Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

INODION IPAN SION.

News
Cite
Share

NODION IPAN SION. %ill lS|r'^eQu v Jr- ^ym y tro hwn yn » ^aid! y DruvTu ^'weddar ar ol y Nwcbii John p°rf; a,thad ty"^ a ?'Weddaf yn- Fel v ,wards> Glynllifon, Sod SvHCynQerwycj Lnodwyd yn eich rhifyn tlaVdi 'tra vr OA/T Wae)" a bu farw yn fan,/aeth. d oddicartref yn dilyn !^ibyCl?d02ChyQ3yu oddiwrtlx Awdwr ^i Vl!ymai Awng enaid SJfii!0^at eii°s bvrja yj! £ yn foith cyn dyfod o itob> a'ibS8' heb ofyn a°art-ref' bydd yU Sicr G%!? %W I ytlasau • m ei gyfeiriad gsn ei \J\ riedyn'd«if cfw.estlwri gor-bwysig Dfo'! °a^R ria y1T,„ 03f"f°l a chofio geiriau'r yr aw/niVH bJddwch chwithau *0 ? Cv«ll6u'r» rhwv yb,och y claw Mab y teeYI!¡ Y cYSYlltiad r wYga'r teimJadau tynerf, IlC 8«l ei ,a dweyd Tn Naturiol fuasai ym- u»iailwylbH j adref -,ai Sresyn na fuasai wedi ml* yn a'i blant WRaelwy.d g^, a chynes 8berj.i Parotjv' ty^j, uasai eianwyliaid yn C^^3dd C°afbyr faith o afiechyd C? C^4if;ac taasai unrhyw S C si ,ddi tod !^yd- nid felly y Sfh j f»a ,yn y ih?r fiyrdd sydd yn y 6pii!1'6(!hv(/tl^Hl1 eii h' "1' dyfnion-" Myned t 6its „ i'na6r)o>)l Unain—' eriill nerth a •n> l'i d^y ei ai fen ln 61 Wu?yd yn gyffredin. IfytiJ^e<W do&efh fP0r 1 wasanaethu ei a^ef. n?atl. derb/• lra yu %d(i'on ^di- Wri ly aeth i W-Ts °'r wlad well <w/ a8wvfl,« i u 7 mor am fywyd, a rfycliwelyd yn ol WiS^U a Qt' myned yn ralaen i'w C'K fjJij Sb, a?08,f^ydd.weddaf, eludwyd ei ^'W!) %)a eth tvvfl &t r 8arti'ef, yn y fyn {°Vk >th y!j Parch i'r va^r yn nghyd, o bell ac vi«s V6,1 ^'eimvi '!c ar Ian /i 'lawedl~ Gwasan- laMriii § ffyt](li(iy ed<f 8'an y Parehn, D. Kd K Op?.! T Tall \ct|ai'edig; Ivan T. ySw"is.' Gw7n fillips, B.D., Bala; 4 'hotf ? 61ni^°gi0n -r' yr elor- V^o Syd-ddiaeoaiaM, yna l^'ion o^ Perthynasau agosaf, ?el(i f°ejj et'mygwvi' yr ymadaw-! berCMdd yn faW Jn ^fo&ftI foHj /Wito4 ° r <];i„ran Ac yr oedd y tywjdd I 8oIll^> canys ym- d»^R«t ywyll j, Gi gudrlin gWynt ?y^a nerth, ac IS ML* £ 0d;° v;hymyl'iu trwchus- adeg pau °11"1 taJ ttiaJ^ ^ortan'ituion y c.vsyiltiada,u >e| eQ us(- ^yner o ''iSslaer yn one! en »%e"01 i'r ss*> ? ».«?*' tr ?eirai°'"iw? H'.?'. ft 8n'. yn ,80™lincliii0 l S f •" nn ,110 sf a^a> "JtraoJ. « caymylau, a'r Ji^vi^ebaK11 CfiJ:)u an? bllasai'r awyr Im- m' oil yn 1 w' *««• Ma. (af0 'Ua /edj Uanuwchllvn ^%?5,i «ha2dwSs0ei ff''8 Uj*yd<Uu i'r r> o n lln.- lvvo iv' i °edranus ar lan Wa^i\9r,ei vy^ra^ "-ydfi i,-C 're^> ac y mae'n isd^yW. 1 yn ei phrnfedigaeth a k°fi: a phlant an- 5%l0S°y' *ts £ oliUa*1'1 *«^ciyi^yr Un alwedi8aeth v*y eS' «*ettb?a<i Oaernc #' s ° Mima srid V nfistr aCQ Flddynf U a Tbrefaldwyn, ?*^i8\ei^^v^frer^^yiydfdwards. wedi boo yr hwn hefyd efat! .Vr 1 Cia:ri1' yUafrydw egwyddoro!, t-wy ^fanv°i Athraw M. °«Sd V vS a ohi*y nag ef. Yr oedd 4yo ?aWaiddv'I,, yn angerddol. yaadn*ad iaf a phnr ar al" ^agl,, yn wle(](3 a Uawon, ac yr t'eNisa ?,C ytealaeth iddn ,Ll'!nwodA y «vlcli crw\!l' a'r toi6 I'0''1 dvn r°l "'nddo gydag «C hi,n'v yn glod !'SCV?,| ?oh»I,'a'em t-iti.r-c'i 1?^ v ^leU ft 0'- Cv i-, °dd 8yohwyniad Vri- A4Je5iel- ganK;iTV,10'id yn \h)l0ert^laHor ydd. r» yiu i fyny vn ofn &C»6' »0S »Uao?(S,8°s°'W /» & e° )ffehSi \V-i^reR6in!fllle Ji' oei'^ r cylfredin. t??r> Penrhi y? ben bererinion > Jo^ ards T W '« Davies, hu^4nlauyffr°fdd' Edwarj i i Liys Richard Jones, Pensylfaena, a Lewis Jones, Pantgwyn, ac eraill, yn addoli yn Peniel. Yr oedd Ysgol Sul » chyfarfod gweddi Peniel yn rhwym o adael argraph ar feddyliau'r ieuenctyd a fynychent y lie. Ac y mae llawer yn gallu cyfeirio'n ol a phriodoli cych- wyniad eu gyrfa grefyddol i'r addysg a gyfrenid a'r dylanwad a adawyd ar feddyliau'r ieuenctyd, gan yr hen frodyr crefyddol a enwyd uchod. Maent oil wedi myned oddiwrth eu llafur at eu gwobr. Y col- ofnau hynaf o dan yr achos yn awr yn Peniel ydynt Mri. Hywel Junes, Llwyngwern John Edwards, Brynffynon, a Robert Jones, Pantgwyn, ac y mae'n dda genym ddeall fod brodyr yr ymadawedig a'u hysgwyddau'n dyn o dan yr arch. Bu yr ymadawedig yn athraw defyddiol am flyn- yddau lawer, ac yn ddiacon ffyddlon yn yr Hen Gapel. Er pan yr adeiladodd dy iddo'i hun yn Glynllifon, cafodd Ysgoldy y Pandy ei wasanaeth am flynyddau, a bydd colli dau mor ffyddlon a gwas- anaethgar ag ef a Mr. Evan Jones, y dilledvdd, yn golled fawr i'r acbos. Nodded y nef fyddo dros an- wyliaid y ddau gyfaill ymadedig,a bydded i'rArglwydd gyfodi dyniou teilwng i lanw y blychau a wnaed yn hen eglwys barchus Ebenezer.

Family Notices

Advertising