Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

-----. JACK Y LLONGWR

Damwaln yn Creve.

RHAGOCIiEUADAU YR HYDREF.

T Llofrndd Rhafelnlg. "

"Y Gentnen" am Hydref.

Advertising

:Ynadlys Pwllheli.

..0"'".,'GEIRIAU WEBI EtJ…

Geiriau gan Gymraes.

News
Cite
Share

Geiriau gan Gymraes. Galwodd gohebydd y Welshman trwy ddeis- yfiad, ar Mr Charles Thomas, llifiwr, 43, Mill- street, Caerfyrddin, a ehatocld Mr a Mrs Tho- mas yr hyn a fuasai y cymydogion yn alw "yn cwpwt taclus." Yr oeddynt hwy a'u dau blentyn yn yfed te, ac wedi gorffen bwyta, ad- roddodd Mrs Thomas, yr hon a edrychai yn fywiog, lion, ac iach, hanes ei threialon di- weddar. I Yr wyf yn awr tua phedair-ar-hugain oed, ac yr wyf wedi cael llawor o saiwch yn ystod fy rkywyd, yn enwedig ar ol priodi, tua phum mlynedd yn ol. Cefais glefyd y crydcymalau yn ddrwg iawn, ac ar wahanol adegau byddwn o dan ddwylaw y meddyg, ond ni chefais ddim adferiad. Daethai y poenau yn ol yn barhaus, yr oedd fy mrest yn ddrwg, nid oedd bwyd yn gwnoyd dim lies i mi, ac yn ami byddwn mor wyned a llian. Cefais beswch drwg, a gwendid mawr arnaf, fel o'r diwedd bu raid i mi fyned i orwedd. Daeth dau feddyg ataf, ac yn mhen ychydig ddyddiau dywedent mai pneumonia oedd arnaf. Aethym "yn wanach, wanach, fel nad oedd bron ddim bywyd- ynwyf, I ac felly y gorweddwn mor ddiymadferth & baban. Gallwn ymlusgo yn awr. ac eilwaith o'r gwely, a chofiaf i mi wpithrau groesi yr ystafell ar bwys fy mam. Ond yn y sefyllfa I y:ia y bum ac nis gallwn gaet adgyfncrthiad. Teimlwn yn hynod o druenus. Yr neddwn wedi wastio cymaint fel y dychrynai y cym- ydogion wrth fy ngweled, a dywedent na bu- asent bytll yn fy adnabod. Un noswaitiz-a noswaith lwcua ydoedd i in,-cododd fy mhriod lyfryn byohan i fyny yn dweyd am Dr Williams Pink Pills for Palo People, a darllenodd am yr adferiadau, pan y daeth ar draws un achos, yn hollol yr un fath air yr wyf fi, yr hwn a adferwyd, a rhoddodd y llyfr i lawr gan ddweyd fod yn rhaid i ni anfon am flwch i dreio, a pheidio cymeryd dim yn ychwaneg gan y meddygon. Felly y gwriaethom, a dechreuais gymeryd y pelenau, ac erbyn i fi orffen y blwch yr oedd y cyfnew- idiad mor fawr fel yr anfonasom am flwch arall ar unwaith. Erbyn i mi orffen yr ail flwch daeth fy archwaeth yn ol ,ac yr wyf er hyn yn bwyta yn iach ac yn teimlo fod fy mwyd yn rwneyd lies i mi, ac yr wyf mor gryfed ag rioed.

¡Geiriau Geneth o Gymraes.

Due a Duces York yn Mynwy…

Ymladd yn y Phllllpines.

Dosbarth Demi Man ae irfon.

"Kruger fel B!aenor Methodist."

FFAITH GWERTH EI GWYBOD.

- Damwaln i Weithiwr.

T Colledion yo y Rhvfel yn.…

Gogledd Cymru a'r Pla.

Marwolaeth Ddrwgdybns ,UillivnTdd.

[No title]

[No title]

Geiriau gan Fam o Gymraes.

[No title]

Sipido, yr Anarchlad.

[No title]

, Terfvsg yn Roumania.

Gwallgotsy Gogledd ClmrO.

OLD FALSW TEETH BOUGHT.