Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

CORWEN.

PROGRAMME.

ANERCHIADAU Y LLYWYDDION.

News
Cite
Share

ANERCHIADAU Y LLYWYDDION. Anerchiad y Parch. H. C. Wiiliams.—Yr oedd yn clda ganddo weled fod y Cyngherdd mor llwyddianus. Yr oedd addysg wedi gwneud cynydd mawr yn ystod yr banner can' mlyuedd diweddaf. Pan chwiliwyd i mewn i artsawdd addysg yn ein gwlad ar y dechreu yna gwelwyd fod dwy filiwn o blant yn esgeuluso presenoli eu human yn yr ysgol, ond heddyw yn mb)w)! Corwen beth bynag, 'does yr un plentyn yn esgeuluso, cb;egid fod Mr D. Davies yn Attendance Officer rbagorol. Nid yn ami mae yn cael cheers (chwerthin), ond rhowch cheers iddo heno (cym.), Dywedir gan Dr. Macnamara fod sefyllfa addysg el- ienol yn is yn Nghymru nag yn Lloegr a'r Albau- ein bod yn bad third. Ond pe byddai holl blant Cymru yn presenoli eu hunain yn yr ysgol fel plant Corwen, byddai Cymru yn llawer pellach yn mlaen nag ydynt yn brtsenol. Hwyrach nag ydyw Dr. Macnumara yn gwyl od fod llawer o blant Cymru yn gorfod cerdded cryn bellder i fyn'd i'r ysgol. Y mae addysg ganol-raddol Cymru hefyd yn gwella, ac y mae genym dros 60 o Ysfiolion Sirol. Dangosa adoysg imchraddol hefyd gynydd sylweddol. Yn 1887, nid cedd ond 87 o fyfyrwyr yn Ngholeg Aber- ystwyth, ond erbyn heddyw yr oedd yno dros 1000. T mae nodwedd addysg wedi gwella. Eysgu rheolau iyddai yrhen drefn, ond dysgu yr egwyddorion sydd odan wrsidd y rheolau ydyw y dull presenol. Y mae Hanes Cymru yn c&elmwy o cbwareu teg. Ofna fod llav.er o blant Cymru yo gwybod mwy am ryfel- wyr y Saeson nag am wroniaid Cymru, Yna gof. yrtodd i'r plant am odweyd wrtho enw dyn enwog oedd yn byw yn Ngborwen bum' can' mlynedd yn ol, ac atehodd y plant 'Owen Glyndwr.' Yr oedd yn dda ganddo weled fod y plant yn gwybod, a da fyddai codi cof-golofn iddo, cblegid yr oedd, nid yn unig yn lyfelwr, ond yn un oedd yn awyddus i gael Prif Ysgol 1 Gymru. Yna cyflwynoiid y gwobrwyon i'r plant. Anerehiad y Parch. J. Williams.—Dymunai long- yfarch Mr. Anwyl a'r staff ar Iwyddiant y Cyngherdd. Yr oedd yn amlwg fod cynydd sylweddol wedi cym- eryd lie yn yr addysg a gyfrenid jn ein bysgolion. Yna cyferbyniodd y modd y cerid ysgol yn mlaen pan yr oedd efe yn facbgen, a'r dull presenol. Gobeithia y byddai i'r plant oedd yn cael gwobrau, eu darllen, a gwneyd defnydd da o honynt, ac y byddai y rhai aflwyddianus yn penderfynu cael gwobr y tro nesaf. Cynygiwyd diolchgarwch i'r Parch, H. C. Will- iams gan y Parch. J. Felix, yn cael ei eilio gan Mr. R. R. Roberts. Yr un modd i'r Parch. J. Williams fan Mr W. F. Jones a Dr. Walker. Diolchwyd i Mr. Anwyl a'i staff am drefnu y cyngherddau, ac am eu taafferth yn paratoi y plant. Yr oedd y neuadd wedi ei haddurno yn biydferth iawn o dan arolyg-, iaeth Miss Williams, a dymunwn adiolch i bawb a loddasant fenthyg eu baneri, &e.

CLASSPkIZI

Advertising

WINNERS OF PRIZES.

OLDER SCHOLARS.

Advertising