Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

GWYDDELWERN.

News
Cite
Share

GWYDDELWERN. Cynbaliwyrl gwyl lenyddol a cherddorol yn y lie uchod nos Nadolig, dan arweiniad Mr. T- 0 Jones, Llanelidan. Y beirniad cerddorol oedd Mr. D. W. Roberts, Bryneglwys. Declrreuwyd y cyfarfod am 6 o'r gloch, trwy ganu emyn, ac wedi ycbydig eiriau gan yr arweinydd, aed yn mlaen yn y drefn a ganlyn. Beirniadaetb y Parch. J. R. Jones, Gro, ar yr arhol- iad i rai dan 16 oed, goreu Miss Jennie Lloyd, Bryn- llan. Y goreu am ateb 6 o gwestiynau o'r Rho id Mam ydoedd Hannah Blodwen Hannarn, Ty'nlian. Beirniadaeth y Parch. C. Evans ar y traethawd i iai dan 21 oed, goreu Jennie Lloyd. Am yr adroddiad goreu i rai dan 10 oed, cydradd H. B. Hannam a M. J. Roberts, ail W. H. Lloyd. Unawd i t'echgyu, "Er mwyn dy enw," goreu W. H. Lloyd. Beirniadaeth yr arboliad i rai dar) 21 oed, goreu Miss C-WHiiitms, Brynmyfyr. Unawd i enethod,"Y Deryn Pur," goreu Lizzie Ellen Lloyd, ail H. B. Hannam. Am y ddadl oreu i rai dan 16 oed, Lizzie Hughes a Lizzie Lewis, a chawsant y wobr gyda chymeradwyaeth. Am ateb 6 o gwestiynau ar hanes Iesu Grist, rhanwyd y wobr rhwlIg Martha Jane Roberts a David Williams. Beirniadaeth arholiad i bob oed, goreu Mr. William. Edwards, Plas. Darllen darn difyfyr, goreu Miss Jane Wynne. Am y cynllun Rhaglen oreu at gyfar- fod Nadolig nesaf, goreu Idris Williams. Cystadleu- aeth pedwarawd, "James Street." goreu parti dan ar- weiniad Mr Hugh Lloyd. Adroddi!td i rai dan 16 oed, cydradd Miss Jane Wynne ac Idris Williams, ail David Williams. Darlleu darn heb ei atalnodi, goreu o'r lluaws oedd James J. Phillips,SchoolHouse Unawd Bass, "Y Bachgen Dewr," goreu Lloyd Will- iams. Deuawd i blant «Uhu 0 I, Can tat i'r Nefoedd," goreu gyda chanmolitetb uchel, Lizzie Ellen Lloyd a W. H. Lloyd. Beirniadaeth v Parch. J. Felix,Corwen, ar y prif drsethawd. goren Mrs Williams, Efailwen. Lluosogi geiriiu, goreu -lenuie Lioyd. Cystadleu- aeth y parti ar y ad> y -ion. Tydfil" a "Viena," dau barti ddaeth yn miaen. sef parti dan arweiniad Mr. H Lloyd a parti d ;n arveiuiad Mr. T. Griffiths, rhanwyd y wobr rhyudd, nt, Gwasanaethwyd fel ygrifenydd am y tlydd gan Mr. R. 0. Jones trysor- ydd, Afr. J. W join s, Maesgamedd. Wedi talu di- olchiadau i bawb am eu gwasanaeth gan y Parch. C. Evans, a chefnogwyd gan Mr. W. Williams yn btuf hwyliog Tes fvnwy I wedi cael cyfarfod pur ddifyrus.

Advertising

CYr¡CI!R

CYFARFOD YR HWYR.

CABBOG- ^