Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

fluGII W. LLOYD, 21* LLom7 h i Q'iieeu T aiD's, Chemist to the "/&a/ 0'i rp001)- K* rEfr' cv(ansJr°n. Tonic.! Vtihjv, i; y b'om phu'°y gwaed'' ae & Wine' S"»er2d„ mew" ffordd h™dd >n c^-od Liver ry? U g0reu 1 o?dl°eifla ^larn°. Mae yr ystiu c yn gallu- ^CtUS %»>, &c a'j Kddf' Sef pcs' ^etic V. y'Botel- H( °ns Cough. \> yBot<!l- r, „• fixture babai"ei roddi yn ddiber ■^BSTARE ,yaBotdefnodd' Tic- &c'| «W^S,L Wkd yn J0hmy?Na •>^LOYD S NsSoj! taisec y°es "estn a halen b»b m^CH> BALA. N. U"ae gote^h o lestri Staffordshire ^efy^ m y prisiau mwyaf BED]?,lg0r bui™s «»»nh M«bl,e,0&B0:B MATH' 3u hen L 0 bob lliw. Y S^^fe'S'-Au,0,i"8e,re Nj. Of •»*" 7, J ofiwch Y Qyfeiriad- °lil\l LLO" D, GlSBOp BACH, +- I SVIORRIS VANS. AKBED CPLLEDION 1 APflAETHWYR, Chwech ar hugain o Wartheg wedi eu Iiho.,cl-fei. ar rhai hyny yn achosion anobeith- iol, am lai na 10/- yr un. Yr afiechyd heintus hwn wedi ei drechu o'r diwedd, MRMSDEDI&AETH (Tuberculosis). AR YR YSCYFAINT. PENYFED, TYNANT, CORWEN, MR. MCRRlS EVANS. Mai 21, 1901. Anwyl Svr.—Yr wyf yn smgau 10/- i chwi am y bote! a gcfais ar arbrawf i'r fuwch ag yr oedd y Ffarier yn dweyd ei bod yn dyoddet' oddiwrth y Darfodedigaetb ar yr ysgyfaint, ac yr oedd wedi myned yn hynod o deneu, ac yn pesychu yn ddrwg iawn, a tbucbanfa dost ami ar adegau, a chwaren yn ei phwrs, a barnai nad oedd yn werth rhoddi ychwaneg o gost arni. Ond, fodd bynag, mae y fuwch heddyw yn ym- ddangos yn holliach, ac yn llaetba yn Thagorol. Bvdd-x ch eystal ag anfon potel 10/- arall. er bod'wrth law at betb bynag all ddvgwydd, Mae yn araderchog at weila'r defaid cynrlion- Ilyd. Hefyd. anfouwch y tair order a ganlyn. Potel 10/- i fy nbad, Mr. DAVID ELLIS, Brithdir. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Tai mawr. Potel lo/- i Mr. JOHN ROEEKTS, Votty celyn. Yr oil i Corwen Station. Gwnaf fi eu danfors. Yr eiddoch, THOMAS ELLIS. D.S.—Os dewisir gellir cael golwg dros y llyth- yrau hyn yngbyd a rhai eraill gan gynrychioi- ydd Morris Evans, ond gofyn am hyn, ac yn eu plitb gyfees o lytbyrau oddiwrth amaetbwr sydd er y flwyddyn 1892 wedi colli 80 o wartheg o'r afiechyd hwn yn unig.—Mourns EVANS. AR Y COLUDDION. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim." VRON OLEU, LLANABER, BARMOUTH, Awst 5, 1991, 0 Anwyl Syr,—Mae yn wir dda gonyf allu dwyn tystiolaeth i efteitbiolrwydd eich olew. Yr oedd- wn wedi bod yn ei ddefnyddio er's tua. dwy flyn- edd at y Clwyf Coch ar wyn, ac wedi ei gael yn effeithiol i'w rwystro, ac hefyd i famogiaid ar 01 bwrw wyn; ond yn awr yr wyf wedi cael prawf newydd i'w rinweddau, ac mae yn haeddu y gan- moliaeth uchaf sydd yn bosibl. Yr oeddwn wedi prynu buwch gan Mr. Griffith Griffiths, Mochras, ond yn mhen ychydig ddydd- iau ar ol ei phrynu, mi ddeallais nad oedd y fuwch yn iach—yr oedd yn gollwng drwyddi, ac yn myned yn deneuach bob dydd, nes iddi golli hyny o gnawd oedd ami, er rhoi pob peth goreu iddi i'w fwyta—digon o flawd iddi trwy y gauaf, eto nid oedd dim yn tycio. Yr oeddwn wedi penderfynu ei lladd a'i chladdu -yr oedd golwg druenus arni. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim. Ond cymerais fy mherswadio gan Mr. Bennett Williams y Shop i dreio Olew Morris Evans iddi, ac anfonodd am botel 10/- atoch, ar y telerau i mi dalu 5/- wrth ei cbael, a'r gweddill os gweUa y fuwch, neu beidio talu y gweddill oni wna. Derbyniais y botel tua tbri mis yn ol, a mi ddechreuais roddi yr olew iddi nos a boreu yn ol y eyfarwyddyd, ac yn faan iawn gwelais ei bod yn dechreu gwella, ac yn magu cnawd, ac yn gwella yn ej llaeth, ac y mae yn dda genyf ddweyd ei bod yn edrych cystal os nad gwell na'r un o'r gwartheg eraill, ac yr wyf yn benderfynol o'i gymell i bawb sydd yn cadw anifeiliaid, ac fe ddylai y wlad fod yn ddiolchgar i chwi am eich darganfyddiad gwerthfawr. Anfonwch botel 10/- arall i mi, gan fy mod am roddi peth o hono i'r gwartheg eraill. Yr eiddooh, ROBERT EVANS. Hyd. 1, 1901, cawsom order am botel 10/- arall gan Mr. Evans. "1r.-r. Mae ;1 Olew ar wertli yn mhob ardal. Nid yw yn costio ond ltc. y 4 dose o'r potelau 10/ IVid yw yu ddiogel bod hebddo. Os methir ei gael yn y potelau 10/- danfoner at M OJililS E VA A'S$Ce., Festiniog.