Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

fCHw. LU)Yn massing 10fte BALA. y cyfj,n •fr°n Tonic. phuro y Ewaed' Wine g^ery?' Un mewn ffordd hawdd h ^dri-°d Liver o-?ethau goreu 1 ogi '° eifla °llarno- Mae Jl yr ^tiaC.yn gallu" ^'sr\B-wdda1' si !wddf- Sef P«s" ^ejlp p1: d- y JWe). H, ^nfCM 'l-yj. i .I If yoi' Ge]tir — 4^aL1ban yn ddibe'' °t0 5,0 51E fixture ll- y B0^i_anodd' Tic> &c- g" Syffr^aola'r wlad yn JOh k!|Y'^Na °"»eE vnnes "estri a halen bala. H riacl g0reu ° lest" Staffordshire V(3 Prisiau mwyaf ^i?^DAlj°o ^Snes S: y v %i?<ac^°'biryo*8enVhori ar serys o J-Li-ov^ g]^dde<3igaethau. Jw a^h Ma -Oddi estimate am johm'' y ey^d~ am bris GINSHnOYD' BACH, OIL MORRIS EVANS. ARISE CH.LEP1QN 1 AIWAETHWYR. Chwech ar iiugain o Wartheg wedi eu hadfer, alr rhai hyny yn achosion anobeith- iol, am lai na 10/- yr un. Yr aliechyd heintus hwn wedi ei drechu o'r diwedd, MBFODEDI&AETH (Tuberculosis). AR YR YSCYFAINT- PENYFED, TYNANT, CORWEN, MR, MORElS IvANs, Mai 21, 1901. Aiiwyj Syr,—Yr wyf yn amgau 10/- i chwi am y botclg, gcfais ar arfcrawf i'r fuwch ag yr oedd y Ff&rier yn dwtiyd ei bod yn dyoddef oddiwrth. y Darfodedigaeth ar yr ysgyfaint, ae yr oedd wedi myued yn iiyood o deneu, ae yn pesychu yn ddrwg iawn, a tliuchanfa closl arni ar adegau, a chwaren yn ei pliwrs, a barnai nad oedd yn werth rhoddi ycbwaneg o gost arns. Ond, i'odd bynag, mae y fuwch heddyw yn ym- ddangos yn holliach, ac yn llaetba yn rhagorol. Byddwch gystal ag anfon potel 10/- arall, er bod wrfch law at beth bynag all ddygwydd. Mae yn ardoierehog at defaid eynrbon- Ilyd. Heiyd, anfonwch y tair order a ganlyn. Potel 10/- i fy nhad, Mr. DAVID ELLIS, Brithdir. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Tai mawr. Potel lo/- i Mr. JOHN ROBERTS, Votty celyn. Yr oli i Corwen Station. Gwnaf fi eu danfon. Yr eiddoch, THOMAS ELLIS. D.S.—Os dewisir gellir cael golwg dros y llyth- yrau hyn ynghyd a rbai eraill gan gynrycbiol- ydd Morris Evans, ond gofyn am hyn, ac yn eu plitb gyfres o Jytbyrau oddiwrth amaethwr sydd er y flwyddyn 1892 wedi colli 80 o wartheg o'r afiecbyd hwn yn unig.-MORRIs EVANS. AR Y COLUDDION. Ni fuasai neb yn ei cbymeryd am ddim." VRON OLEU, LLANABER, BAHMOUTH, Awst 5, 1901, Anwyl Syr,—Mae yn wir dda ganvf allu dwyn tysiioiaeth i effeithiolrwyad eich olew. Yx oedd- wn wedi bod yn ei ddefnyddio er's taa dwy %n-. edd at y OlWyf Coch ar wyn, ac wedi ci gaei yn effeithioi i'w rwystro, ac hefyd i famogiaid ar ol bwrw wyn; ond yn awr yr wyf wedi cael prawf newydd i'w rinwedd^u, ac mae yn haeddu y gan- moliaetit ucbaf sydd yn bcsibl. Yr oeddwn wedi pryuu buwch gan Mr. Griffith Griffiths, Moohras, ond yn rnhen ycbydig ddydd- iau ar ol ei phrynu, mi ddeallais nad oedd y f liwch yn iaeh-yr oedd yn gollwng drwyddi, ac yn myned yn deneuacli bob dvdd, nes iddi golli byny o gnawd oedd arni, er rhoi pob pefch goreu iddi i'w fwyta—digon o flawd iddi trwy y gauaf, eto nid -oedd dim yn tycio. Yr oeddwn wedi penderfynu ei Hadd a'i chladdu —yr oedd golwg druenus arni. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim. Ond cymerais fy mherswadio gan Mr. Bennett Williams y Shop i dreio Olew Morris Evans iddi, ac anfonodd am botel 10/- atoch, ar y telerau i mi dalu 5/- wrth ei chael, a'r gweddill os gwella y fuwch, neu beidio talu y g-weddill oni wna. Derbyniais y botel tua tbri mis yn 01, a mi dèiechreuais roddi yr olew iddi uos a boreu yn ol y cyfarwyddyd, ac yn fuan iawn gwelais ei bod yn dechreu gwella, ac yn magu cnawd, ae yn gwella yn ei llaeth, ac y mae yn dda genyf ddweyd ei bod yn edrych cystal os nad gwell na'r un o'r gwartheg eraill, ac yr wyf yn benderfynol o'i gymell i bawb sydd yn cadw anifeiliaid, ac fe ddylai y wlad fod yn ddiolchgar i chwi am eich darganfyddiad gwerthfawr. Anfonwch botel 10/- arall i mi, gan fy mod am roddi peth o bono i'r gwartheg eraill. Yr eiddoch, ROBERT EVANS. Hyd. 1, 1901, cawsom order am botellOj- arall gan Mr. Evans. Mae yi Olew ar werth yn mhob ardal. Nid yw yn costio ond lie, y dose o'r potkilau 10/ Bid yw ya ddiogel, bod hebddo. Os methir ei gael yn y potelau 10/- danfoner at M OB BIS ETAN.sT,f Co., Festiniog.