Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

v QTJININE BITTEUS GWILYM EYANS. AETH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- IANUS, MEDDYGINIAETH BUK AC ANFFAELEDIG. -.( 1IiJRS GJJTILYM -EVANS. — ——- |l ^^efuVrl,. Cae* iachad oddiwrth amryw %lv w n Anghymarol Hwn WEDI METBIU. ten C\ ■> S, lc*lym Evans «iS?0s ke:jQieun,Cylla. Treuliad. Llosg Cylla. XjCyg Pruddglwyf. *8. Vt Af„ °1- Glefyd yr Ysgyfaint. B1 Poeri Gwaed. w Diffyg Anadl. &c- VANS. EVANS. Gweiir „ Qni -y fod v Sitters h,„ "loc(0?- ^arnue^j?naih"8" ^i%on 0l:iaicl, teitv dlWrth brof" ff>< V^oed^f' ffervllwyr' X% p,* Q>aeBf /awer o gleifion, oddi am V I f^dVg]niaeth an- Pau ^th yv Y«ddefwoh mwy- 2 ^ae ft"3" uchod tu*iol, ;VIecldyginiaeth eff6ithiol yml'- ac ohael. 1W -——; OS ITVANS <1. i Meddyginiaeth Lysieuo] ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miioedd o gloifioa wedi caelp.;claad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraiil fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ac Anhwylderau o bob math. BITTERS CY/IL YM EVANS. I TYSTIOLAETHAU. Mae'r cryd, a'r mwyth, a llesgedd, I A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, I Yn ffoi i'w Ie ei lmn. CVNONFARDD. I Dolvvyddelen, Ebrill IBeg. FoneddlglOn, Yr wyf wedi defuyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmbaroi i ddim gwaith. Ond wedi eymeryd y feddygin- iaetb hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn y"c,;afn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVA NS- Blakehey Nook, ger Olbam, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's cbwe mis ar ol treio llawer o ddoetoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraeth berffeithiaf yr oes hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ae amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tystia miloedd a wellhawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw BITTERS C IL YM EVANS. RHYBUDD! GOCHELWCH DWYLLWVR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelycbiadau gwael o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrehol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd. Llanelly, S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. ts <!t- o (Ir DENTIST ^E> CORWEN. t £ a is, ^1* ft Si ;^eddhebboen a llelaw. ned d ty llog, &c tHviad °^ol. Jarhad>ynddydd.ol lw *n 0,1 Jf.i^ 'ON, 0 j y "Ppwyntiad, Jtt "OjSJg o S0N'B°dlondeb. "8*8 o7Btlad' J" nky ^CE tHoTEX. Benthvca Arian Gvfrinachol 0 £10 I FYNY. AB PE0M1SS0RV NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fuenes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectit, yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyteb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rbai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw bysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r isr B A L A:i-a Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEwis, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddtl- iant gymhariaeth ag unrhyw fam- nachdy strall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Percaenog David Stephens. Tbleobams: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET) CITY, Estimatw^Free»