Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

QUININE BITTEUS &WILYI EYANS. ltbl)y("XlkFTH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- b IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. 4illip ERS gwilym -EVA N.S. We^' cael iachad oddiwrtli amryw h ""Ojddir, y 8 dy9lyn Anghymarol Hwn .7 pob J)' "-EALL WE I) I METHTJ. »e)s(*wili/m Evans L^id n^'r Cylia Diffyg Treuliad. ■ «=sax: Clefyd yr Ysgyfaint. ° > 4e Aft,. Poeri Gwaed. Diffyg Anadl. V E^s r-VANS. IL Y M TLVANS. Gwelir nn, elly fod y ijn Pea £ -'e Bitters liyn Bfe Jy' a b raeth anr»hris- ^ei6i(lo.°etoriai(i ,u. 0ddiwrth brof- eai &' a cl„teit^yr, ffervllwyr, Y m 06 lawer o gieifion, 8ch g' P'am 86 ? feddyginiaeth ar,- rwj^iwrtl, ^yoddefwoh mwv- ? tJ ,do3uriau nchod" naturi0j ^ec*dygmiaeth. v. effeith iol i'w ChaeL r^XyLYM r- VANS. >UWILYM T,VANS. Meddyginiaeth Lrsieuol ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS C nmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Pforyllwyt,, ft miloedd o gleifiou weii caeljiactuiu L wyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ao Anhwylderau o bob math. BITTERS CWtLYM EVANS. I TYSTIOLA ETH AU. Mae'r cryd, a'r mwytb, a llesgedd, A phob anhwyldeb biin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. CYNOSFARDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion, Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumojz, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a galiaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaetli wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraetii berffeilliiaf yr ces hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tystia miloedd a wellbavvyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWILYM EVANS. RHYBUDD! GOGHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y raeddyglvn rhagorol hwn wedi temtio < dynion die nvyddor rnewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efsl.ychiadau gwael o oono dan gyffelyb ei"vau. i'J oyhoedd. Pan yn ei brynu, mynweh weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a r Botel. Gwerthir ef rnewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- Iwylwvr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y pnsiau uchod i unihyw gyfemad yn jy Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perclieuogioo— QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd. Llauelly, S. Wales Prif Oruchwyliwr yn Amei,ica Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. "Ii- è Q, wr Sb1:¡GEO DENTIST AG'E, COEWEN. en %ta Wcbrwyedig, r,a ,Blara^> a diguro I)aEnedd ft ^ir T> aSDe,3<i heb boen },. ■^a»nedd tyl!og,&c SC" st ^!?ad'yn ddyddio1 H >•>. yn J, n a 8ppwyBtia.J, yti c fy b r o:nj Bodlondeb. "-s?»Kr •" I Benthvca A rian s Gvfriftaehoi C £ 10 I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr an sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyo 1870, a pilob amser wedi cario yn nalaen ei fuaiies dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiechu yn wastaoo! i actio yn deg ac mewn dull gwyi:et>agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAW.ER 0 IJYTH- YRAU 0 WERTHF A WROG lAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rbai fuont yn delio ag ef. NI CRODIR DIM TAL EHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyoiadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, TBierau Bentbyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymucir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Loud.), D E N T I T Bydd yn ymweled ar B A L A:6 Bob dyed Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 liyd 5 o'r gloch, yn nhy lVlr, D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn is nag erioed. Mat.resi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o. Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddil* iant gymliariaetli ag unrhyw fas- nachdy rall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, JPeronenog 1-% David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, ana Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET CITY Eatimate^Free^,