Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

n! G aDGBwOYD, DISPE™ 's, Chemist to the ««• Se Wine ""A h cu^-0(i Liverrn?ethau goreu 1 |St a'r gwddf. Sef pes- ^en*WOJd- yBoteI- «. Cough v/ ^m G Mixture A kabarn Toc!di yn ddiber lV^%ia &f- **&i¥»ture I/-y Botel.an°dd' Tic' &c' S&|^|^iyn SIi^-IESEIL^ala Syfffedinola'r Wlad yn ^PhN'fr '^EU-bLOYD V yn°es "estri a haien 5^2^ BALA. N Vd g0^ o leSW staff0ldshite efy^ ? Prisiau mwyaf bu»es bu»es tS^r^gaT^^ ? wreaths i roi jk o J- LLOYI, ^edigaethau. Xl> Mason° esttmaie am OIL MORRIS EVANS. '71. I I. ARBED OOLLgPlOW 1 AM £ rTHWYft. Chwech ar llugain o Wartheg wedi eu hadfer, a'r rhai hyny yn achosion anobeith- iol, am lai na IU/- yr un. Yr afiechyd heintus hwn wedi ei drechu o'r diwedd, DAEEOBEDIGrAITH (Tuberculosis). AR YR YSCYFAINT. PENYFED, TYNANT, CORWEN. MR. MORRIS EVANS. Mai 21, 1901. Anwyl Syr,—Yr wyf yn mgau 10/- i chwi am y botel a gcfais ar arbrawf i'r fuwch ag yr oedd y Ffarier yn dweyd ei bod yn dyoddef oddiwrth y Darfodedigaeth ar yr ysgyfaint, ac yr oedd wedi myned yn hynod o deneu, ac yn pesychu yn ddrwg iawn, a thuchanfa dost arni ar adegau, a chwaren yn ei phwrs, a barnai nad oedd yn werth rhoddi ychwaneg o gost arni. Ond, fodd bynag, mae y fuwch heddyw yn ym- ddangos yn holliach, ac yn llaetba yn rhagorol, Byddwch aystal ag anfon potel 10/- arall, er bod wrth law at beth bynag all ddygwydd. Mae yn ardderchog at wella'r defaid cynrhon- 51yd. Hefyd, anfonweh y tair order a ganlyn. Potel 10/- i fy nhad, Mf. DAVID ELLIS, Brithdir. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Tai mawr. Potel 10/- i Mr. JOHN ROBERTS, Votty celyn. Yr oil i Corwen Station. Gwnaf fi eu danfon. Yr eiddoch, THOMAS ELLIS. D.S.—Os dewisir gellir cael golwg dros y llyth- yrau hyn ynghyd a rhai eraill gan gynrychiol- ydd Morris Evans, ond gofyn am hyn, ae yn eu plith gyfres o lythyrau oddiwrth amaethwr sydd er y fiwyddyn 1892 wedi colli 80 o wartheg o'r afiechyd hwn yn unig.-MoRRis EVANS. AR Y CQLUDDION- Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim." TRON OLEU, LLANABER, BARMOUTH, Awst ií, 1901. Anwyl Syr,-Mae yn wir dda gonyf allu Jwyn tystioJheth i efieithioirwydd eich olew. Yz oedd- wn wedi bod yn ei ddefnydiiio'er's tua dwy flyn- edd at y CIWyf Coch ar wyn, ac wedi ei gael yn effeithiol i'w rwystro, ac befyd i famogitid ar ol bwrw wyn; ond yn awr yr wyf wedi eael prawf newydd i'w rinweddau. ac mae yn haeddu y gan- moliaeth uchaf sydd yn bosibl. Yr oeddwn wediprynu buwch gan Mr. Griffith Griffiths, Mochras, ond yn mhen ychydig ddydd- iau ar ol ei phrynu, mi ddeallais nad oedd y fuwch yn iach—yr oedd yn gollwng drwyddi, ac yn myne t yn deneuach bob dydd, nes iddi golli hyny o gnawd oedd ami, er rhoi pob peth goreu iddi i'w fwyta-digon c flawd iddi trwy y gauaf, eto nid oedd dim yn tycio. Yr oeddwn wedi penderfynu ei Iladd a'i chladdu —yr oedd golwg druenus arni. Ni fuasai neb yn ei chymeryd am ddim. Ond cymerais fy mherswadio gan Mr. Bennett Williams y Shop i dreio Olew Morris Evans iddi, ac anfonodd am botel 10/- atoch, ar y telerau i mi dalu 5/- wrth ei chael, a'r gweddill os gwella y fuwch, neu beidio talu y gv eddill oni wna. Derbyniais y botel tua thri mis yn ol, a mi ddechreuais roddi yr olew iddi nos a boreu yn ol y eyfarwyddyd, ac yn faan iawn gwelais ei bod yn dechreu gwella, ac yn magu cnawd, ac yn gwella yn ei llaetb, ac y mae yn dda genyf ddweyd ei bod yn edrych cystal os nad gwell na'r un o'r gwartheg eraill, ac yr wyf yn benderfynol o'i gymell i bawb sydd yn cadw anifeiliaid, ac fe ddylai y wlad fod yn ddiolchgar i chwi am eiah darganfyddiad gwerthfawr. Anfonwch botel 10/- arall i mi, gan fy mod am roddi peth o hono i'r gwartheg eraill. Yr eiddooh, ROBERT EVANS. Hyd. 1, 1901, cawsom order am botel 10/- arall gan Mr. Evans. Mae yi Olew ar werth yn mhob ardal. Nid yw yn costio ond lie. y dose o'r put.lau 10/ IVid yw yu ddiogel bed hebddo. Os methir ei gael yn y potelau 10/- danfoner at M OBBJS -E TrA AS'f Ce,, Festiniog.