau oddiwrth amaethwr sydd er y flwyddyn 1892 wedi colli 80 o wartheg o'r afiechyd hwn yn unig.-MoRRis EVANS. "p AR Y COLUDDION. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim." VRON OLEU, LLANABER, BARMOUTH, Awst 5, 1901. Anwyl Syr,—Mae yn wir dda genyf allu dwyn tysMoiaeth i effeithiolrwydd eich olew. Yz uedd- wn wedi bod yn ei ddefnyddio er's tua dwy flyn. edd at y Clwyf Coch ar wyn, ac wedi ei gael yn effeithiol i'w rwystro, ac hefyd i famogiaid ar ol bwrw wyn; ond yn awr yr wyf wedi cael prawf newydd i'w rinweddau, ac mae yn haeddu y gan- moliaeth uchaf sydd yn bosibl. Yr oeddwn wedi prynu buwch gan Mr. Griffith Griffiths, Mochras, ond yn mhen ychydig ddydd- iau ar ol ei phrynu, mi ddeallais nad oedd y fuwch yn iach—yr oedd yn gollwng drwyddi, ac yn myned yn deneuach bob dydd, nes iddi golli hyny o gnawd oedd ami, er rhoi pob peth goreu iddi- i'w fwyta-digon o flawd iddi trwy y gauaf, eto nid pedd dim yn tycio. Yr oeddwn wedi penderfynu ei lladd a'i chladdu -yr oedd golwg druenus arni. Ni fuasai neb yn ei cbymeryd am ddim. Ond cymerais fy mherswadio gan Mr. Bennett Williams y Shop i dreio Olew Morris Evans iddi, ac anfonodd am botel 10/- atoch, ar y teleran i mi dalu 5/- wrth ei chael, a'r gweddill os gwella y fuwch, neu beidio talu y gw eddill oni wna. Derbyniais y botel tua. thri mis yn ol, a mi ddechreuais roddi yr olew iddi nos a boreu yn ol y eyfarwyddyd, ac yn fuan iawn gwelais ei bod yn dechreu gwella, ac yn magu cnawd, ac yn gwella yn ei llaeth, ac y mae yn dda genyf ddweyd ei bod yn edrych cystal os nad gwell na'r un o'r gwartheg eraill, ac yr wyf yn benderfynol o'i gymell i bawb sydd yn cadw anifeiliaid, ac.fo ddylai y wlad fod yn ddiolchgar i chwi am eich darganfyddiad gwerthfawr. Anfonwch botel 10/- arall i mi, gan fy mod am roddi peth o bono i'r gwartheg eraill. Yr eiddooh, ROBERT EVANS. Hyd. 1, 1901, cawsom order am botel 10/- arall gan Mr. Evans. I Mae yi Olew ar werth yn mhob ardal. Nid yw yn costio ond.lic. dose o'r potelau 10/ 2Vid yw ya ddiogel bod hebddo. t. Os methir ei gael yn y potelau 10/- danfoner at* MOBBJS E-VA AS _+ Cell Festiniog.