Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

GWYDDELWERN.

Advertising

CYr¡CI!R

CYFARFOD YR HWYR.

News
Cite
Share

CYFARFOD YR HWYR. Fr mwyn rhoddi y cyfarfod mewn pitch iawn cafwyd can, Llam y cariadon." gan y beirniad cerddorol," a chafodd encore byddarol, a chanodd yntau ryw gan Siesneg mewn atebiad. Unawd soprano. "Bwthyn yr amddifaid" (J. Henry). Goreu. Maggie Alice Edwards. Fronheulog Traethawd, "Crist fel esiampl," i rai dan 25 oed. Gwobr tlws arian gyda chanol aur. Ataliwyd y tlws gan fod yr awdwr wedi anfon ei gyfansoddiad i'r beirniad ac nid i law yr yrgrifenydd yn ol deddf y Mediaid a'r Persia, yr hon ni newidir." Cor meibion,8mewn nifer, "Elen fwyn"(TrefniantD. Emlyn Evans). Parti Cenig yn unig ddaeth yn mlaen dan arweiniad D. J. Hughes, Cronglwyd, yr hwn gaf- odd y wobr. Traethawd syml ar destyn a roddid ar y pryd. Dan destvn i'r ymgeiswyr ddewis ohonvnt. Goreu, T. O. Jones. Aelwydbrys, Cefn Brith; 2, R. Jones, Dolwerfyl, Cerrig. Ffon Collen, goreu R. Jones, Hafotty'r hendre, Llanfihangel. Yn nesaf cafwyd deuawd gan y beirniad cerddorol a Miss Jones, ei gvfnither,—chwedl Tom Owen vr arweinydd, Where are you going my pretty maid," yn hwyliog dros ben. Tea cosy, goreu Emily Hughes, Brynblodau, Cefn Brith. Unawd o ddewisiad yr ymgeiswyr, i rai dan 18 oed, heb enill o'r blaen. Cydradd oreu, John Thomas Jones, Derwvdd, Llanfihangef, a Thos. Jones, Tyny- graig, Cefn Brith. Par, hosanau (cyclists), goreu Catherine Jones. Llid- iartvgwartheg. Deuawd, tenor a bass, "Dring, dring, i fyny" (D. Jenkins). Goreu. W. G. Edwards, Pentredraw, a R. Parry, Tvnvllan. Adroddiad i rai dan 14 oed, "Y mab afradlon." Cydradd oreu, Jennie Roberts, Tvnyfawnog, a R. Jones, Aeddren, -y ddau o Gellioedd. Unawd'ten^r, "Llances v Dyffryn" (W. Davies). Goreu, D. J. Hughes, Cronglwyd. Photo frame. (Cabinet size). Goreu, HughHughes, Liverpool. Triawd, "Fy angel bach" (Dr Parry). Goreu, D. J. Hughes. Cronelwyd, a'i barti. Araeth heb fod dros bum munyd o amscr, Mwyat trwst. llestri gweigion." Cydradd oreu R. Jones, Aeddren, a Tom Jones, Tydu. Cerrig. Cododd Tom Owen, yr arweinydd. hwyl ryfeddol trwy adrodd y llinell ganlynol i beri i Tom Jones derfynu.— Ein Tom wiw mae hi'n time up." Can gan y beirniad cerddorol, "0 na byddai'n hnf o hyd." Cafodd encore byddarol a chanodd Bwthyn yr amddifad mewn atebiad. Traethawd. "Hanes Solomon gvda chyfeiriad neill. duol at adeiladaeth y deml." Goreu, Lizzie Jane Jones, Brrnteg, Cerrig. Unawd baritone." Yr Ormest" (W. Davies). Goreu, J. W. Ellis, Llaetbwryd. Diolchiadau i'r llywyddion a phawb oedd wedi cvm- eryd rhan gan yr vsgrifenydd, W. D. Jones, Ysgoldy, a deallwn fod Dr H. H Davies, Bronafallen, llywydd cytarfod yr hwyr, wedi cyflwyno cheque am swm an- rhydeddus i'w rhoddi yn nhrvsorfa y gymdeithas. Gwnaeth yr Ysg-rifennid gyieiriad yn y fan hon at farwolaetn sydyn y cyfaill ieuanc, David Hughes, Tai'nyfoel, yr hWII oedd bob asr.ser yn aelod fFyddlawn a pharod i wneyd unihyw beth tuag at hyrwyddo llwyddiant y gylchwy! hon. Mewn uiludd-dod i gais yr Ysgrifenvdd cododd y dorf fawr ,r eu traed i ddan- gos eu cydymdeiinlad a'r teulu g.ilarus yn eu profedig- aeth chwerw iawn o golli un oedd anwyl ganddynt. Beddargraff (chwe' llinell, caeth neu rydd) i'r diw- eddar Mr Robert Daniel Evans, Cefn Brith. Goreu, R. Abbey Williams, Bettwsycoed. Arholiad I Bren. xix., 1 rai dan 2r oed. Goreu, R. J. Jones, Brynteg, Cerrig; 2, M.t \vrillia:ns, Jones' terrace, Cerrig. Traethawd hanesyddol ar feirdd ymadawedig Uwi:h- aled, yn cynwys o leiaf un engraifft o'u cynyrch. Goreu, gyda chanmoliaeth, T, Jones. Bryndu. Can, "Breuddwydion ieuenctyd," gan Miss Jones, Cefn Mawr, yn rhagorol iawn. Cor heb fod dan 25 mewn nifer, 0 Dad, d' anfei- drol nerth" (Handel), a'r don "Gwylfa" (J Roberts* Mus. Bac.) Un cor ddaeth yn mlaen, sef cor Cerrig clan arweiniad D. J. Hughes, Cronglwyd), yr hwn a ganoddyn wir deilwng o'r wobr. Wedi i'r beirniad cerddorol ganu "Hen Wlad fy nhadau," ac i'r dorfynmno yn Y cydgan, gwahanodd pawb wedi cael gwiedd ragorol. Gv/asanaethwyd fel beirniaid, &c., gan y rhai can- l?nol:—Traethodau, Parchn. R. D. i<o>vlands (An- thropos), T. 0. Jones, Ysbytty, a J. Morgan Jones, Cerng. Arholiadau, Parch. E. G. Jones. Barddon- iaeth. Anthropas a Air T. Jones, nryndu. Cerddor- iaeth, Mr D. E. Ellis, Cefn Mawr. Adrodd ac ar- eithio, Parch, W. G. Williams (W.), Cerrig, a Mr j. O. Davies, Colwyn Bay. Amrywiaeth, .viiss Thomas, Gaerfechan; Missjones, London House; Mrsi-iughcs, Tai'nyfoel; Mrs Ellis, Llaethwryd; MrJ. O. Davies, Colwyn Bay Mr Thomas Jones, Isgaerwen Mr R. T.Jones, Dolwerfyl. Cyfeilydd, D. Herber Roberts, Pentrevoelas. Llywydd y Pwyilgor, Mr R. TjJor.es, Dolwertyl. Tysorydd, Mr J. R. Jones, Post Office. Ysgrifenydd, Mr \V. D. Jones, Ysgoldy. Gwnaeth pawb ei waith ynhynod deiiwng, ac i fodd- lonrwydd cyffredinol. Mvfyr Alwen.

CABBOG- ^