Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD. --

PEN ILL

-__-__-__ CORWEr1. ■0 W t&SVA…

GELLIOEDD.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Allan o'r wasg, pris 3/6, g.yda Darlun o'r Awdwr weH ei argrnffu ar hhPY" da, mown llythyreii glir 360 tudaJ., i'w cb«oJ ;an yr Awdwr, A11 GEL Y fW3 A PHREGETHAU ERAILL, GAN Y PARCH. T. TALWYN PHILLIPS, B.D., BALA. :o: BARN RHAI GWEINIDOGION AM Y GYFROL:- Credaf yn sicr y bydd yn un 0 gyfrolau mwyaf dyddorol y Pulpud Cymreig—yn newydd yn ei .dull o osod allan wirioneddau yr Efengyl, yn llawn aw- grymiadau byw i bregethwyr, ac yn llawn adeiladaeth fuddiol i ddarllenwyr o bob gradd. Y PARCH. H. ELVET LEWIS, LLUNDAIN. Ystyriaf y pregethau hyn yn wirione.idol dda, Ceir yma yr hen Efeugyl mewn gwisg newydd iawn, a dygir egwyddorion tragwyddol i gyfarfod ag am. gylchiadau y presenol mewn modd grymus a byw. Medda pob pregeth genhadaetii at gydwybod a deall a theimlad y darllenydd, ac os caiff y llyfr ei haedd- iant, caiff gylchrediad helaeth iawn. Y PARCH. H. CEENTW WILLIAMS, CORWEN, Nid unwaith na dwywaith y cefais fwynhad neill- duol, ac, yr wyf yn gobeithio, rhyw gymaint 0 les wrth wrando ar Mr. Phillips tra y rhodiem ar lanau Llyn Tegid, yn myned dros rai o'i bregethau, y rhai a ddymunem arno eu hadrodd. Pob tro yr oedd yr oedfa yn flasus y tuhwnt i'r cyffredin; yn wir, yr oeddwn yn un o'r rhai a'i cymhellasant i gyhoeddi cyfrol fel yr hon sydd yn awr o flaen y darllenydd. Os caiff efe haner yr hyfrydweh, ac ychydig o'r un fath fudd wrth ei darllen ag a gefais i wrth eu gwrando, bydd iddo elw mawr iawn oddiwrth y gyfrol. PROFFESWR ELLIS EDWARDS, M.A., BALA. Ysgubau c, y Ilawr dyrnu yw pregethau y gyfrol hon, lIe y ceir "hfid i'r hauwr, a bara i'r bwytawr." Yr oedd disgwyliad am y gyfrol, a diau y llawen- ycbir ynddi megis y llawenydd amser cynhauaf, ac megis y llawenychent wrth ranu yspail. Y Parch. H. T. JONES, Llanelli (gynt Llwynpia.) Mae'r gyfrol hon yn ychwanegiad at urddas y Pulpud yn Nghymru, ac fe hawlia y safle flaenaf yn nosbarth llenyddiaeth bregethwrol ein gwlad. <Ùi # YiParch. D. SILIHJEVANS, Aberdar. Collwyd, GAST fechan goch, tua phythefnos yn ol, U yn ardal Llonarmon-yn-Ial, yr dwyn yr enw "Quick." Rhoddir gwobr hardd i'r sawl ddaw a'i hanes i'r Swyddfajhon. CHIRSTMAS & 4. for Home X0E THE BIGGEST VALUE OOO BMWgg. PAISLEY ROAD, TOLl^ —x:— it? i Call! Call! Early! ^ite! **$ Lot 0600-The "CH?"ISTlVfA":J)íce }J1ottO\1 lovely folding autograph cards, Wl d per bot, pad 12 envelopes to suit. ^nof, TlaiS boi s post l^d extra. Value for I j0. all New Year if desired- y GBgE Ldio?anri- Lot 0601 —The "KIND X contains 15 specially OardS' Jbe 1 }j, ertiph Christmas & New x t0 guit' i° J ate mottoes, and 15 tra perfo0 this box is only Lot 0603—The ;iF°^nL(m S Box, couth ins 18 high-e^^ ,tb well-cll° SH mtts & New Year Cards, e Q9X&& g/; a»d 18 envelopes to salt. ya[ue eXtr8' perfumed, and are really g Brothers' price is onljrfh Lot 0604—The contains 20 very beautifu foSt of it Cards, folding a 11 tog rap gu.;t. pfic verses, and 20 envelope .^oBed. aiaeiot Lot' cards have leaflets and ar gooest m only 2/6 by post 3d ext^j; wjSh i Lot 0605 -For those JB Pg ionallv good earns, Ogg contft10 afld 5/ 'APHRODITE" BoX'J YearCardf goX » of art in Christmas & Ne ,a0 0f ta velopes to suit. The rea ^jghest c f the cards being of the will liosed leaflets, but Ogg -g limited, 2/6 per box, as the quan 1 6 oO.^ extra. Trna ATID ^I2e° Lot 0606-The JOKES Avuigar)aB4 12 funny original cards (no eXtra-Qt to suit, price only 1/ P ARDB f Ud eX Lot 0607-PACKETS o* by post „ (A) 20 good cards f°r .A „ w 18 2d; ;t9, (D) 6 id; t" enclose post NOTE-Wlion Order or Cash in pavable to pajgley Orders must be filled ], r,;Q1ited. J and crossed National Branch. Sams under O eJlveiope in Stamps. Add^BS y 0GKJ •— 10,tDrIlB SFFIill 1A.LiSTS? GOW, S., PAISLEY BOAB TOi • Byma'r peth sydd al j fayim eisieu yr adeg h<» »r "ESGIDIAO ac os galwant & div ^u O HANSON' 99, High &0 jwgJ Cant ganddo bob pa gyc^ Oartref neu rhai gadwant eu trap y a hawdd eu gwisg fodol. Y mae N HANSP5' ESCxID"kV ]?A arigo am brisiau hynod isel, øJ!l Par°d' hob math 0 Stoc fawr 0 g0otS, yB cynwys Football^ OversJioes, Sn affl y| Gaiters, 01°gs> paroo- yn bosibl, yn bosibl, COFIWOH Y wx. t:¡r 99, High St"

Advertising