Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD. --

PEN ILL

-__-__-__ CORWEr1. ■0 W t&SVA…

News
Cite
Share

CORWEr1. ■0 W t& SVA • BWRDD Y GWARCHEIDWAID, dydd Gwener, Rhag. 19.-Presenol :-Dr. Jones (cadeirvdd); Mri. John Lloyd, Godfrey Parry, H. Bees a H. Hughes, Corwen R. Wynne, Gwyddelwern W. E. Wil- liams a Thomas Owen Llanga Anrh. Mrs. Eden a'r Parch. Ivan T. Davies, Llandrillo; E. P. Jones, LlansantffraidG.D.; S. Davies,LlansantffraidG.D:, John Williams s David Jones (Rhospengwern), Llangollen (gwledig); Miss Edith Barker, Mrs Richards, Mrs Roberts a J. Nanson, Llangollen (dinesig) Thomas Jones a John Roberts, Llan- fahaugel Thomas Ellis, Llangwm D. W. Roberts, Llantysilio; John Evans (clerc) E. Derbyshire ac E. Foulkes (swyddogion Elusenolj; R. Williams (meistr.) Cyfrifon,—Rhoddwyd yn aljan-gynorthwy- on yn ystod y pythefnos diweddaf,—dosbarth Corwen, trwy law Mr. E. Derbyshire, 57P 15s 6c i 195 o dlodion; pythefnos cyferbyniol y Ilynedd, 56P 7s 6c i 205 o dlodion. Dos- barth Llangollen, trwy law Mr. E. Foulkes, 49P T35 oc i 201 0 dlodion pythefnos cyfer- byniol y llynedd, 53P us oc i 193 o dlodion, Nifer presenol yn y Ty 57, wythnos gyferbyn- 101 y llynedd 51. Cynorthwywyd 66 o grwydriaid yn ystod y pythefnos diweddaf ar gyfer 41 am y pythefnos cyferbyniol y edd. Aelod Absenol.- Ysgrifenodd Col. Mainwar- ing i ddweyd nas gallai fod yn bresenol yn y cyfarfod hwn, a dymunai i bawb Nadolig ilawen a blwyddyn newydd dda. Blwydd Daliadam.-Ar gynyglad Mr. H. Rees, yn cael ei eilio gan Mr. W. E. Williams, pasiwyd i fabwysiadu penderfyniad oedd wedi ei basio gan Undeb Okehampton yn ffaCr talu blwydd-daliadau swyddogion o'r Cyllid Ymherodrol yn hytrach nac o'r trethi lleol. Traethodau a Llyfrau. Hysbysodd y Meistr ddarfod i Miss Barnett, Cheltenham, yn ol ei harferiad blynyddol anfon parsel o draethodau a llyfrau crefyddol at wasanaeth y crwydraid. Ar gynygiad Mr. J. Nanson, yn cael ei eilio gan y Parch Ivan T. Davies, pasiwyd i anfon diolchgarwch y Bwrdd i Miss Barnett am ei charedigrwydd, Adroddiad yr Ymwelwyr. Darllenwyd adroddiad Mri. Robert Wynne a John Rob- erts (Llaafihangel) yn ddweyd ddarfod iddynt ymweled a'r Ty ar y i6eg cyf.; myn'd yn ofalus trwy y gwahanol ystafelloedd a'u cael yn lan a trefnus, ac na dderbyniasant ddim cwyn gan neb.

GELLIOEDD.

Advertising

Advertising