Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

Bwriada Tywysoges Cymru fyned am dro i Baris. ar ei ffordd adref o Deiimak. Y mae tua deugain o acliosion o'r typhoid fever yn Mhontlottyn. Prifysgol Cymru yw yr unig brifysgol yn y deyrnas lie mae pynciau perthyncri fwn- gloddiau yn cael eu cydnabcd yn briodol. Bu Mr Robert Rae, yr hwn fu am lawer o flynyddoedd yn ysgrifenydd y Cyngrair t' Cenedlaethol Dirwe^tol, farw dydd Sadwrn. Dirwywyd pedwar o fechgyn pedair ar ddeg" coed yn Lancaster i 32s 4c yr un, yn cynwys y costau, am ladrata ffrwythau. Y mae y Methodistiaid yn y Bargoed newydd dderbyn rhodd a gan' punt at y capel newydd fwriadant godi yno. Cafwyd corff Cadhen Parsons, perthynol i'r Hong "Sirias," yn y doc yn Briton Ferry, forext Mercher. Dyivedir fod iechyd y Parch W. Venables Williams, rhe'ithor Llandrillo yu Rhos, mewn perygl. Syrthiodd Henry Lawn, perchenog cer- bydau, pan yn gyru cerbyd yn Scarborough, ddydd Sadwrn, a bu farw ymhen ychydig ar ol byny. Canfvddwyd corph dyn wedi ei falurio yn enbyd rhwng Slough a West Drayton, ar linell rheilffordfd y Gieat Western, ddydd Sadwrn. Y mae byddin Americanaidd o swyddog a 50 o ddynion, y rhai a ddaliwyd yn ddi- weddar gan y Filipinos, wedi cael eu gwaredu. Y mae Arglwydd Rosebery wedi gwerthu ei holl geftylau rhedg, a bwrna dori i fyny bob cysylltiad gyda rhedegfeydd ccff ylau. Da iawn! Cafwyd corff Mr William Parry, Worces- ter Cottage, Llangynidr, coedwr i Ddug Beaufort, mewn cae wrth ymyl Eglwys Llanelli, y dydd a'r blaen. Mewn araeth yn Bremen, y dydd o'r blaeti, dywedai Ymherawdwr yr Alban mai y wlad alluocaf nesaf at yr Almaen oedd Prydain Fawr! Yn llys yr ynadon, Llanelwy, ddydd LInn, dedfrydwyd Robert Thomas Hughes, llafur- wr, i dri mis o lafur calëd am el deulu. Cyrhaeddodd Arglwydd Penrhyn gyda thren arbenig i Fangor foreu Llun. Yr oedd y tren yn gadael Crewe am wyth o'r gloch yn y boreu. Cafodd Macmilian Harden, lienor Sosial- a,icid adnabyddus ya Bkrlin, ei ddedfrydu i garchariad am chwe' mis am enlFibio yr Ymherawdwr mewn rlhyw ysgrif yn dwyn yn enw—"Y Frwydr a'r Ddfadg." l Fel ffrwyth trcnghoiiad a gjuhaliwyd yn Bolton, ddydd Linn, ar gcrft Dr Ogilvie, yr hwn a. fuasai farw o achos cymeryd gorlnod o opium, dychwelyd rherthfam o "Farwol- aeth drwy amryfuftfdd." > Yn llys sirol Llan-elwy, ddydd Llun, caf- odd Mri John Jones a'i Fab, pobyddion, Llanelwy a'r Rhyl, e?u dirwyo, yn cynwys y treuliau, i 14p lis 3c, am droseddti mewn cysylltiad a gwerthu bara. Hovia. Yn y llys yn Neuadd Sior Sant, yn Llyn- lleifiad, ddydd Iau, enfodd Arthur Worth- ington, a fu yn h<eddge;uwad Liynllieifiad, ei ddedfrydu i dri Illis am bigo llogell beneddigfts o'r tuallan i gcrbyd oedd yn rhedeg rhwng Llynlleifiad a Bootle. Y dydd o'r blaen, cafodd feaohgen pym- theg mlwydd oed a'i enw Edward Jones, mab ieucngaf Mr T. Jones, Porth Cawl, ei anrhegu gyda bathodyn y Gymd'eithas Ddyngarol, am iddo achub dyn rhag boddi vn Mborth Cawl, ar yr eilfed ddydd o Awst dlweddaf. Mao nifer o swyddogion mewn ysgol filwrol yn Fontainbleau wedi cael eu cosbi gan Weinidog y Rhyfel am wrthod cynal cyfarfod gyda swyddog o Iddew, yr hwn oedd newydd ei apwyntio yn "instructor" yn yr ysgol.

Saddiad Llong ar y lor.

[No title]

Advertising

.. ISAFLE LLAFUR. \

El Gladu gan nywo".

Achosion Trwyddedol yn Abersele.

.,1",..'('',:-,.,.'."=.'"…

Ethollad America.