Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

ati,^,001^^2 a'r Mesur Addysg.

V""«'TV» v .... Sorff."

News
Cite
Share

V""«'TV» v Sorff." •\lv?yiJed ^yr'■ ifyri cvu 1 f "eth y*> rlrt J'Uihc ,V y a'wedd«f o'r ^N' Ct7w £ "Hfe!i <*»*" abvd^ "flyWi'r.edl my,ied y» }'> 'Jltb\'d Î rl,holi:.t J\Vodl'aeth!l>i tu hWY11t Vi r tf Hetti x./<e,t' Us.tu liwyht H|3h8 pynffo'u 0 ei lefevyd ch(,iyi v SvfFeiVbn|ae'tl,a^ a'1' c>f* 1 ei ch,' tltfon '8g0,'p^°;i, yr Er mwyn egluro y darlun uchod mi a ddifynaf swm a sylwedd (?) llythyr yr "Hen Gorff," yr hyn sydd fel y canlyn-" Mr Gol., Sylwais gyda gofid ar ysgrif gywilyddus Mr Rowlands, Llan- uwchllyn." Heriaf yr Hen Gorff i fy nal i yn gyfrifol am y cywilydd. Yn Hanes Meth- odistiaeth Dwyrain Meirionydd y cefais i sail i ysgrifenu, ac os gwnaethum ryw gam a'r gwir- iobedd, profer hyny nid yw haeriadau di sail yn werth dim ond i blesio nwydau ynfydion. Tybia yr "Hen Gorff" nad ydyw Mr Row- lands yn gwybod beth ydyw adolygiad. Dywed yr "Hen Gorff" ei fod ef wedi cael y fraint o adolygu llyfrau, a cbeisia ddangos ei fod ef yn deal! y gwaith a ado!ygir. Gun hyny, galwaf ar yr Hen gorff i roddi cyfrif am ei waith yn adolygu yr hyn a ysgrifenais i'r Wythnos a'r Eryr." Dywed yr 'Hen Got ff" fod yr ysgrifau yn gywilyddns,yn trol a phieratynaidd,- bod yn gywilydd i mi adolygu y llyfr hwn fel y gwuaethum,—fy mod yn dechreu a diweddu trwy faeddu a darosrvmg y Methodistiaid,—un <> enwadau crefyddol mwyaf lluosog y geymas,— eeisio baeddu y Methodistiaid." Yr wyf yn galw ar Hen Gorff i ddod allan dan eil enw priodol i brofi fy mod yn ceisio baeddu y Methodistiaid, neu dynu ei eiriau yn ol, c-iiiys ni wnaethum ond adolygu rhanau o'r gyfrol ii;,n sylw a cheryddu y gweithrediadau oedd yn ymddangos yn anheilwng o vmodygiad c'ymdtbas grefyddoL Maeyllyfr"trai-hagot,- ol hwn yn llyfrgell yr Ysgol Sabbothol, ac o yaniyniad yn ddifai i'w ddarllen ar y Sabboth. Felly ni raid i'r "Hen Got-ff ddirn gofalu am yr amser a dreuliais i'w darllen. Yn y rhan ganlynol o'i ysgrif y mae yr "Hen Gorff" yn bygwth diaiedd ei frodyr crefyodol fel y c:mlyn-' Sic!' genyf nas gall ddisgwyl cv- maint o gynorthwy wi th bryuu a gwerthu oddi- ar Fethodistiaid Llauuwchllyn ar ol yr hyn a ymddangosodd yn yr 'Wvthnos a'r Eryr." Yr wyf yn synu at waith Mr Rowlands "Nirt wyf yn canfod un math o re,swm yn ei ysgrif." "Peth arall, 'does dim crefydd ynddi." Tebygol mai Bovcottio sydd yn dangos oreu lie mae ffrwyth gwir grefydd. Ar y jlaw arall, "ysgrif heb ddim crefydd ynddi sydd yn dwyn ffrwyth daionus, cai) vs dyma ddywed yr "Hen Gorff "— "YD sicr bydd gweinidog y Methodistiaid yn LWiuwchUyn, cartref Mr Rowlands, wedi enill mwy o bar-eh ac ymddiried Ymiieillduwyr pnb euwad yn y pentref ar oj gwaitli Mr Rowlands yn ceisio darostwcg yr enwad." Mrte cvngor yr "Hdl Gorff" fel y canlyn— Gailaf ddyweyd yn gydwybodol mai gwell i Mr Rowlands, er mwyn lies ei huu, ydyw rhoddi ei ysgrifbin-o'r neilldu a chymeryd seibiaut oddi- wrth ddalenau llyfr na wyr ddim am dano, serch ei fod wedi ei ddarllen, na wyt, y (ilyri yn y Leu- ad." Yr wyf yn deal! ? cyngor yn ddigon da ac yn gwybod lies pwy sydd mewn golwg Gwelif mai barn yr "Hen Gorff" am y gyfrol ydyw, ei ei darilen, na wyr dynioii eryiil ddim mwy am dani na'r dyn yn y lleuad. yw dirgdwch "Hanes M ethodlstiacth Dwyrain Meirionydd." Odeida yr "Hen Gorff" at y Mesur Addysg, ac am ei fod yn cynwys darpari&etk i ddysgu crefvnd yn yr ysgolion dyddio), v geilw yr "Hen Gorff'' ef yn Fesur Addysg cyvnlyddus, anghyf- a gormesol. Bet.h ydyw sail yr "Hen Go-, tf y Mesur Addysg] Atebaf run barn yr Wrthbiaid. Dyrna ei eiriau—"Ai tybed fod Mr Geovge, Dr Clifford, Mr Apquith, Syr H. Campbell Banueimanyac eraili yn gwyb- od Uai am y Mesur liwn na, Mr Rowlands, am- aethw-r o Lamiwchllyn ? Ha! Ha!" Gwelir oaai barn dynion eraiU ydyw yr uuig reswm sydd gan yr "Hen Gorff i'w rod.'i yu erbyn y Mesur Add)SG, yr hyn sydd yn ei wneyd fel peiriant i gario trwyodd yr hyn a roddir ynddo. Pan fydd y Mesur Addysg wedi ei wneyd yn gyfraith, bydd arweinwyr y bob; yn gwrthdystio yn erbyn ihvwbeth arall, a'n dilynwyr fel Parrots yn actio «c yn adrodd y geiriau diweddaf a glywont. Clywais fod y rhai mwyaf Toriaidd yn mhlith y Methodistiaid ys> canmawi y tafod drwg rhag- orol a roddodd yr "Hen Gorff" i mi. Credaf mai dyma y camgyateriad mwyaf, canys nid oes dun newvdd ynddo—dim ond hen dafoddrwg y mae y genedl yn ei wybod ac yn ei fedru ar daf- nel leferydd. Pe bawa i yn dechreu ar y lein yna mi roddwn dafod drwg na chivwodd y cy- h> edd yr uu gair o honi erioed o'r blaen. E. ROWLANDS.

Advertising