Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

[No title]

Myfyrwyr fel Dyngarwyr.

OLD FALSHJ TEETH BOTIGHT.

JACK Y LLONGWR. --

METHUEN YN YMOSOD AR SNYMAN.

DELAREY YN YMQSOD AR PLUMER.

TAITH FRENCH. --

CHINA.

HAWL UN 0 DDINASWYR TIENTSIN.

RH A GOCHELI AD AU íR HYDREF.

0 BEN Y TWR.I

News
Cite
Share

0 BEN Y TWR. I YR ATHRAW ALFRED HUGHES. Yn marwolaetli yr Athraw Alfred Hughes, trehiydd Ysoytty Cymreig De Atfng, caed coiled fawr. iroead-vnwlad- garwr ac yn ddyngarwr dv/ys. \n ei at- wedigaeth nid oes gan Gymru neb ar Lyn o bryd i laiiw ei le. Yr oedd yn awtlurcioa yn myd meddygon y deyrnas ar Attcrydd- laeth (Anatomy). Aetli ei glad ar euyn edmygedd efryawyr Prifysgouon Ysgoc- land, Cymru, a Llundain, hyd yn mhell. iSid oedd yn adnabyudus yn Nghymru end j 11 Ileol; yr oedd ei syniadau gwieidyddol ac Kgiwvsig yn rllwySLr iddo, am hyny methdd a dringo i'r golwg. Haeddasai ei gymeriad a'i gyrhaeadiadau hyny. Aeth ei fywyd yn aberth i freuddwyd gwyn yr Ysbytty. Y MEISTRI CHAMBERLAIN. Aeth Mr Chamberlain, a'i fab Aust n, y Senedawr, ar ymweliad a Mor y Cano-air. Adnewyddiad ar ol ilatur yr etholiad a bus- nes ymherodrol a'u gyredd hwyut. yuo. Av; o-dd brodorion Gibraltar mewn vsh yc iw iroesawu. Pechasai Ys,,riferydd Trrfyd- igaethau yn eu herbyn am iddo wn< y.i y Saesneg yn iaith llys ac ysgo! yn ddiweudar. Rhoddoud hefyd awdurclod i'r Lly^udraevli- wi i ymlid o'r He bob estrjn a Sais a ystyi r yn beryglus i fuddianau fro. O hyn allan cerir yr Amddiffynfa er bu i i r Ym- hefodraeth ac nid er budd y wladii l'd- rychir ar ei ymweliad gan Ct .rmflni fel iii. tra amserol ac angenrheidiol. Cadarnhau gaf- aelion Prydain yn Mor y Canoldir yw ystyr byn oil. Yn Malta croesawyd ef yn trwd- frydig. AMERICA: BUDDUGOLIAETH Y GW ERINW YR. Enillodd y Gwerinwyr fuddugoliaeth fawr. Ail-etliolwyd Mr .McKimey gyda mwyafrit godidog. Cafodd 7,104,779 o bleidleisiau alian o 10,000,000, a rhoddwyd 6,502,935 i Mr Bryan. Rhoddir i Mr McKinley 137 o fwyafrif yn y Coleg Etholiadol. Ar y cyfan aeth yr etholiad heibio yn dawel. Ar yr un pryd, collwyd dwsin neu ddau o fywydau, ac anafwyd ugeiniau ar hyd a lied y Tal- aethau. Siomwyd v Democratiaid yn fawr. Ni bydd i Mr Bryan gynyg eto am yr ar- lywyddiaeth. Cymerir ei le gan Mr David B. Hill, cyn-lywodraethwr New York. Cwestiwn rhyddfathiad arian, a'r bygythiad i ddymchwelyd gwladlywiaeth dramor y Gwerinwyr, fu prif achos aflwyddiant y De- mocratiaid. Bygythid yr amaethwyr a'r dosbarth gweithiol ag aniserau drwg; mewn Uu o ddinasoedd rhybuddiwyd y werin o fwriad y marsiandwyr a pherchenogion gweithfeydd i gau i fyny eu sefydliadau os etholid Mr Bryan. Cafodd y bygythion eu dylanwad priodol. Erioed ni welodd yr AIL-LUNIO R WEINYDDIAETH. Nid yw y Prif Weinidog wedi hollol gwbl- hau ei waith, ond cyhoeddwyd penod arall o gyfnewidiadau. At y rhestr flaenorcl yeewanegir y rhai caiilyuol -.t Mr Walter Long yn Llywydd Bwrdd Llywodraeth Leol; Mr Gerald Balfour yn Llywydd Bwrdd Masnach; Mr George Wyndham jm Ysgrifenydd yr IwerddonArglwydd Cran- borne yn Is-Ysgrifenydd y Swyddfa Dramor; Mr Austen Chamberlain yn Ys- grifenydd Cyllidol y Trysorlys; Arglwydd Stanley yn Ysgrifenydd Cyllidol Swyddfa Rhyfel; a Mr Arnold Forster yn Ysgrifen- ydd Seneddol y Morlys. Chwynwyd yr "hen giang" yn lied lwyr. Ciliodd Mr Chaplin, Syr Matthew Ridley, Arglwydd Cadogan, ac Arglwydd Cross. Disodlwyd Mr Powell Williams, ac y mae pawb yn synu. Beth a ddaw o Mr Hanbury, Syr John Gorst, a Mr Macartney, nid oer, neb a wyr. Ymae Bwrdd Amaetliyddiaeth a'r Llythyrdy yn arcs etc i'w lla.nw. Lied brin y bydd gan Syr John Gorst ddim i'w wneyd ag Addysg eto: ar yr un pryd, byddai ei ollwng yn rhydd yn Nhy'r Cyffredin yn rhy bervelus. Llywodraeth deuluaidd a ffafr- lietli yw hon. MR LLOYD GEORGE YN MANGOR. Nos Fercher estynwyd croesaw cynes iawn i Mr George gan ddinaswyr Bangor. Aeth jrno i agor Clwb -Rhyddfrydig y Llewod ifainc. Bydd yr adeilad o wasan- aeth arbenig er hyrwyddo a meithrin ysbryd ac egwyddorion Rhyddfrydiacth yn y ddinas. Cyn hyny traddodcdd yr aelod anrhydeddus araeth rymus yn Neuadd y Penrhyn. Gwrthdystiad yn erbyn y rhyfel a pherthynas Cymru a'r etholiad oedd dau fater penaf yr araeth. Llais clir yn galw am ddadganoliad a Iledaeniad awdurdod lleol yw cenadwri yr etholiad fel ei dehong- lir gan Mr George. Gwedi meddwi ar ryfel nes dychwelyd mwvafrif anferth o Doriaid, cam nesaf Llundain drwy ei chvn- rychiolwyr fydd damsang ar ofynion cyf- iawn Cymru. Hyd y dymchwelir awdur- dod mawr canolog fel Ty'r Cyffredin Lwyr ysbeilir y lleiafrif o'u hawliau lleol. Nis gellir gwrthdroi'r ddadl yn ffafr ymreol- aeth. CHINA: Y GALLUOEDD. Nid yw y diwedd yn y golwg etc. Gwnaeth euogrwydd deulu'r Llys yn otnus, ac ni fyn- ant ddychwelyd o'r canolbarth i'r brif- ddinas. Chwery'r Galluoedd gan ffurfio cy- tunebau clymbleidioi, Erbyn hyn y maent yn, Hawer. Yr oldf, fel y cofir, yw yr un a .wewyd gan Brydain alr 'Aluiaen. Cy- hoeddwyd yr wytbnos hon fod un arall ar y gwydd; Rwsia, Ffrainc, Japan ac America pia hwnw, ond gwadwyd y chwedl gyda'r troad, Bu agos i gadranau o filwyr Pry- dain a Rwsia fyned i ymladd mewn lie o'r enw Shan-bai-Kvran ar fater baner Bry- deinig y mae hyny wedi chwerwi'r berthyn- as rhwng y milwyr. Y Rwsiaid oedd y tro- seddwyr. Archodd cadlywydd Rwsiaidd gymeryd dam o di. perthynol i Brydain n Tientsin, ar havrl concwest. Parodd y weithred gyffro mawr. Nid oes dim yn cael ei wneyd yn Pekin ond lladrata. Yr oedd yspail y rhyfel yn werth llawer o filoedd. Y mae cyfran o'r lladrad eisoes wedi cyrha-edd yr Amgueddfa Brydeinig. i mae y saH or: dros ddweyd fod milwyr Rwsia a Ger- mam vn cyflawni celanedd ercbyll yn y wlad. ARGLWYDD ROSEBERY AR BLAID RYDDFRYDIG. Cymerodd Arglwydd Rosebery gam C!, godidog rai dyddiau yn ol. Aeth yn ang- hymeradwy gyda'r Eglwyswyr Rhydd ar gyfrif ei chwaeth at y turf. Yr oedd ei esiampl, megis eiddo Tywysog Cymru, yn gefnogaeth i un o'r chwareuon mwyaf pyd i redig ei foesoldeb yn y deyrnas. Beliach, y mae efe wedi erchi gwerthu ei hell feirch a dirwyn i'r pen ei berthynas a hapchwa- reuaeth y rhedegfa. Y dydd o'r blaen yr oedd yn cdfa odidog pricdas y ddau brif enwad rhydd yn Ysgotland. Gwelir ei fod wedi gosod ei hun mewn sefyllfa i ail arwain y Blaid Ryddfrydig. Nid oes neb arall vn bosibl ond efe. Y mae y cam hwn o eiddo ei Arglwyddiaeth wedi gwneyd mwy tuagat uno'r Rhyddfrydwyr na dim arall y gellir meddwl am dano. Dywedir yn mhellach fod Syr C. B. yn aeddfed i groesawu y gwladweinydd yn benaeth y blaid. Swn cyfuno sydd i'w glywed o bob cyfeiriad.

Advertising

---,--.-----HELYNT CHWAREL…

Araith Arglwydd Salisbury.

[No title]

FFAITH GWERTH EI GWYBOD.

---.----.-BRWYDRO AM BEDAIR…

TORI DRWY LINELLAU R BOERIAID.

--------. YMOSOD AR NAWDP-OSGORDD.