Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

S H ^L0 YD' i ^vtc DISPE™ I 1*11r> demist to the fv "'GH or I o1)' KiUe°^- £ fr'BALA- ^ei-Botel •j, f\ ^>S„aage Wine1 ^erv?' !? mewn fforcld hawdd c^d Liverrn-?ethau §oreu 1 rn.v^a,lllctus C^J] ,»"wyd a'r gwddf. Sef l,en^ri,°!'1 yEote!- h, s Goug-h to'A?'N- GeT fixture «SIyn ddiber |ia Mixture Tic, &c. SjN^lQ°i' i*,cae' yn 'ri«EET, 84LA ^Bdia'r wfad >7n" ^»Xloyd N. Vd goTeu ° lestn Staffordshire "efy^ y prisiau mwyaf S«? ^"ha^ble &E0B MATH, he* RefvC'' ° bob lliw- Y ar 8eryg ga^TeQ%matth ? freaths '} roi Hio ^-1' LL0Y:n Sj^de<%aethau. %>l'» '-H1 Mason vi ""Tf V? Gnfi Y JSWairtT 7n rhad- Fy J°HLChyeyfeiri^u ambris "N LLOYD, GltiSlIOp BACH, i m tsk M pun Morris Fvan^ ■" 'jff' 'I .nr.«« i 6 « & & 1 I \Jr &usm w JrHft AiteED COLLEPIOM 1 AM & ETHWYR. Chwech a, r jiugain o Wartlieg wedi eu h'adfer, a'r rixsi hyny yn achosion anobeith- iol, am lai na 10/- yr un. Yr afleehyd heintus hwn wedi ei drechu io J)<• SPODEDI&AETH (Tuberculosis). Af* YR YSCYFAfNT. PENYFED, TYNANT, CORWEN, MR, MOBRJS EVANS. Måi 21, 1901. Anwy.1 Syr, —Yr wyf yn amgau 10/- i chwi am y botel a gcfais ar arbrawf i 71, fv. weh ag yr oedd y Ffarier yn dweyd ei bod yn dyoddef oddiwrth y Darfodedigaeth ar yr ysgyfaint, ac yr oedd wedi myned yn hynod o deneu, ac yn pesychu yn ddrwg iawn, g thucbanfa dost ami ar adegau, a chwaren yn ei phwrs, a barnai nad oedd yn werth rhoddi ychwaneg o gost arni. Ond, fodd bynag, mae y fuwcii heddyw yn ym- ddangos yu holliach, ac yn llaetba Y11 rhagorol. Byddwch gystal ag anfon potel 10/- arall, er bod wrth law at beth bynag all ddygwydd. Mae yn ardderchog at wella'r defaid cynrhon- Jlyd. Hefyd, anfonwch y tair order a ganlyn. Potel 10/- i fy nhad, Mr. DAVID ELLIS, Brithdir. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Tai mawr. Potel 10/- i Mr. JOHN ROEE, RTS, Votty celyn. Yr oil i Corwen Station. Gwnaf fi eu danfon. Yr eiddoch, THOMAS ELLIS. D.S.—Os dewisir gellir cael golwg dros y llyth- yrau hyn ynghyd a rhai eraill gan gynrychiol- ydd Morris Evans, ond gofyn am hyn, ac yn eu plith gyfres o lythyrau oddiwrth amaethwr sydd er y flwyddyn 1892 wedi colli 80 o wartheg o'r afiecbyd bwn yn unig.-MoRRis EVANS. Ail Y COLUHDiOfi. I Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim." VRON OLEU, LLANABER, BARMOUTH, Awsfc 5, 1901, Anwyl Sj'r,—Mae yn wir dda gonyf allu iwyn tysiiolaetli i effeitbiolrwydd eicb olew. Y; oedd- wn wedi bod yn ei ddefnydcio er's tua dwy flyn- edd at y Glwyf Coch ar wyn, ac wedi ei gaei yn effeithiol i'w rwystro, ac hefyd i famogiaid at ol bwrw wyn; ond yn awr yr wyf wedi cael prawf newydd i'w rinweddau, ac mae yn haeddu y gan- moiiaetb nchaf sydd yn bosibl. Yr oeddwn wedi pryuu buwch gan Mr. Griffith Griffiths, Mochras, ond yn mben ycbvdig ddydd- iau ar ol ei phrynu, mi ddeallais nad oedd y fuwch yn iach-yr oedd yn gollwng drwyddi, ac yn myned yn deneuacb bob dydd, nes iddi golli hyny o gnawd oedd ami, er rhoi pob peth goreu iddi i'w iwyta—digon o flawd iddi trwy y gauaf, eto nid oedd dim yn tycio. Yr oeddwn wedi penderfynu ei lladd a'i chladdu -yr oedd golwg druenus ami. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim. Ond cymerais fy mherswadio gan Mr. Bennett Williams y Shop i dreio Olew Morris Evans iddi,, ac anfonodd am botel 10/- atoch, ar y telerau i mi dalu 5/- wrth ei cbael, a'r gweddill os gwella y fuwch, neu beidio talu y gweddill oni wna. Derbyniais y botel tua thri mis yn ol, a mi ddechreuais roddi yr olew iddi nos a boreu yn ol y cyfarwyddyd, ac yn fuan iawn gwelais ei bod yn dechreu gwella, ac yn magu cnawd, ac yn gwella yn ei llaeth, ac y mae yn dda genyf ddweyd ei bod yn edrych cystal os nad gwell na'r un o'r gwartheg eraill, ac yr wyf yn benderfyDOl o'i gymell i bawb sydd yn cadw anifeiliaid, ac fe ddylai y wlad fod yn ddiolchgar i chwi am, eich darganfyddiad gwerthfawr. Anfonwch botel 10/- arall i mi, gan fy mod am roddi peth o hono i'r gwartheg eraill. Yr eiddooh, ROBERT EVANS. Hyd. 1, 1901, cawsom order am botel 10/- arall gan Mr. Evans. Mae xi Olew ar werth yn mhob ardal. Nid yw yn costio ond ltc. 1 w dose o'r potelau 10/ Nid yto ya ddiogel bod hebddo. Os methir ei gael yn y potelau 10/- danfoner at" MORRIS EY ANS Ct eill Festiniog.