Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

-----. JACK Y LLONGWR

Damwaln yn Creve.

RHAGOCIiEUADAU YR HYDREF.

T Llofrndd Rhafelnlg. "

"Y Gentnen" am Hydref.

News
Cite
Share

"Y Gentnen" am Hydref. Rhoddir y lie o anrhydedd yn rhifyn Hydref o'r "Geiiinen" i ysgrif gan Alafon ar "Ddiddanwch Llenyddiaeth." Geltir yn ddibetrus gymhell yr erthygl yma i ystyr- iaeth aelodau y cymdeitliasau Ilenyddol: gwna ks iddynt.—Y mae "Bugail y Ber- wyn" yn ysgrifenu yn ddoniol am "Eistedd- fod Lerpwl." "Caustic" fel rheol geir mtlwn adolvgiadau ar yr Eisteddfodau Cenedlaethol; ond y mae'r erthygl hon yn caninol fwy na dim arall. Ditrllena y "Rhiangerad—Ardudfyl (mam Dafydd ab Gwilym)," gan Cadfan, yn swynol.-Llew 1 Llwyfo a ysgrifena yr erthygl gyntaf o gyfres ar "Lenyddiaeth Gymraeg y ganrif bresenol: pa un ai gwella ai gwaethygu y mae?" "Barddoniaeth y Parch Lewis Edwards, D.D. ydyw penawd ysgrif feistr- olgar y Parch Rhys J. Huws. Dywed Mr Huws iddo ei pharotoi ar gais y diweddar Brifathraw T. C. Edwards, D.D. Paham y mae cisieu italeiddio cynifer o eiriau Cymreig mewn ysgrif Gymraeg mewn cylch- grawn o safon "Y Geninen?" Arferai.. Caledfryn godeninio yn Iiym waith ysgrif- enwyr yn dodi "&c., &c., &c. yn niwedd eu brawddegau. Gan nad beth am hyn, y mae'r ysgrif dan sylw yn werth ei darllen drosodd a throsodd drachefn. Nid yw Mr Huws yn anturio dweyd pa un' a oedd Dr Edwards yn perthyn i'r dosbarth blaenaf o'n beirdcl, aoEito teimlir ei fod yn edmyg- wr mawr o'r Hybarch Dduwinydd.—Dyma'r drydedd erthygl ar "Charles Ashton." Megis v ddwy erthygl arall, y mae hon eto yn byclianu Ashton fel lienor. Ebai aw- CIWT yr ysgrif :—"Nid oedd, Charles Ashton fel 'awdwr yn llonaid yr enw Ilenor' o gryn lawer.' Gwncir cyferbyniad yma rhwng Thomas Stephens, Gweirydd ap Rhys, a Cliarles Ashton; y llc-iaf o'r tri oedd y diweddaf, yn ol Mr Davies. Nid oedd i ddibynu anio o ran ei ynnchwiliadau llen- yddol nao ychwaith ar ei farn. Ac eto edrychid i fyny atyr heddgeidwad-letior!— Ysgrifena Pedr Hir ar "Bulpud Cymru yr haner canrif ddiweddaf." Dyfynir a ganlyn fel darlun yr awdwr o "Y Pulpud Cymreig golyga hyn feibion, a merched, a gwrageddoa geneuau cy- hoeddus pob enwad, ynghydag athrylith, a hyawdledd, a doniau amryw, a diffyg doniau, a deniau dynwared, hwyl a diflas- dod, ymroad a diogi, liwyddiant a meth- iant, a gwybodaeth, a dysgeidiaeth, a chGeg-ddysgeidiaeth, ac anwybedaeth, ao anwvbodaeth ymhongar anifaeledig, ac anwybodaeth yn ei hadnabod ei hun, ac felly yn medTU peth athroniaeth; ac y mae yma leisiau, a lleisio, a thonyddiaeth, a siarad pwyllog, ac amhwyllog, a gorphwyll- og." Y mae'r Parch D. Jones, Ficerdy Aber- erch, yn ysgrifenu ar "Offeiriadah y Wei ni do ga«?t h." Wrth gwrs, o safbwynt I I Eglwyswr yr ysgrifena Mr Jones. Tra y mae yr erthygl wedi ei liysgrifenu mewn ysbryd boneddigaidd, ni fedd y necth ymresymiadol ag a argyhoetfda ddyn sydd yn dibynu mwy ar ei Feibl na llyfrau a thra- ddodiadau dynol.—Pa ddaioni a ddeillia o'r ffrwgwd bersonol rhwng "W. R. D." a "Penygolwg," anhawdd1 gwybod.—Traetha "Gwrthemyr" yn ddoniol a buddiol ar "I godi'r hen wlad yn ei hoi." Gall rhai a gar gynffonau wrth eu henwau, wedi eu prynu, desimlo yn gas os darllenant "Raint y Nodau" gan "John Jones."—Yr ysgrifau eraill ydvnt "Dyffryn Aled," gan Trebor Aled "Ceulanydd," gan y Parch Charles DaTies; ceir can ac thygl gan Wa.tcyn Wyn; "Anerch at Icuenctyd, Cymrn," gan Eben Fardd ac ysgnfau eraill, heblaw llu o englynion. Y mae y rhifyn yn un campus.

Advertising

:Ynadlys Pwllheli.

..0"'".,'GEIRIAU WEBI EtJ…

Geiriau gan Gymraes.

¡Geiriau Geneth o Gymraes.

Due a Duces York yn Mynwy…

Ymladd yn y Phllllpines.

Dosbarth Demi Man ae irfon.

"Kruger fel B!aenor Methodist."

FFAITH GWERTH EI GWYBOD.

- Damwaln i Weithiwr.

T Colledion yo y Rhvfel yn.…

Gogledd Cymru a'r Pla.

Marwolaeth Ddrwgdybns ,UillivnTdd.

[No title]

[No title]

Geiriau gan Fam o Gymraes.

[No title]

Sipido, yr Anarchlad.

[No title]

, Terfvsg yn Roumania.

Gwallgotsy Gogledd ClmrO.

OLD FALSW TEETH BOUGHT.