Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

[No title]

Myfyrwyr fel Dyngarwyr.

OLD FALSHJ TEETH BOTIGHT.

JACK Y LLONGWR. --

METHUEN YN YMOSOD AR SNYMAN.

DELAREY YN YMQSOD AR PLUMER.

TAITH FRENCH. --

CHINA.

HAWL UN 0 DDINASWYR TIENTSIN.

RH A GOCHELI AD AU íR HYDREF.

0 BEN Y TWR.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

loftk IL a m Aff DIE-SINKER A dim AAWW Gyda phob gwaith blin mae Yi- 9 Cocoa yn bur gynhaliol. I I I I I i -.r r-) :i. "ff'. I Q Ysgrifena Mr J. GUDGER, 50, Wiltjx Ro vd, Dalstox, N.E. "Wedi gweled lluaws o dystiolaethau oddiwith rai yn gweithio allan, mae'n dda genyf finau gael ychwanegu, fel un sydd yn gweitbio i mewn, fy nhystiolaeth i'r budd mawr a gefais wrth ddefnyddio Dr Tibbles' Vi-Cocoa. Yr wyf yn ei gael yn ardderchog iawn i fy nghJnal i fyny yn fy ngwaith blin fel die- sinker. Yr wyf wedi ei gymeradwyo i eraill yn yr un gwaith, y rhai hefyd sydd yn ei ganmol. Gellwch ddefnyddio y dystiolaeth bon yn unrhyw ffordd a fynoch." "PURDEB A NERTH DI- AMHEUOL."—Medical Magazine. « AB Y BLAEN I BOB BWID- YDD GWERTHFAWR.— Lancet. 0 AW mrcocoa Ceir ef yn Nghartrefi ac Yspyttai trwy $»ll Brydain. ANFONIR SAMPLE MEWN TIN HARDD AM DDltf I UNRHYW GYFEIRIAD Address: Dr. TIBBLES' YI-COCOA, Ltd., 60, BUNHILL-ROW, LONDON, E.C. Siampl Ddanteithiol yn Rhad. SWISROEDD. CAPES, A MANTLES YN GAEL EU 6WARANTU BAN I JOHN NOBLE CYF., AC YNCAELEV HANFONYNDI)IOEDGYDA'RPARCELPOST wvch. o Beaver du da. Wedi V l11!*? ar y a'r ffryut a Fur du.Yr hyd.26 ° foafeddi. I vY Fris, dyu ond 8/6. Cludiad F- Cot toriad teiliwr. gyda neu heb—.FFil^F 313 JBBP" sr uchel. Skirt teiliwr lawn led iaC,!vn una Twill, cryf. Du a Naw yu uPJ?- £ 2 C* 'ris 12/9. Cludiad a'r bocs, 1/ JIFFUBF S338.—Capegysurus ci thori yn 'ris 12/9. Cludiad a'r bocs, 1/ aintioli:—34.3^, 38 o fodfeddi ar ysgrwydd* Y Canol, 24, 26, 28 o fodfeddi; S^1 ,s' 40, 42 dfeddi o hyd yu y ffrynt. Unrhyw arall yu ei wneyd i iesur 1/6 yn chwanegol- >nir Arcliebioo Gladdu vmaitharddiW1"'10^0 '"ybtidd ROC1AU JOHN NOBLE I FYHE°0GWM- PAS I ENkiTHOD.—Cryf, wedi eu givileyd o Flerge da. Pris 1/6 am 21 o fodfeddi o hyd yfl y "ryUli a CK-. aiaWERTH ARBENIO^mewn Gauatol. ANFONIR y CATALOGUE! FFASi^N NEWYDD yn rhad trwy y llythyrdy .IJyddwcf mor W'dig ag epwi y papur hwn pan yn vsgf»enu— » JOHN NOBLE, CYF., Rrook Street Hills, MANCHESTER. ir. I. I Ic- a p r: EARNERS SAFE CURE I I FOR WOMEN. I Not oniy the best but the only remedy which can always be relied upon. That is the verdict of every "woman who has ever tried Warner's Safe Cure. There is no better remedy for women who suffer from distressing weaknesses. It acts like a charm in overcoming aches, paiD. general enervation, restores the colou «f health to pale cheeks, gives brightness to dull eyes, and takes away that sallow unhealthy com- plexion. No woman who values her health and strength should be without the great Safe Cure, t" JOY FOLLOWED DESPAIR., Ifr. 8. E. LAMBENT, Of" Bet- tPÎ," Longley-road, Tooting, JOY FOLLOVED DESPAIR., Mr*. 8. E. Laubbkt, of Bet- est,' Longley-road, Tooting, 2/>ndon, 8.W., writes:—"For years I suffered from extreme weakness of the kidneys, and d<4ided to try Warner's Sate Care and Safe Pills. After liking a few .doses only I L (elt much better, and now that I have taken 3 bottles I feel quite another woman my general health is much im- proved. I can sleep now, which was whiit I had not done for some time previously." I Price per bottle, 2/9 and 4/6. Of all Chemists and Medicine Yendors, or carriage I paid direct from H. H, Warner & Co Ltd., 86, Clerfcenwell-road, London, E.C. f t iCONQRgveS HAS STOOD THE TEST of 70 YEARS. Modern Scientific methods have not discovered any remedy so generally cfncacious* The New Treatment of Consumption by Open-air, Rest, and Overfeeding, whilst useful in many cases, does not alone r*ieet the condition of the majority of patients. Medicwtf is RtQUired to check the spread of tubercular bacilli, to relieve distressing symp- toms, and to aid the healing processes in the lungs. Congreve's Balsamic Elixir has been abundantly proved to produce these effects when regularly and perseveringly taken. WILL NOT CURE EVERY DISEASE, ASTHMA, in several varieties, BRONCHITIS, especially in the chronic form, COUGHS. common COLDS, and RESULTS Of INFLUENZA, USE CONGREVE'S ELIXIR. Sold by all Chemists and Patent Medicine Vendors. MR. CPNGREVE'S BOOK on CONSUMPTION and Chest Diseases may he had post free tor One Shilling. Smaller Edition, Gd., from Copmbe Lodge, Peckhan* Umdoa, S.E. RHOSGADFAN Dyma y lIe goreu yn yr ardaloedd am FargeinioO mewn MACKINTOSHES, LEGGINGS, TOP COTIATJ, SIWTIAU, CAPIAU, TIES, COLERI, HOSANAU, CRYSAU, &c. Eto mewil ESGIDIAU CRYF AC YSGAFN, a digon o ddewis. Dymuna glirio yn llwyr luaws o bethau mewn IRONMONGERY, SOSPENAU, BATHS, TECELLAU, PWCEDAU, &c. Hefyd dyma y lie am LYFRAU A CHANEUON o bob math. Gwnewch yn sicr o weled yr uchod cyn prvnu. A dYJna, y cyfciriad, cofiwch :— J. R. WILLIAMS, 1080 AJBER ALAW. .¡. CAMBRIAN RAILWAYS. TOURIST BOOKINGS DURING THE WINTER MONTHS. nn OURIST TICKETS available for twa mouths will be issued from the principal stations to ail Health Resorts on the Cambrian Railways, also toWaking Places in England, North Wales, English Lake District, North East Coast, t&c., dec., during tht Winter Months. Tourist Tickets, available for two months, will also be issued from the principal sta- tions on mcst of other Companies' Lines to the various Tourist Resorts on the Cam- brian Railways. All information regarding Excursion Trains and Tourist Arrangements on the Cambrian Railways may be obtained from Mr W. H. Gough, Superintendent of the Line, Oswestry. C. S. DEN.SiSS, Secretary and General Manager. November, 1900. CAMBRIAX RAILWAYS COMPANY. O'BE SOLD BY PRIVATE TREATY, the X several stacks of well-harvested HAY, of the growth of 1900 (except where other- wise stated), standing at the undermentioned Stations on the Cambrian Railways, and estimated to contain the respective quantities, more or less, also undermentioned, ro. Kstim^ted i Estimated Stations. Weight. Stations eight. Tons Tons Tons Tons LlyneJys 7J Bow Street fij Llanymyneeh 7 'fowvn (1890) 4 Llansainttfraid. 6* Barmouth Jn. 6 Llansaintftraid. -W Barmouth Jn. 6 I-lanfyllin 5>1 Penmaenpool 1 4 Kerry (1899) 2-1. fensaru tl699) — j 4 Kerry Pensarn 4 Llanidloes 9 Harlech (1899). 7 Tylwch 3 Harlech 8 St. Harmons TaIsarnau (1899) i 6 (1899) 1J TaLsarnau .j 6 St. Harmons -i Portmadoc ..1 4 Doldowlod 6 Criccieth (1899).I 10 Builth 6 Criccieth 9 Aberedw 3j Abererch (1899) S Boughrood 6 Abererch 7 Talgarth 10 Caersws 4 Llanbrynmair 3 Ynyslas 2|- Borth -2b Total 179f 4__ For further particulars, and to treat, apply t. Oswestry, C. S. DENNISS, October, 1900. Secretary. CAMBRIAN RAILWAYS. STANLEY CYCLE SHOW, AGRIOUL- TURAL HALL. NATIONAL CYCLE SHOW, CRYSTAL PALACE. NOVEMBER 23rd to DECEMBER 1st. On Monday, November 26th, 1900, Cheap Excursion Tickets will be issued to LONDON, From Pwllheli, 10.30 a.m; Afon Wen, 10.45 a.m; Criccieth 10.56 a.m.; Portmadoc, 11.10 a.m.; Minflfordd, 11.15 a.m.; Pen- riiyndeudraeth, 11.21 a.m. 2 days tickets, 12s; 3 or 5 days tickets, 19s 6d; 8 days tickets, 23s. Talsarnau, 11.26 a.m.; Har- lech, 11.33 a.m.; Llanbedr and Pensarn, 11. 43 a.m. 2 days tickets, 12s; 3 or 5 days tickets, 18s 6d; 8 days tickets, 23s. Dyffryn, 11.54 a.m.; 2 days tickets, 12s; 3 or 5 days tickets, 18s; 8 days tickets, 21s. Two days passengers return at 9.45 p.m. on Tuesday, November 27th. Three days passengers return at 9.45 p.m. on Wednesday, November 28th. Five days passengers return at 9.45 p.m. on Friday, November 30th. Eight days passengers return at 9.45 p.m. on Monday, December 3rd All information regarding Excursion Trains and Tourist Arrangements on the Cambrian Railways can be obtained from Mr W. H. Gough, Superintendent of the Line, Oswestry. C. S. DENNISS Secretary and General Manager. Oswestry, November, 1900. I Globe Furnishing I Company, I 12. to 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. DODREFN AM ARIAN PAROD NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FEN- THYCIOL ARBENIG AM BRIS- IAU ARIAN PAROD. NODIAD.-Mae <in cyfundretn Log-Fon- thycioi ni yn hollol wahanol i in- rhyw un arall, ac y mae wedi ft cbanmawl gan y Wasg yu gyffred« mol. DIM SICRWYDD YN OFYNOL. DIM COSTAU YCHWANEGOL WRTH BRYNU AR Y GYFUNDHEFN FENTHYCIOI. Mao y dull teg yn wha un y dygir ein bit- a&" yn mlaen, ar Telerau rhesymol a'r pri&- iau isel mor adnal-yddus drwy Loegr a Gog- ledd Cymru, fel nad oes eisieu i ni roddi ych. waneg o fanylion. rjpELERAU RHODDWN Y FA'i.'TAIS IIN CWSMER- LAID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- AIN GYDA GOLWG AR DALIADAU, GAN EU BOD HWY YN GWYBOD YN WELL Y SWM Y, GALLANT El DALU YN WYTHNOSOL NEU FISOL. Danromlr pfll) nwyddan ym rhad, ao ni toddir unrhyw gostau ar y prvuwr. IAA- fonir Dodrefn i uurhyw ran o loiw nea Gymru. Mae gesym Vans aeiilduol os bydd eis- ieu, ac ni chodir tal am danynt. Bydd i ymweliad a'n ma-inachdy roddi boddlon- rw/dd uniongyrchol i bawb fydd yn bwr- iadu prynu, ac fod ein nwyddau a'n telerau yn well nag a roddir gan neb arall ar y tel- erau llog-fenthyciol. Caiff archebion gydar post syiw prydlon. Telir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. DODREFNWCH AM ARIAN AROD, NEU AR EIN CYFUNDREFN LOG- FENTHYCIOL. AM BRISIAU ARIAN PAROD. Anfonir ein rhestr ddarluniadol, bam W a rhestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Oriau Busneø: -9 a.m i 8 p.m.; dydd Sadwrn. 9 a.m. i 6 p.m. GLOBE FURKISHlrG COMPANY, J. R. GRANT, Perchenog), 12, to 18. PEMBROKF PLACE. LIVERPOOL. OHN LIAS, THE ONLY PRACTICAL BILI,POSTER IN PWLLHELI, and Owner of all the Hoardings in Town and District. NANTLLE VALE. W. GRIFFITH DAVIES, Billposter, Town Crier, Bill Distributor, PENYGROES, R.S.O. BILLPOSTING CONTRACTED AT THE J3 MOST MODERATE TERMS at Pen- I ygroes, Talysarn, Nantlle, Llanllyfni, &c. i All cjders ctrefuHy and proirp^j <. V •••• 's

---,--.-----HELYNT CHWAREL…

Araith Arglwydd Salisbury.

[No title]

FFAITH GWERTH EI GWYBOD.

---.----.-BRWYDRO AM BEDAIR…

TORI DRWY LINELLAU R BOERIAID.

--------. YMOSOD AR NAWDP-OSGORDD.