Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Tfndeb Ysgolion Sabbathol…

News
Cite
Share

Tfndeb Ysgolion Sabbathol Annibynwyr Edeyrnion. Cynhaliwyd cyfarfod dau fisol yr Undeb uchod yng ^Nghorwen, dydd Sul, Rhagfyr 11. Dechreuwyii cyfarfod y boreu am 10 o'r gloch trwy i Moses a Ceridwen Davies adrodd allan Josua ixi. yn hynod dda, ac i Mr. Morris Jones, Rhydy- weruen, fyned i wcldi. Wedi canu emyn, holodd Mr. H. W. Anwyl. Board School, y plant yn y Fam a'r Plentyn x. a xi. Yr oedd y plant yn ateb yn wirioneddol dda a phrofiadol, ac yr oedd yr holwr jn ei ddull arferol yn addysgiadol a buddiol. Wedi canu emyn, galwyd ar Mr. D. Ellis, Bettws, i holi dosbartb ii. yn hanes loan. Yr oedd y dosbartb twn yn ddosbarth lluosog, ac wedi meistrioli eu gwersi, a'r holwr gyda'i ddoniau arferol yn hynod o hwyliog. Cafodd y dosbarth hwn gynghorion buddiol gan yr holwr. Yna ciiweddwyd gan Mr. R. Jones, Glyndyfrdwy. Y Gynhadledd am 1 o'r gloch. Yr oil o'r cenhadon yn bresenol oddigerth Tre'rddol. Aed yn mlaen fel y caulyn,- 1. Darllen cofnodion Cyfarfod Ysgol Cynwyd a'u cadarnhau. 2. Derbyn cyfraniadau dau fisol. 3. Darllen eyfrifon dau fisol. Yr oedd dwy dafleu ar ol y tro hwn. 'Am y rbai ddaeth i law yr oedd gwedd dymunol ar rai pethau, sef cynydd mewn ael- odau ac emynau, ond dangosent fod yr adnodau a'r! presenoldeb yn lleihau. Gobeithiwn y gwna yr Uudeb gynyddu o hyn allan yn y cyfeiriad hwn, sef dysgu allan ac mewn presenoli eu hunain yn yr YsgoJ. 4. Penderfyniad Ysgol Llandrilio. Penderfvnwyd i'w dderbyn. Hefyd, fod i'r ysaolion i enwi un o bob Ysgol i fod yn bwyiigor, er mwyn cynostlnvyo Cynwyd gyda'r mater. 5. Penderfyniad Ysgol Bettws. Gadawyd tan y cyfarfod nesaf. fi. Awgrjmwyd ein bod i gael cynllun wers yn Llandrilio. 7. Hysbyswyd fod y rhestr llyi'rau yn ymyl bod ynbarod.-S. Y Cyfarfod Ysgolnesaf i fod yn Soar, yr ail Sul yn Cbwefror. Testyn i'r cenhadon siarad arno fydd, "Rhwymedigaeth athra-w i fod yn brydion y gyda'i ddosbarth," i'w agor gan Mr. R. Edwards, Elariddcrfel. Dechmiwvd cyfarfod y prydmnvn r.m 2 o'r gloch, trwy i Miss Lizzie Jane Griffiths adrodd allan lean xix. yn hynod o fedrus, ac i Mr. D. Williams, CYJJ- wyd, fyned i weddi. Wedi canii eai vii, holodd Mr. W- O. Williams, The Stores, Cor wen, dosbarth iii. yn hanes loan, oddiar loan xviii. Yr oedd y dos- bartb hwn yu bur l'uosog. no yn ilel) yii b>vrpasol a chySrediuoi, 9C holodd yr holwr addysaiadau budd- iol oddiwrth y wers, Wedi canu emyn, siaradodd y cenbacoa omlyaol ar y pwnc rodihvyd iudynt gan Ysgol Cor wen. sef y Llytvyd, cenadwr Bettws, Ctn- wyd, Ehydywernen, a Mr. H. W. Anwvl, Ccrwen. Diweddwycl gan Mr. R. Edwards. Llandderfel. Cyfarloa yr hwyr. Dechrenwyd trwy Mr. i Johnny Edwards adrodd allan loan xviii. yn.rhagorol iawn, ac yna'arweiniwyd. rr.ewn gv^ddi gan Mr. D. Ellis, Brithdir. Yra fcolwyd y dosbarth hynaf gan y Parch. L. Davies, gweinidog, yn loan xix. Cafwyd holi ac ateb hywio", Oujwd cyffiifod}d.i i-odti-ig o dda, yr ateb a'r hoi: yn hynod.o fuddioi a pbwipssol, ae yr oedd yn amlwg, foll Ysgol Cor wen I-, Uafurio llawer yn y meusydd llafur, ac y raae yno am ynueiswyr arholit.d arddeiehog. Er fod yr bin yn hiaffafrio], cafwyd cjnuJhadau lluosog, a phawb yn garedig a cbroesawgar fel arieroi. Arbostd bendith r Ar- glwydd ar y eyfarfodyiid. L. E. DAVIES, Ysgrif'enydd.

Uncis3 Ysgolion Sul Bedyddwyr…

Advertising