Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

>gSfe_r ^ fiALA.

News
Cite
Share

>gSfe_r fiALA. f%i P^hablai ^]'0(^ Cymdeithas Fedd- >er ?elTe»i/eu gwledd flynyddol yn ^rati T> Sorofp;, n°s Wener diweddaf. Caed Ynt qouse. an Mrs. a Miss Evans,Trem \v?n y Gymdeithas yd ] a'r Ysgrif- *is l-CJehod M;i Roberts, Goleufan. genym groesawu 3al i«fr ol ert Evan Roberts yn ol °edrl Fnc'r yn §wasanaethu gyda'r %i|] >e,raiH. y' lGrS China, Malta, a 'a$e f Qie Tn^ 0edd y ddau hyn, gyda'u Ink rhyfel ^S' rna'3 Mrs Grace Jones, ^i h^Jotes'^y" China. Clwyf- t «W, > a bu farw mewn canlyn- °te| Nos q ^r°,Qi ?r 0ed^ ^jVVrr), yn y Bull's Head &?SrWp6r blasisr' a Mrs> Cleridge wedi ystad v t^r §yfer oddeutu 60 o jJr eu di J Rhiwlas. Dangosodd y f'°e'eniCe atl1 eu r '^ar^c^ cynhesaf i Mr. a eu ha a*e<%™ydd a'u haeiioni ;«<V>biC[>>a gwledd. Yfwyd w'^Us Ptain Prip a §wnaed un l %h I §°ruchw ryr aer^ ac 5 Mr Edward dIth h 'ChwYlillvl d ddan, o dan lyw- J^Oro] y]i°g D/UVr ^yddan, o dan lyvv- a i_ar ol v iUn c}'nhaliwyd cyfarfod f|Ce o ^yddvn e< Dymuuwn ninau newydd dda i Mr. a Mrs. a'd y £ —,y s IN I01 Sul YR pat,h diweddaf, ar ran deil- r.ys p?^derw ^ys> cyflwynodd Miss t Fr ^tone'^ e £ '°n gwerthfawr, yn > Wi >U, a nB?g' Writing Desk, Beibl, ^bert?r °.^ra" eraill, i Mr! 'gJ'^eth .^dref fTfren,g Slreet' ar ei a'w ,eUan argrafF, rwst ddiiyn ei al- Vt?0s VnWedl b°d o' Dengys hyn fod y fa*rS-ylle. ac fn Jasanaeth y° nSlyn v Dv»^ y cyfryw yn cael ei ^H^oiymunwn iddo bob llwydd- ^ioji, tj^Cp was played at Bala on sPeJ both1!erPool. and Queen's Road t't-i r&r, ,ns srny- Same ended in a 'Vg^e wIs^Vrp^aTch

Marwolaeth Mr G. Lloyd Humphreys.

Family Notices

Cwmni Yswiriol y Pearl.

Advertising

S^o^mU'G' Penllyn

.... Marwolaeth a chladdedigaeth…