Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

YME SUR ADDYSG.

News
Cite
Share

Y ME SUR ADDYSG 17^ Gol,^Yn -—- f°/v^y^mos a'r Eryr am Rhag. "H syL dfygg. Berfel yn dal i gondemnio Mdy Pellach «»», 0,e,^wn yn bwriadu cymeryd iUb!8111, a'i holl yr ams8r yn nesau pryd y SQio' br°Q y cyhoeddrifa?aU wedj,.dyf?d yn t, J'-uoead, fel ruts gelhr ej gam y»a yt) y ^ilym vn ]? Seitkf1s'° 'dan'oos ^'neud baeriadau di-sail; ac ftoanfei pebyd,]ai yr 011 Sio C'^ebfod f°d y Mestir Addysg yn Vn T> y CvfF-a?-^en am dano,—-wedi ei a* ^'<1 PCJ^5 haerioa a -yQ uroes i bob rheol a ?iTeojiVheoIai yTv df"iai1'a gwyr pawb fod q £ ddf. te^ na ellir pasio dim yn 5? S Wu ^&adi° y gair e9lwysi9 Ta 1Ie S^oll „.8a^arwPiI-a? a« addysg grefyddol. Y h>. tr» ysgoHon 0l' Hm ei fod awgrymiad A arJr^ae ysSolio,?Wa1',Z yD Perthyn 1 EghWS °68 J* u11 enwad yn sei'yll yn yu'P0rthyn i'r Annibyn- ilol? a'r \r a'r ffaf' mewn trefn i bawlio y C', H? AddysaU,a d^wedir fod .vn gysvllt- Vn a^Q ii\ V °1 darpariadau y *M» Pit Aimiliyn- r'nu;adoIeT] °.ddewis pnfathraw n °ddi k.p'f tun am, os bydd IT eyf- yr aihGrWydd Vl awdui'doJau W »'ai> raid a ddewlsir 8an yr ehyaaervrl droi cyfsiil cajredig ^Uy, y tYbia. 1,7mewn y11 ei e estion ettb;bYwÙl1 ;11 j' tYbia GwilYJn Derfel. Gallai y Derfel' Gallai >' Wi °'r pr, y mae sgolion enwadol gt&Q 187A '3(31 gWerthlaU 0ymrei8 ? Yr fttebiad W^01 Pr.Vd v v' |eneal?aeih fraiut J'11 ^ia^ypfl ^^ian luodawyd i fyny bob bawl Wei)- r^ai evvff ^er,0d°l o arian tretbi lleol eddy," wedi gly cYrff eraill 0 Ymneillduwyr, pa frvo li, eu tawliau crefyddol byd tjj ?Q)iojj J'^pyg j Q ^iK^n11^0! i 3W. ac eraill> fod adeiladau %!u0lf*r w8yWeiriid 61 rlloddi yn ddi-rent, a'u I5 LSorJ.^thi ar eu traul eu bunain, yn fydd?8lti » aiD-^ 0 dn„cyDla ran °'r aberth gofynol ''r a\w°stia^il' dV8y/U cre^dd y" eu hvsgoiion rf^4VWjy «T J lieiw ■>«» y "(iy^o ^Htir B«ot <?* J» ilramgwyad J,^aU en»rj dewi £ a y percbenogion aH ov ]lr cael v vf ° Wasanaeth addysg fVdd et^ vv ,eBt a Traill yr ad^vweir- & «ofalhyU sydd yn demtasiwn i flit °6^d. Cv v oi Q'wy am arian nag ara j 'S!^ Hif?er.ydyr vSyfdfrydwyr (?) yQ y"Sen- 08 f fath v pf-i''° n enwadol i fyny trwy J'm°StW°ei SJ'L \§Q^'0llol°d/^ eit^wdia rhai byrddau -vs.~o1' ^el v. wys, ^ofiad" ? mai nid "arysgwydd- e!iHv^Sw y bydd addysg y genedl iKl' £ J]ierb^atLMeSUr' dywed Gwilym fod d Can-f itlai dymo^011 Ymneillduo1 yn fwy SU?e^\ taer fod P f gwrtbwynebiad penaf S^ ^ycy^801 bertbSWySWr neu Bab-Vdd N>1 dd!/w emvart"1 r-vw enwad Ymneiil- h a fn ymim° rfysgu crefydd S\> o-udi?tiaid fU"Sai y «yW enwad/pe D) ?lfeio amddewis °4°iPetii a fydd?r Pawb fod raid i'r ajUj ^ae Gwil^do yr awdurdodau yn ei TeUd yBeiblyn A>' bt> vV *es*m ef ddarlIen y" orfodol fel fei jb ,3 ^yayohn v y yw'.— Pod lluaws yr Ueu Tat^ett v R'o^Sg°^0n nad yw eu 1 <«» 1? a twvnf T^ vn dal yr un V ro i1v5 en y Beibi Dywed Gwilym fod peebol ag V v rh Cre^ddol.» am hyny>" nad ™ dy«s'ny te °^ir y^iad esWv^ a- me^dith ac anghyf- t Jet fo>, dah 1 diben n JL.ydyw y cenhadon a N1 llV^118 P^eoeth !erfysg a distrywio h 11 iait^'o ,u efengyl tangnefedd. *y £ 5 c^eDed'yn by^n ein °°bo» Jlvf 6i?aili 1 l> 8ef "bv» /am ddarluniad hollol y Rvf.y? eu bvW yr hwn a broffesant 4vi 0 eftL1^' efo fiyf j eu bunain. Y Beibl <M>°? « sS?i>™ d.v«sa i ddyn ei y n ^raith f Wr a'i gyd-ddyniori vWodraetv 0es°I yn ysgrifenedig, a a pbawb sydd mewnj awdurdod a gallti ydyw, dysgu pawb i ddarllen y rhybudd sydd wedi ei osod i fyny ar ben y ffordd sydd yn arwain i ddistryw. Hefyd, mae gorchymyn pendant i ddangos y mynegfys sydd yn cyfeirio i ffordd y bywyd, Hyfforddia blentyn yn mhen ei tfordd,a dysgwch yr boll genhedloedd," yn ath. rawiaeth y grefydd Gristionogol. E. ROWLANDS. [Yr ydym yn rhoddi terfyn ar y ddadl hon.-GOL J

Letter Writing.

Advertising